.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Lekkie potrącenie pieszego i zatrzymane prawo jazdy - jak odzyskać uprawnienia?

• Data: 22-05-2024 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Jestem sprawcą wydarzenia - lekkie potrącenie pieszej, niestety na pasach. Poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń, nie została zatrzymana w szpitalu. Przed przejściem parkował samochód utrudniający widoczność, niestety kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety zatrzymano mi prawo jazdy decyzją sądu bez mojego udziału. Co mam dalej robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Lekkie potrącenie pieszego i zatrzymane prawo jazdy - jak odzyskać uprawnienia?

Potrącenie pieszego na pasach

Najistotniejsze z punktu widzenia Pani interesu znaczenie będzie miała ocena długości uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, którego doznała pokrzywdzona kobieta.

Powyższe ma dla Pani pierwszorzędne znaczenie, bowiem wpływa na kwalifikację prawną czynu. Zgodnie z art. 157 § 2 K.k.kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Ściganie przestępstwa określonego w § 2 jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

Powyższe winno być bowiem oceniane z uwzględnieniem art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 K.k.” Ponownie zatem wracamy do art. 157 § 1 K.k., który, jak już to wskazałem powyżej, ma decydujące znaczenie dla dalszej kwalifikacji czynu Pani czynu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wpływ uszczerbku na zdrowiu na kwalifikację czynu

Fakt, iż kobieta nie została zatrzymana w szpitalu, sam przez się nie decyduje o tym, czy uszczerbek na zdrowiu był dłuższy czy krótszy niż 7 dni. W tym zakresie będzie musiał wypowiedzieć się biegły, którego opinia będzie wiążąca dla organów ścigania. Jeżeli opinia będzie wskazywała na uszczerbek na zdrowiu dłuższy aniżeli 7 dni, wówczas Pani czyn będzie zakwalifikowany z art. 177 § 1 K.k.

Jeżeli uszczerbek będzie krótszy niż 7 dni, wówczas wchodzi w rachubę Kodeks wykroczeń. Istotne z punktu widzenia Pani interesu jest wskazanie na treść art. 86 § 1 K.w. Zgodnie z tym przepisem:

§1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
§1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.
§2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.
§3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Niezachowanie należytej ostrożności przez kierującego pojazdem

Dla odpowiedzialności z art. 86 K.w. konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował »należytej ostrożności«, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003, „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dopuszczenie dowodu z nagrania kamer monitoringu miejskiego

W chwili obecnej należy udać się na miejsce zdarzenia i sprawdzić, czy w okolicy nie ma kamery z monitoringu miejskiego lub kamery przemysłowej zainstalowanej na budynku sąsiadującym z miejscem zdarzenia, które to kamery swoim zasięgiem mogłoby by objąć miejsce zdarzenia. Jeżeli takie kamery znajdują się w pobliżu, wówczas proszę wnioskować o dopuszczenie dowodu z nagrania, by nagrania te nie zostały utracone z uwagi na zapisanie na dysku kolejnych dni. Co do zasady nagrania przechowywane są przez 30 dni.

Jeżeli otrzymała Pani postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas proszę złożyć zażalenie, w terminie 7 dni od otrzymania tegoż postanowienia. Jeżeli w sprawie przyjęta będzie kwalifikacja prawna z wykroczenia, zasadne jest wskazywanie na art. 39 K.w., zgodnie z którym w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

Przykłady

Przykład 1 - Potrącenie pieszego na ruchliwym przejściu

Jadąc do pracy w godzinach porannych, przejeżdżałem przez ruchliwe przejście dla pieszych w centrum miasta. Tuż przed przejściem, po prawej stronie, zaparkowany był duży dostawczy samochód, który ograniczał widoczność. Mimo zachowania ostrożności, nie zauważyłem przechodzącej kobiety i doszło do lekkiego potrącenia. Na szczęście poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń i po krótkim badaniu w szpitalu została wypuszczona do domu. Policja jednak zdecydowała o zatrzymaniu mojego prawa jazdy. W takiej sytuacji ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem oraz złożenie zażalenia na zatrzymanie dokumentu, zwłaszcza jeśli okoliczności zdarzenia były utrudnione przez niewłaściwe parkowanie innego pojazdu.

 

Przykład 2 - Utrata prawa jazdy po nieumyślnym potrąceniu

Wracając z zakupów, zbliżałem się do przejścia dla pieszych w osiedlowej strefie zamieszkania. Zauważyłem kobietę przechodzącą przez ulicę, jednak nagłe wyjście z za zaparkowanego na chodniku auta uniemożliwiło mi odpowiednio szybkie zatrzymanie pojazdu. W wyniku potrącenia, kobieta upadła, ale po krótkiej interwencji medycznej okazało się, że nie doznała poważniejszych obrażeń. Mimo to, na miejscu zdarzenia zatrzymano mi prawo jazdy. W tej sytuacji konieczne jest zebranie dowodów, w tym sprawdzenie nagrań z okolicznych kamer monitoringu, które mogą wykazać, że zaparkowany samochód stanowił przeszkodę utrudniającą widoczność i bezpieczne poruszanie się po drodze.

 

Przykład 3 - Procedury po wypadku drogowym z udziałem pieszego

Podczas wieczornego powrotu do domu, na słabo oświetlonym przejściu dla pieszych doszło do lekkiego potrącenia starszej kobiety. Warunki drogowe były trudne, a widoczność ograniczona przez parkujące wzdłuż drogi samochody. Kobieta po krótkiej wizycie w szpitalu wróciła do domu, jednak prawo jazdy zostało mi zatrzymane decyzją sądu. W tej sytuacji, warto natychmiast podjąć kroki prawne: skontaktować się z adwokatem, złożyć zażalenie na decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zebrać wszelkie możliwe dowody na swoje usprawiedliwienie, w tym zdjęcia miejsca zdarzenia oraz opinie świadków i specjalistów.

Podsumowanie

Potrącenie pieszego, nawet lekkie i bez poważnych obrażeń, może prowadzić do zatrzymania prawa jazdy i poważnych konsekwencji prawnych. Kluczowe jest szybkie podjęcie działań prawnych, zebranie dowodów oraz skonsultowanie się z prawnikiem, aby skutecznie bronić swoich praw. Należy również złożyć zażalenie na decyzję sądu, uwzględniając wszelkie okoliczności zdarzenia.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism związanych z wypadkami drogowymi i zatrzymaniem prawa jazdy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc i skuteczne wsparcie w Twojej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu