.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Konsekwencje potrącenia pieszego przez rowerzystę

• Opublikowano: 20-01-2023 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Dzisiaj rano, jadąc rowerem po chodniku (20m przed miejscem gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa – chociaż nic to nie zmienia), potrąciłem delikatnie pieszego. W skutek tego rozerwałem pudełko, które pan niósł w ręce. Pan nie upadł, nie przewrócił się ani nie stracił przytomności. Według jego słów jest miesiąc po przebytej operacji i poczuł lekki ból przy uderzeniu. Nalegał na wezwanie policji – zadzwoniłem, jednak finalnie zrezygnował z niej (po tym, jak operator wspomniał, że będzie długi czas oczekiwania na radiowóz), na pytanie operatora, czy wezwać karetkę – stwierdził, że nie. Nalegał, bym podał mu swój numer telefonu – podałem, nie zapisał jednak ani imienia, ani nazwiska, nie mówiąc już o numerze dowodu osobistego (chociaż to zapewne nie problem, bo numer jest zarejestrowany). Co może mi grozić za takie zdarzenie i jakie mogę ponieść konsekwencje? Mam świadomość, że jestem winny zdarzenia, gdyż jechałem chodnikiem, gdy powinienem korzystać z jezdni. W jakim czasie pan może złożyć ewentualne zgłoszenie na policję? Czy postępowanie zakończy się mandatem, czy sprawą w sądzie? Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, więc jestem zagubiony. Jestem studentem i nie chciałbym, aby taka sytuacja zrujnowała mi przyszłość.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje potrącenia pieszego przez rowerzystę

Długość uszczerbku na zdrowiu

Punktem wyjścia jest tzw. długość uszczerbku na zdrowiu. Długość taką bada bowiem lekarz medycyny sądowej na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. O ile pieszy zdecyduje się powiadomić organy ścigania, ma na to 10 lat. Oczywiście im dłużej będzie zwlekał, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakwalifikowania zdarzenia jako takiego, które rodzi skutki powyżej 7 dni. Dopiero kiedy uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej aniżeli 7 dni, wówczas mamy do czynienia z czynem ściganym z urzędu. Rozstrój zdrowia trwający nie dłużej aniżeli 7 dni powoduje, że czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Powyższe jednak skutkuje krótszym niż ww. okres przedawnienia karalności. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Pragnę jednak Pana wyraźnie uspokoić. Nawet gdyby ów pieszy powiadomił organy ścigania, to co do zasady, o ile dotychczas nie był Pan karany za przestępstwo umyślne, dojdzie do tzw. warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.” Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

 

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, s. 163).

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu