.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak dowiedzieć się o stanie zdrowia poszkodowanego w wypadku?

Mąż spowodował wypadek pod wpływem alkoholu (0,43 w wydychanym powietrzu), pokrzywdzony trafił do szpitala. Jak możemy dowiedzieć się o stan zdrowia poszkodowanego? Jakie konsekwencje może ponieść mąż?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak dowiedzieć się o stanie zdrowia poszkodowanego w wypadku?

Fot. Fotolia

Uzyskanie informacji o stanie zdrowia poszkodowanego w wypadku

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż informacji o stanie zdrowia poszkodowanego mąż nie uzyska, bowiem nie jest osobą do tego uprawnioną (o ile nie jest to osoba z tzw. najbliższej rodziny). W chwili obecnej do czasu postawienia mężowi zarzutów – art. 177 § 1 i art. 178a § 1 Kodeksu karnego mąż nawet nie jest stroną postępowania. Jedyne, co mąż może teraz uczynić, by można to było wykorzystać w przyszłości, to skierować do policji pismo – listem poleconym – z którego będzie wynikało, iż prosi o podanie informacji o stanie zdrowia poszkodowanego w wypadku, który będzie możliwy do identyfikacji po dacie zdarzenia i miejscu zdarzenia. Choć list taki pozostanie bez odpowiedzi, to jednak mąż będzie miał ślad – dokument na przyszłość, że próbował dowiedzieć się, co się dzieje z pokrzywdzonym. Zainteresowanie stanem zdrowia pokrzywdzonego będzie natomiast uwzględniane przez sąd. Mąż nie musi bowiem wcale wiedzieć, że organy ścigania takiej informacji mu nie udzielą.

 

Sytuacja poprawi się z chwilą, kiedy mężowi zostaną postawione zarzuty spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. O tym, jakie będą tego zdarzenia konsekwencje, zależy głównie od tego, czy mąż dojdzie do porozumienia z pokrzywdzonym w przedmiocie zadośćuczynienia, odszkodowania oraz co spowodowało, że zasiadł za kierownicą tego feralnego dni,a będąc w stanie nietrzeźwości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakaz prowadzenia pojazdów

Pragnę w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na przepis art. 42 § 2, zgodnie z którym sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177. Innymi słowy sąd jest zobligowany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jedyną szansą uniknięcia zakazu jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku Pani męża będzie to niezwykle trudne, ale nie oznacza, że nie niemożliwe.

Warunkowe umorzenie postępowania

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Największym problem będzie przekonanie sądu, że społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna. Nie sposób bowiem nie dostrzec, że czyn Pani męża jest w chwili obecnej powszechnie potępiany i krytykowany. Istotne znaczenie dla męża będzie miało to, o której godzinie wypadek miał miejsce, czy tylko pojazd pokrzywdzonej był na jego linii, czy też ruch w tym czasie był spory i spowodował zagrożenie także dla innych uczestników ruchu drogowego. Wina bowiem męża nie ulega wątpliwości. Bez wątpienia także przy podwyższeniu kwoty zadośćuczynienia i grzywny możliwe będzie wskazanie, że mąż nie popełni przestępstwa w przyszłości.

 

Choć szanse na warunkowe umorzenie postępowania, a co za tym idzie, na uniknięcie utraty prawa jazdy na okres 3 lat są znikome, to jednak każdy tego rodzaju przypadek wymaga uwagi i oceny pod indywidualnym kątem. Zachodzi pytanie, dlaczego Pani mąż zdecydował się na kierowanie pojazdem. Czy był ku temu jakiś szczególny powód? Jeżeli mamy mówić o warunkowym umorzeniu postępowania to dobrze byłoby gdyby miał coś bardzo ważnego na swoje usprawiedliwienie.

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 do art. 42 § 2 pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”. Powyższe karze także ustalić, na jakiej drodze doszło do zatrzymanie (czy była to droga ruchliwa, czy też nie), jaki samochód mąż prowadził.

 

Nie podejmując walki, mąż nie przekona się, czy postępowanie ulegnie warunkowemu umorzeniu, czy też nie. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż na Pani mężu będzie spoczywał ciężar wykazania, że sytuacja nadzwyczajna miała miejsce. Innymi słowy będzie ją musiał udowodnić. Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, zawsze należy zawalczyć.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu