Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delikatne potrącenie pieszego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.05.2016

Jestem sprawcą wydarzenia – potrącenia pieszej, niestety na pasach. Poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń, nie została zatrzymana w szpitalu. Przed przejściem parkował samochód utrudniający widoczność, niestety kierowca uciekł z miejsca wypadku. Niestety zatrzymano mi prawo jazdy decyzją sądu bez mojego udziału. Co mam dalej robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k., przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Najistotniejsze z punktu widzenia Pani interesu znaczenie będzie miała ocena długości uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, którego doznała pokrzywdzona kobieta.

 

Powyższe ma dla Pani pierwszorzędne znaczenie, bowiem wpływa na kwalifikację prawną czynu. Zgodnie z art. 157 § 2 K.k. „kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Ściganie przestępstwa określonego w § 2 jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

 

Powyższe winno być bowiem oceniane z uwzględnieniem art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 K.k.” Ponownie zatem wracamy do art. 157 § 1 K.k., który, jak już to wskazałem powyżej, ma decydujące znaczenie dla dalszej kwalifikacji czynu Pani czynu.

 

Fakt, iż kobieta nie została zatrzymana w szpitalu, sam przez się nie decyduje o tym, czy uszczerbek na zdrowiu był dłuższy czy krótszy niż 7 dni. W tym zakresie będzie musiał wypowiedzieć się biegły, którego opinia będzie wiążąca dla organów ścigania. Jeżeli opinia będzie wskazywała na uszczerbek na zdrowiu dłuższy aniżeli 7 dni, wówczas Pani czyn będzie zakwalifikowany z art. 177 § 1 K.k.

 

Jeżeli uszczerbek będzie krótszy niż 7 dni, wówczas wchodzi w rachubę Kodeks wykroczeń. Istotne z punktu widzenia Pani interesu jest wskazanie na treść art. 86 § 1 K.w. Zgodnie z tym przepisem:

 

„§ 1 Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

 

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

„Dla odpowiedzialności z art. 86 K.w. konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował »należytej ostrożności«, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003, „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

 

W chwili obecnej należy udać się na miejsce zdarzenia i sprawdzić, czy w okolicy nie ma kamery z monitoringu miejskiego lub kamery przemysłowej zainstalowanej na budynku sąsiadującym z miejscem zdarzenia, które to kamery swoim zasięgiem mogłoby by objąć miejsce zdarzenia. Jeżeli takie kamery znajdują się w pobliżu, wówczas proszę wnioskować o dopuszczenie dowodu z nagrania, by nagrania te nie zostały utracone z uwagi na zapisanie na dysku kolejnych dni. Co do zasady nagrania przechowywane są przez 30 dni.

 

Jeżeli otrzymała Pani postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas proszę złożyć zażalenie, w terminie 7 dni od otrzymania tegoż postanowienia. Jeżeli w sprawie przyjęta będzie kwalifikacja prawna z wykroczenia, zasadne jest wskazywanie na art. 39 K.w., zgodnie z którym w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus trzy =

»Podobne materiały

Transport roweru czy jazda po pijanemu?

Będąc nietrzeźwą (I próba – 0,31 mg/dm 3 ; II próba – 0,22 mg/dm 3 ), siedziałam na siodełku niesprawnego roweru (spadł łańcuch) i odpychając się nogami, jechałam po chodniku pustej ulicy nocą. Jaka jest kwalifikacja prawna takiego czynu? Czy niesprawny rower jest nadal pojazdem?

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i spowodowanie kolizji

Dwa miesiące temu jechałem samochodem mojej siostry i spowodowałem kolizję – uszkodziłem pojazd innego kierowcy. Dodam, że nie mam prawa jazdy. W piśmie do siostry towarzystwo ubezpieczeniowe zadało pytanie, czy siostra udostępniła mi pojazd, czy wziąłem go bez jej wiedzy. Nie wiemy, co odpowi

Wykroczenie a wpis do KRK

Sąd rejonowy uznał mnie za winnego zarzucanych mi czynów i wymierzył karę grzywny oraz nakazał pokryć koszty postępowania. Czy jeżeli nie odwołam się od wyroku, to zostanę wpisany do Krajowego Rejestru Karnego? Po jakim czasie będę posiadał status osoby niekaranej?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »