.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo spadkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 392 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 13.05.2024

Dziedziczenie domu i działki - jak wypełnić formularz SD-Z2?

Moja zmarła mama powołała w notarialnie sporządzonym testamencie mojego tatę jako jedynego swojego spadkobiercę. Pomagam tacie wypełnić formularz zeznania SD-Z2 i mam w kilku miejscach wątpliwości. Na przykład jaką datę powinnam wpisać jako datę powstania obowiązku podatkowego?...

Opublikowane: 05.05.2024

Czy synowa może dziedziczyć po teściach?

Teść zmarł 40 lat temu, a teściowa 20 lat temu. Mąż zmarł 2 miesiące temu. Czy należy mi się spadek po rodzicach męża? Jeśli tak, od czego zacząć załatwianie formalności?

Opublikowane: 25.04.2024

Brak postępowania spadkowego a podatek od nieruchomości

Teść zmarł 4 lata temu. Był wraz z teściową współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Teściowa jest osobą starszą i schorowaną. Dziedziczą jeszcze 2 jej córki. Czy US mimo braku działania spadkobierców może naliczyć podatek od spadku? Czy urząd miasta powinien...

Opublikowane: 09.04.2024

Kto dziedziczy po kuzynie który nie miał żony, dzieci ani rodzeństwa?

W przypadku śmierci osoby, która nie miała bliskich krewnych (małżonka, dzieci czy rodzeństwa), pojawia się pytanie, kto odziedziczy po niej majątek. W niniejszym artykule omówimy tę kwestię. Wskażemy, kto w takim przypadku – zgodnie z...

Opublikowane: 27.03.2024

Odbiór korespondencji osoby zmarłej

Śmierć bliskiej osoby to trudne wydarzenie, które obciąża spadkobierców nie tylko emocjonalnie, ale również prawnie. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na jakiej podstawie i w jakich okolicznościach spadkobiercy mogą (lub nie) odbierać listy i przesyłki skierowane do...

Opublikowane: 21.03.2024

Ponoszenie kosztów utrzymania mieszkania przez spadkobierców

Odziedziczyłem mieszkanie wraz z 6 innymi spadkobiercami. Choć moja część jest niewielka, płacę obecnie czynsz za 5 osób, ponosząc większość kosztów utrzymania. Jeden ze spadkobierców, tj. mój brat, w ogóle nie dokłada się do bieżących opłat. Czy mogę go jakoś...

Opublikowane: 12.03.2024

Czy trzeba się zrzec spadku po wujku obciążonego długami?

Zmarł mój wujek, brat mojej mamy, pozostawiając długi. Jego żona (moja ciocia) i dzieci nie przyjęli spadku, moja mama nie żyje. Czy ja też notarialnie muszę się zrzec spadku po wujku obciążonego długami?

Opublikowane: 10.03.2024

Spadek po jednym z rodziców

Sprawa dotyczy spadku po jednym z rodziców. W styczniu zmarła moja mama, nie pozostawiając testamentu. Majątek rodziców należał do nich wspólnie (po 50%). Spadkobiercami są: mąż, syn oraz ja - córka. W rodzinie żyjemy w zgodzie i zrozumieniu. Majątek po mamie chcielibyśmy...

Opublikowane: 07.03.2024

Dom w zamian za opiekę - czy należy się zachowek?

Czy po śmierci rodziców, którzy za życia przekazali nieruchomość córce w zamian za opiekę, pozostałym dzieciom należy się zachowek? W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Magdaleny.

Opublikowane: 06.03.2024

Przekazanie udziału w spadku w formie darowizny

Zbycie udziału w spadku stanowi istotny aspekt postępowania spadkowego, który może rodzić liczne wątpliwości wśród spadkobierców. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, czy i na jakich zasadach jeden ze spadkobierców może przekazać swój udział w spadku pozostałym...

Opublikowane: 24.02.2024

Przepisanie majątku na fundację a dochodzenie zachowku

Jeśli ojciec przekaże cały swój majątek na fundację, której głównym beneficjentem jest mój brat i jego rodzina, czy po jego śmierci będzie mi się należał zachowek?

Opublikowane: 15.02.2024

Akt notarialny darowizny a zachowek

Artykuł ten porusza kwestie prawne związane z przekazaniem nieruchomości w formie aktu notarialnego i wpływem takiej czynności na prawo do zachowku. Na przykładzie sytuacji pana Tomasza analizujemy zagadnienia dziedziczenia i obowiązków wynikających z przepisów o zachowku....

Opublikowane: 11.02.2024

Spadek po babci gdy tata nie żyje

Proces dziedziczenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych relacji rodzinnych, może być trudny. W niniejszym artykule omawiamy przepisy prawne dotyczące tej kwestii. Wyjaśniamy, w jaki sposób można dochodzić swoich praw do spadku lub zachowku. Powyższe zagadnienia...

Opublikowane: 29.01.2024

Podstawienie w testamencie w celu uniknięcie dziedziczenia ustawowego

Jestem osobą samotną bez męża, dzieci, dziadków. Mama nie żyje. Ojciec, którego nigdy osobiście nie poznałam, też nie żyje. Gdy zmarł, odszukano mnie, odrzuciłam spadek. Wtedy też dowiedziałam się, że mam przyrodnią siostrę. Sprawy były tak załatwione, że nigdy się...

Opublikowane: 29.12.2023

Sprawa spadkowa kawalerze, który nie miał dzieci

Zmarł mój brat, nie miał żony ani dzieci, był kawalerem. Rodzice żyją i był u nich zameldowany. Jak należy postąpić w sprawie spadku? Nie wiemy, jaki majątek miał brat i czy miał jakieś długi. Jak to można sprawdzić? Miał kilka kont w różnych bankach. Rodzice są...

Opublikowane: 29.12.2023

Jak napisać testament bez prawa do zachowku?

Sporządzenie testamentu umożliwia przekazanie majątku wybranym przez siebie osobom. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak należy napisać testament , aby uniknąć obowiązkowego zachowku. Tłumaczymy również kwestię wydziedziczenia,...

Opublikowane: 28.12.2023

Jak sprawdzić co zmarły zostawił w spadku?

Zmarł mój ojciec, który porzucił mnie i mamę wiele lat temu. Zawarł związek małżeński z inną kobietą i z tego małżeństwa jest dwoje dorosłych dzieci. Na ten moment jedyne, co mam, to odpis aktu zgonu. Po jego śmierci miałem kontakt z dziećmi z drugiego małżeństwa, ale nie...

Opublikowane: 22.12.2023

Odrzucenie spadku w imieniu niepełnoletniej córki

Proszę o poradę. Ponad rok temu mój mąż odrzucił spadek przed notariuszem po dalekiej ciotce, bo miała same długi. Nie odrzuciliśmy spadku w imieniu naszej niepełnoletniej córki, bo myśleliśmy, że dostaniemy jakieś pismo w tej sprawie. Niedawno wyczytałam, że mieliśmy na to 6...

Opublikowane: 20.12.2023

Obawy związane z przepisaniem mieszkania, jak się zabezpieczyć?

Brat mojej mamy chciałby zapisać mi swoje mieszkanie. Nie wiem, czy ma to być testament, czy darowizna. Mówi, że źle się czuje i może umrzeć. Żona i syn wujka nie żyją. Ma troje wnucząt, z którymi nie utrzymuje kontaktu. Mam pewne obawy. Nie wiem, czy mieszkanie nie jest...

Opublikowane: 02.12.2023

Wymogi formalne odrzucenia spadku za granicą

Odrzucenie spadku za granicą może wydawać się skomplikowanym procesem, zwłaszcza jeśli chce się to zrobić zgodnie z prawem polskim, przebywając poza granicami kraju. Artykuł skupia się na analizie możliwości złożenia oświadczenia o odrzuceniu...

»Artykuły

Ilość: 16 | Wyświetlono: wszystkie

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) 1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

Jak pozbawić dziedziczenia?

Pozbawienie spadkobiercy jakichkolwiek praw do majątku spadkowego może nastąpić w drodze wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje sam spadkodawca, natomiast za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę może uznać sąd – na wniosek osoby...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

Drobne błędy w orzeczeniu o nabyciu spadku, takie jak niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować w drodze postanowienia. Postanowieniem można także orzeczenie uzupełnić. Jeżeli jednak sąd stwierdził nabycie spadku przez...

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu...

Mieszkanie spółdzielcze w spadku

Możliwość dziedziczenia mieszkania w spółdzielni uzależniona jest od rodzaju mieszkania, jakie przysługiwało spadkodawcy. Nie zawsze takie mieszkanie można nabyć w spadku , nie oznacza to jednak, że spadkodawcy pozostają bez jakichkolwiek praw do...

Omówienie testamentu własnoręcznego

Artykuł omawia jeden z rodzajów testamentu, tj. testament własnoręczny.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu