.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo spadkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1463 | Wyświetlono: 1-20

Spadek w testamencie dla drugiej żony a zachowek dla dzieci

Złożyłem pozew o zachowek, gdyż mój ojciec przekazał cały majątek swojej drugiej żonie. Sporządził testament u notariusza, było postepowanie spadkowe, sąd uznał, że testament jest ważny i wydał w tej sprawie prawomocne orzeczenie. Prawo do spadku nabyła w całości żona...

Kiedy wnukom należy się zachowek?

Sprawa dotyczy zachowku po dziadkach i proszę o odpowiedź na pytanie, kiedy wnukom należy się zachowek? Mój dziadek zmarł 16 lat temu, ja wówczas byłam jeszcze dzieckiem. Mój brat otrzymał w testamencie mieszkanie w zamian za opiekę nad babcią. Tato, syn dziadków, zrzekł się na...

Zamiana mieszkań a spadek po śmierci ojca

Mój tata był właścicielem mieszkania w bloku, z tatą mieszkałam ją. Moja siostra z rodziną wykupiła małe mieszkanie w kamienicy. 20 lat temu zamieniliśmy się mieszkaniami, bo siostra z rodziną chciała mieć większe. Po śmierci taty przepisała mieszkanie w kamienicy notarialnie...

Co dalej po stwierdzeniu nabycia spadku?

Ojciec zmarł w marcu 2020. Brat złożył wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Rozpatrzono 10.02.2021, uprawomocniło się 18.02.2021, dostałem postanowienie sądu, każdy dostał po 1/4. Co dalej mam z tym zrobić? Czy mogę gdzieś sprawdzić, czy coś jeszcze pozostawił? Czy...

Rezygnacja ze spadku przez najbliższą rodzinę - kto dziedziczy?

Jest nieruchomość, którą zamieszkiwały i zarazem były właścicielami trzy ze sobą rodzinnie związane osoby. Powiązania rodzinne były dalszego pokrewieństwa. Udział w nieruchomości był ułamkowy, czyli nie była ustanowiona odrębność lokali ani podział gruntu. Babcia dawno...

Zrzeczenie dziedziczenia a dziedziczenie przez dzieci

Proszę o pomoc w sprawie ogłoszonego postanowienia nabyciu spadku po zmarłej mamie w 2018 r. Mama była wdową, 4 dzieci dorosłych. Nie pozostawiła testamentu, ale z jednym z dzieci (synem) w roku 2010 zawarła umowę zrzeczenia się dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Z treści tej...

Działka od mamy - jak uniknąć w przyszłości zachowku?

Moja mama ma działkę, którą chce mi przepisać. Jakie rozwiązania powinienem wziąć pod uwagę, aby w przyszłości uniknąć płacenia ewentualnego zachowku w przyszłości? Czy nie lepiej by było, gdybym tę działkę od mamy kupił? Jeśli tak, jakie wystąpiłby tu koszty i czy przy...

Darowizna gospodarstwa rolnego a zachowek

Aktem darowizny po śmierci mojego męża przekazałam gospodarstwo rolne o wartości 225 tys. zł mojemu synowi. Gospodarstwo to, było własnością moją i męża. Czy w związku z tym córka może dochodzić zachowku i od kogo oraz ewentualnie w jakiej wysokości?

Dziedziczenie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Sprawa dotyczy dziedziczenia działek rolnych przez osobę nie będącą rolnikiem. Posiadamy akt notarialny (2014 r.) poświadczenia dziedziczenia spadku gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,2 ha po rodzicach zmarłych w roku 1995 i 1998. Według naszego podziału w spadku pozostają dla mnie...

Zachowek mimo wydziedziczenia

Mój ojciec po rozwodzie z moją mamą ożenił się jeszcze raz. Z drugiego małżeństwa ma syna. Zmarł w roku 2019. Po otwarciu testamentu dowiedziałam się, że zostałam wydziedziczona. Czy moje dzieci mogą starać się o zachowek mimo wydziedziczenia? Jedna córka jest pełnoletnia,...

Czy muszę spłacić stary kredyt po zmarłej mamie?

8 lat temu zmarła moja mama, niecały rok temu otrzymałam informację, że mama nie spłaciła kredytu i ja mam go spłacić. Dług określono w wysokości 33 tys. zł. Za pomocą adwokata wysłałam pismo o przedawnieniu sprawy, gdyż mama miała już problemy z kredytem w 2007 r....

Jak napisać testament, aby przyszli spadkobiercy nie sprzedali rodzinnego domu?

Moja babcia chciałaby sporządzić testament, a w nim zapisać swój dom mojej mamie oraz swojej drugiej córce i jej mężowi. Zależy jej jednak na tym, aby przyszli spadkobiercy nie sprzedali tego domu, aby pozostał w naszej rodzinie. Czy można takie zastrzeżenie zawrzeć w testamencie,...

Dziedziczenie obowiązku wypłaty zachowku

Rodzice mieli dwóch synów. Po śmierci ojca cały spadek na podstawie testamentu nabyła nasza mama. Mama nie wypłaciła nam zachowków. Po śmierci mamy cały spadek na podstawie testamentu dziedziczę ja. Rozumiem, że odziedziczyłem dług spadkowy w postaci obowiązku zapłaty...

Wspólne mieszkanie w związku partnerskim a dziedziczenie - jak zabezpieczyć majątek?

Sprawa dotyczy dziedziczenia w związku partnerskim. Jestem w związku partnerskim. Kupiliśmy wspólnie mieszkanie (pól na pół) na łączną kwotę 500 tys. zł. Spisaliśmy testament wzajemny, przepisując swoje połowy na siebie. Proszę o informację, jak wyglądać będzie...

Śmierć za granicą - jak załatwić sprawy spadkowe w Polsce?

Ojciec zmarł poza granicami Polski - w Irlandii. Chcemy z rodzeństwem i matką (łącznie 6 osób) przyjąć w sądzie lub u notariusza spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wykazując spis tegoż inwentarza. Wiemy, że kiedyś ojciec miał dług, i chcemy zabezpieczyć swoją...

Dziedziczenie gruntów rolnych przy braku ksiąg wieczystych

Ojciec zmarł w 1966, mama w 2013. Rodzice nie zostawili testamentu. Pozostały po nich grunty rolne – 1 hektar i 15 arów. Chcielibyśmy z rodzeństwem przeprowadzić sprawę spadkową, niestety na nieruchomości rolne nie została ustanowiona księga wieczysta. Jak postąpić w tej...

Odziedziczenie długu przez niepełnoletniego - co zrobić?

Niepełnoletnia córka odziedziczyła dług po zmarłej prababci. Odbyła się sprawa sądowa, na której przedstawiliśmy spis inwentarza, który potwierdza, iż pozostawiony majątek wynosi 0, jest tylko dług 10 tys. zł. Sędzia zasądził na rzecz powoda podaną kwotę oraz koszty sądowe...

Czy przy otwarciu testamentu obowiązkowa jest obecność spadkobierców?

Niedawno zmarła moja mama, która sporządziła przed śmiercią testament u notariusza, w którym przekazała w spadku mieszkanie mojemu bratu. Spadkobiercami jesteśmy tylko my: ja i brat. Nie mam co do jej ostatniej woli żadnych zastrzeżeń, ale mieszkam za granicą i nie mogę obecnie...

Sprzedaż udziałów w spadku między spadkobiercami - jak się zabezpieczyć?

Dziewczyna w spadku po mamie została w 50% współwłaścicielem działki rekreacyjnej wraz z domkiem całorocznym. Partner nieżyjącej matki jest drugim współwłaścielem. Niestety wzajemne relacje między córką a byłym partnerem są bardzo trudne (delikatnie ujmując). Jeżeli córka...

Zabezpieczenie majątku przed dzieckiem spoza małżeństwa

Jestem w związku małżeńskim i mamy dwoje dzieci. Mój mąż ma dziecko spoza małżeństwa, córkę z czasów kawalerskich. W obecnej chwili jest to już osoba dorosła. Płacił alimenty do momentu, kiedy się uczyła. Nie mają żadnego kontaktu i nigdy nie mieli. Ostatni raz mój mąż...

»Artykuły

Ilość: 61 | Wyświetlono: 1-20

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do...

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Roszczenie z tytułu zachowku, będącego instytucją prawną mającą służyć ochronie praw osób najbliższych dla zmarłego, jako roszczenie o świadczenie pieniężne podlega dziedziczeniu. Krąg osób, które dziedziczą roszczenie o zachowek, jest jednak ograniczony do osób...

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

Chwila nabycia spadku

Jako chwilę nabycia spadku Kodeks cywilny wskazuje chwilę śmierci spadkodawcy. Można więc stwierdzić, że datą nabycia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Jednakże gdy już po śmierci spadkodawcy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zostanie uznany za niegodnego...

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Dział spadku – postępowanie

Postępowanie o dział spadku prowadzi w postępowaniu nieprocesowym właściwy sąd rejonowy. Dział spadku może nastąpić zgodnie z wnioskiem spadkobierców lub też sposób jego dokonania może być narzucony przez sąd.

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Przepisy prawa spadkowego obok powołania do dziedziczenia umożliwiają przeniesienie praw po osobie zmarłej również w postaci zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego. Te dwie instytucje prawne różnią się od siebie w sposób znaczący, w szczególności co do formy oraz co do...

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku?

Pojęcia zrzeczenia się spadku oraz odrzucenia spadku traktowane są w języku potocznym jako tożsame. W języku prawnym określają one jednak zupełnie odrębne instytucje, których zastosowanie przynosi odmienne skutki.

Właściwość miejscowa sądu spadku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów w postępowaniach spadkowych w dość jednoznaczny sposób. Sądem spadku jest mianowicie co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Postanowienie o nabyciu spadku może zostać zmienione przez sąd, jeżeli osoba, która je uzyskała, nie jest spadkobiercą, lub jeżeli udział w spadku któregoś ze spadkobierców powinien być inny niż stwierdzony przez sąd. Zmiana postanowienia o nabyciu spadku następuje na wniosek...

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) 1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

Jak pozbawić dziedziczenia?

Pozbawienie spadkobiercy jakichkolwiek praw do majątku spadkowego może nastąpić w drodze wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje sam spadkodawca, natomiast za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę może uznać sąd – na wniosek osoby...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Jednoczesne stwierdzenie nabycia spadku przez sąd oraz przez notariusza

W przypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza w stosunku do spadku, którego nabycie stwierdził wcześniej sąd, ważniejsze jest zawsze sądowe stwierdzenie spadkobrania. W takim przypadku akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton