.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzenie, zniszczenie koszy na śmieci - jaka kara mi grozi?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 16.12.2021 • Zaktualizowane: 16.12.2021

Pewnego wieczoru wyszedłem ze znajomymi do baru, po wyjściu z baru kopnąłem w 4 kosze, jeden z nich spadł z zawiasu, przyjechała policja, spisali zeznania, poszedłem z policjantem obejrzeć kosze, nie pozwolił mi poprawić kosza, który spadł z zawiasu. Gdy policja odjechała, poszedłem naprawić kosz, który spadł z zawiasu. Zostałem wezwany na policję 2 razy w sprawie art. 288 § 1 Kodeksu karnego, gdzie złożyłem wyjaśnienia, pokazałem zdjęcia, że kosz nie jest popsuty i nie przyznałem się do uszkodzenia kosza. Po około 2 tygodniach przyjechała do mnie policja po raz kolejny zrobić wywiad środowiskowy. Zaznaczam, że kosze należą do urzędu miasta. Czy czeka mnie sprawa karna, skoro kosz nie jest zniszczony ani uszkodzony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uszkodzenie, zniszczenie koszy na śmieci - jaka kara mi grozi?

Zniszczenie cudzej rzeczy – koszy na śmieci

Zgodnie z treścią art. 288 § 1 Kodeksu karnego kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. „Zniszczenie rzeczy należy rozumieć jako jej nieodwracalne i całkowite unicestwienie albo nieodwracalne pozbawienie właściwości charakterystycznych dla rzeczy określonego rodzaju, do których ją zaliczano” (M. Kulik, Przestępstwo, s. 63–64; wyrok SN z 17.5.2017 r., sygn. akt IV KK 145/17).

 

W orzecznictwie zniszczenie określane jest też jako takie uszkodzenie, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego nie jest w ogóle możliwe (wyrok SN z 24.6.1993 r., sygn. akt III KRN 98/93). Uszkodzenie polega na naruszeniu substancji rzeczy, które nie sięga granic jej zniszczenia, zwłaszcza jeśli ma charakter odwracalny (M. Kulik, Przestępstwo, s. 65), stanowi „częściowe zniszczenie, spowodowanie powstania defektu (nawet niewielkiego), zepsucie itp.” (wyrok SN z 17.5.2017 r., sygn. akt IV KK 145/17). Uczynienie rzeczy niezdatną do użytku uniemożliwia używanie jej zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem mimo nienaruszenia jej substancji (np. M. Kulik, Przestępstwo, s. 79).

Naprawa kosza na śmieci

Wymienione czynności sprawcze mają charakter skutkowy, co przesądza o zaliczeniu przestępstwa z art. 288 § 1–2 Kodeksu karnego do materialnych. Z uwagi na powyższe niniejszy czyn może zostać Panu przypisany jedynie, jeżeli uszkodził Pan przedmiot lub uczynił niezdatnym do użytku. Jeżeli pojemnik na śmierci został naprawiony, nie możemy mówić o powyższym czynie.

 

Co więcej, czyn z art. 288 należy do czynów przepołowionych, a więc w zależności od okoliczności może być on kwalifikowany jako występek lub jako wykroczenie z 124 § 1 Kodeksu wykroczeń. W tym jednak przypadku kryterium dywersyfikacji karnoprawnych ocen określonego czynu nie jest wartość danej rzeczy z chwili popełnienia czynu (tak jak to ma miejsce np. przy kradzieży lub przywłaszczeniu z art. 119 § 1), lecz wartość szkody jaka wynikła z umyślnego zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnej do użytku cudzej rzeczy, która przy wykroczeniu nie może przekraczać 250 zł (tak słusznie SN w wyroku z 22.10.1998 r., sygn. akt III KKN 146/97).

 

Zasada przepołowienia nie dotyczy jednak sytuacji, gdy czyn dotyczy broni, amunicji lub materiałów wybuchowych (zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Kara za przewrócenie koszy

Z uwagi na powyższe powinien Pan bronić się w niniejszym postępowaniu, wskazując, iż nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego – proponuję sprawdzić, czy pojemnik jest dalej wykorzystywany – jeżeli tak, nie możemy mówić o przypisaniu Panu powyższego czynu. Drugim aspektem jest oszacowanie wartości pojemnika, jak wskazałam bowiem powyżej – jeżeli wartość ta jest niższa niż 500 zł, możemy mówić o wykroczeniu, gdzie postępowanie będzie szybkie i otrzyma Pan jedynie grzywnę. Jeżeli wartość ta będzie wyższa, mówimy wtedy o czynie niedozwolonym na podstawie art. 288 Kodeksu karnego. Jeżeli więc nie przyznaje się Pan do winy, pojemnik na śmieci jest dalej używany i jest sprawny, nie możemy mówić o przypisaniu Panu powyższego czynu. Proszę wiec zajmować konsekwentne stanowisko w sprawie. Niestety, jeżeli prokurator będzie chciał wystąpić z aktem oskarżenia, nic Pan nie zdziała aby uniknąć postępowania jeżeli nie przyznaje się Pan do winy – należy wiec czekać i zbierać dowody na okoliczność braku uszkodzenia pojemnika na śmieci. Jeżeli nie był Pan wcześniej karany, sprawa może zostać warunkowo umorzona lub sąd może wymierzyć karę najniższą – grzywnę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl