.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Cofnięcie darowizny za dożywocie z powodu niewdzięczności obdarowanej

• Opublikowano: 18-06-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Problem dotyczy sytuacji rodzinnej mojej siostry, która podarowała aktem notarialnym należące wyłącznie do niej mieszkanie swojej córce; w dokumencie ustanowiona została na jej rzecz dożywotnia i nieodpłatna służebność osobista uprawniająca do korzystania z całego mieszkania. Siostra jest w trakcie rozwodu, jej mąż we wspomnianym akcie nie występuje. Niestety córka opowiedziała się po stronie ojca, który ma założoną niebieską kartę; zerwała z matką kontakty, nie zgadza się na odwiedziny wnuka, o narodzinach kolejnego siostra dowiedziała się z Facebooka. Sytuacja jest bardzo trudna, bo w tym mieszkaniu mieszka siostra i jej (jeszcze ciągle) mąż, który za przyzwoleniem córki notorycznie zmienia zamki, wyrzuca rzeczy siostry, sprowadza różne kobiety, a obdarowana córka nie reaguje na żadne przejawy przemocy wobec matki. Siostra przeszła załamanie nerwowe, musi się leczyć. Stąd pytanie: czy można w jakiś sposób cofnąć darowiznę z powodu niewdzięczności obdarowanej, jeśli tak, to jak? Skoro służebność jest ustanowiona tylko dla jej matki jako darczyńcy, czy mąż ma prawo nadal przebywać w tym lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Cofnięcie darowizny za dożywocie z powodu niewdzięczności obdarowanej

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

W opisanej sprawie Pani siostra może spróbować cofnąć darowiznę – wskazując rażącą niewdzięczność obdarowanej córki wobec niej jako matki. Zgodnie bowiem z treścią art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”. Pojęcie rażącej niewdzięczności odnosi się do takiego zachowania obdarowanego, które było skierowane przeciwko darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze (por. wyrok SA w Lublinie z 29.01.2013 r., I ACa 697/12, Legalis).

 

Wyłączone są zatem krzywdy wyrządzone darczyńcy w sposób niezamierzony przez czyny popełnione w uniesieniu bądź rozdrażnieniu, spowodowanym zachowaniem się lub działaniem darczyńcy (por. orz. SN z 02.03.1948 r., KrC 42/48, PiP 1948, Nr 7, s. 136; post. SN z 29.9.1969 r., III CZP 63/69, Legalis; wyrok SA w Krakowie z 20.12.2012 r., I ACa 1234/12, Legalis). Ustalenie niewdzięczności po stronie obdarowanego wymaga analizy motywów określonych zachowań wobec darczyńcy, m.in. ustalenia, czy nie były one powodowane lub wręcz prowokowane przez darczyńcę (por. wyrok SN z 30.09.1997 r., III CKN 170/97, Legalis; wyrok SA w Łodzi z 17.04.2013 r., I ACa 236/13, Legalis), a także jakie jest źródło konfliktu stron (por. wyrok SN z 09.10.2014 r., I CSK 556/13, Legalis). W wyroku SA w Warszawie z 22.11.2005 r. (VI Ca 527/05, Rej. 2005, Nr 11, s. 158 i n.) wskazano, że incydentalne sprzeczki, tym bardziej sprowokowane, nie mogą być podstawą odwołania darowizny. Uznaje się także w orzecznictwie, że nie może być mowy o rażącej niewdzięczności, gdy obdarowany godzi w dobra obdarowanego nawet umyślnie, ale działania te nie wychodzą poza ramy zwykłych konfliktów rodzinnych w określonym środowisku (por. wyrok SA w Szczecinie z 14.04.2005 r., I ACa 60/05, OSA 2006, Nr 10, poz. 35; z glosą apr. M. Niedośpiała, OSA 2007, Nr 9, poz. 86, a także wyr. SA w Szczecinie z 17.10.2012 r., I ACa 536/12, Legalis, oraz wyrok SA w Rzeszowie z 11.10.2012 r., I ACa 262/12, Legalis). Przejawem naruszenia etycznego obowiązku wdzięczności jest pozostawienie darczyńcy bez koniecznej pomocy (zob. wyrok SA w Poznaniu z 15.02.1994 r., I ACr 684/93, Wok. 1994, Nr 11, s. 51).

 

Rażąca niewdzięczność może również znajdować wyraz w pomawianiu darczyńcy przez obdarowanego wobec osób trzecich o postępowanie, które godzi w jego dobre imię (zob. wyrok SN z 12.05.1998 r., II CKN 729/97, Legalis).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Z uwagi na powyższe, jeżeli zachowania córki objawiają się jako rażąca niewdzięczność, jej matka może skorzystać z tej instytucji. Córce należy wyraźnie wskazać, iż w przypadku dalszego nagannego zachowania darczyńca skieruje do niej oświadczenie o odwołaniu darowizny. Jeśli córka się nie sprzeciwi, wystarczy, aby panie udały się do notariusza w celu zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku sporu i braku zgody córki na zwrot mieszkania, konieczna będzie droga sądowa i powództwo o cofnięcie darowizny. Proszę także pamiętać, iż darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Dlatego należy działać szybko.

 

Przemoc w rodzinie, nakaz opuszczenia mieszkania

Co do możliwości pozbycia się z mieszkania męża Pani siostry – niestety służebność nie jest prawem własności, to obecna właścicielka mieszkania, czyli córka, mogłaby wypowiedzieć użytkowanie swojemu ojcu. Pani siostra tego zrobić może. Może natomiast skorzystać z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z treścią art. 11a ust. 1: „Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu