.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo spadkowe

W kategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

Wszyscy jesteśmy potencjalnymi spadkobiercami i spadkodawcami. Pozostawienie spraw majątkowych samym sobie może nastręczyć nam i naszym bliskim nie lada problemów nawet po latach.

Gałęzią prawa cywilnego, która reguluje zagadnienia przekazywania praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela, jest prawo spadkowe.

W Księdze czwartej Kodeksu cywilnego znajdują się uregulowania dotyczące dziedziczenia. Podstawowym rozróżnieniem jest ustalenie, czy ma miejsce dziedziczenie ustawowe czy testamentowe. W obu jednak przypadkach konieczne jest określenie kręgu osób uprawnionych do spadku z ustawy. Wprawdzie w przypadku dziedziczenia testamentowego spadek otrzymają osoby wymienione w testamencie, ale osoby uprawnione będą miały prawo do zachowku.

Przepisy określają, kto jest uprawniony do zachowku i w jakiej wysokości. Roszczenie to, przysługujące osobom uprawnionym a pominiętym w testamencie, skierowane jest do spadkobierców testamentowych, pamiętać jednak trzeba, że jest ono ograniczone w czasie – przepisy określają termin przedawnienia roszczenia o zachowek.

Warto również znać wymogi prawne stawiane stronie formalnej testamentu. Niedochowanie staranności w tym względzie może umożliwić nawet podważeniem testamentu. Szczególnie ważne jest to w wypadku ostatniej woli, która zawiera wydziedziczenie osoby z kręgu uprawnionych, a także gdy zawiera zapisy lub polecenia testamentowe. Można się tu wesprzeć na profesjonalnej pomocy prawnika czy notariusza, co zalecane – warto u tego ostatniego złożyć swoją ostatnią wolę.

Częstym problemem związanym z dziedziczeniem są długi spadkowe, w związku z tym, istotna staje się znajomość przepisów określających pojęcia, takie jak: odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo przyjęcie spadku wprost, a także terminów, jakie spadkobierca ma na decyzję w tym względzie.

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić w sądzie spadku lub – przy zgodnej woli wszystkich spadkobierców – u notariusza (tzw. notarialne poświadczenie dziedziczenia). Po orzeczeniu przez sąd stwierdzenia nabycia spadku można następnie przeprowadzić dział spadku.

Nie należy również zapominać o kwestiach podatkowych związanych z otrzymaniem spadku lub jego części. Nieznajomość przepisów o podatku od spadków i darowizn, a szczególnie wymaganych procedur i terminów, może wiele kosztować. Najistotniejsze jest tu zwolnienie z podatku osób uprawnionych.

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1411 | Wyświetlono: 1-20

Zajęcie egzekucyjne na koncie bankowym zmarłego

Miesiąc temu, nagle zmarła moja mama. Na jej koncie bankowym jest 2 komorników, gdzie widnieje zajęcie egzekucyjne 5 tys. zł. Co mam dalej z tym zrobić? W banku zgłosiłam zgon mamy, ale bank nie może wypłacić tych środków komornikowi. Co dalej zrobić i czy komornik może zająć...

Jak stać się właścicielem całego majątku po małżonku?

Moi rodzice zapisali w testamencie, że po śmierci jednego z nich cały majątek dziedziczy drugie. Testament nie został potwierdzony notarialnie. Co ma zrobić mój tata, aby po śmierci mamy stał się właścicielem całego majątku? Na czym będzie polegać otwarcie testamentu przez...

Dziedziczenie przez sprawcę przemocy domowej

Muszę uregulować sprawy spadkowe po mojej mamie, która zmarła 4 miesiące temu. Chodzi o jej mieszkanie i środki na jej koncie bankowym. Mama nie pozostawiła testamentu, jej spadkobiercami są ojciec, ja i brat. Sprawę komplikuje fakt, że ojciec ma głęboką demencję, ale nie jest...

Spadek dla dziecka pozamałżeńskiego

Jestem dzieckiem pozamałżeńskim, mój ojciec był już żonaty i miał dzieci małżeńskie. Uznał mnie i początkowo nawet wysyłał mamie niewielkie kwoty w ramach alimentów. W akcie urodzenia widnieje jego imię, ale w rubryce nazwiska ojca, nie wiedzieć czemu, zostało wpisane...

Testament osoby samotnej - przekazanie majątku instytucjom charytatywnym

Jestem osobą samotną. Chciałabym, aby mój majątek po mojej śmierci został anonimowo przekazany jednej lub kilku instytucjom charytatywnym. Zamierzam spisać testament, w którym wyznaczę dwóch pełnomocników do wykonania testamentu. Ich zadaniem będzie spieniężenie mojego majątku...

Dziedziczenie po mężu matki - ojczymie

Zacznę od tego, że 4 grudnia zmarłą moja teściowa. Teściowa miała mieszkanie własnościowe w bloku i zamieszkiwała je razem z synem, a moim szwagrem. Była w tym czasie w drugim związku małżeńskim (mieszkanie było jej przed zawarciem tego związku). Traf chciał, że dwa tygodnie...

Darowizny wykonane po sporządzeniu testamentu a ważność testamentu

Spadkodawca przed planowaną operacją napisał testament, w którym swymi spadkobiercami uczynił czworo rodzeństwa. W testamencie ujęte zostały 4 nieruchomości, w tym jedna rolna, ruchomości oraz udział w przedsiębiorstwie. Proporcje podziału określił na: 2%, 3%, 15%, 80%. W...

Mieszkanie po ojcu który ponownie się ożenił

Zmarł mój były mąż, od rozwodu minęło 8 lat. Mąż był właścicielem mieszkania, które zostało wydzielone z naszego wspólnego domu. Przy podziale majątku dom podzielono na lokale i ja otrzymałam na własność dwa z nich, mąż – jeden. Ja swoje lokale sprzedałam, a mąż...

Zrzeczenie się spadku a konieczność uczestniczenia w sprawie spadkowej

Sprawa dotyczy odrzucenia spadku i konieczności uczestnictwa w sprawie spadkowej. Dwa dni temu dostałam wezwanie na pierwszą sprawę spadkową po rodzicach mojego drugiego męża (też już nieżyjącego). Nie jestem w żadnym stopniu zainteresowania w dziedziczeniu po nich czegokolwiek i...

Testament z zastrzeżeniem - podstawienie testamentowe

Jestem bezdzietną panną, mam tylko siostrę, która również nie ma dzieci i męża. Jako że jestem już w podeszłym wieku postanowiłam uregulować sprawy dziedziczenia po mnie, głównie chodzi o dom z ogrodem. W zawiązku z tym mam pytania: Czy mogę zapisać spadek w testamencie mojej...

Pominięcie w darowiźnie a prawo do zachowku

Moi dziadkowie mieli 3 dzieci. W 2001 r. przekazali swoim dwóm córkom gospodarstwo rolne, ich syn, a nasz tata, nic nie otrzymał. Chciałbym ustalić, czy przysługuje mi jako spadkobiercy pominiętemu roszczenie o zachowek od ciotek. Babcia zmarła w 2009 r., a dziadek w grudniu...

Darowizna pieniędzy przed śmiercią a długi zmarłego

Mój tata dokonał na moją rzecz darowizny pieniężnej przed swoją śmiercią – w wysokości 100 tys. zł. Tata chorował, ale nie wiedział, że umrze. Spadku zamierzam się zrzec, bo tata miał długi (rodzeństwo też raczej się zrzeknie). Przelew miał być potraktowany jako...

Wydziedziczenie w testamencie dzieci a zachowek dla wnuka

Zmarł ojciec, zostawił testament notarialny, w którym wszystko przekazał swojej drugiej żonie, a mnie i siostrę wydziedziczył. Powołał się na nieutrzymywanie z nim kontaktów, co nie jest prawdą. Siostra nie ma dzieci, a ja mam niepełnoletniego syna. Czy jemu, jako wnukowi,...

Jak zrzec się spadku po dalszej rodzinie?

Jestem dalszym spadkobiercą ustawowym. Nieoficjalnie wiem, że spadkobiercy dziedziczący w pierwszej kolejności odrzucą spadek. Niestety nie mam z nimi kontaktu i nie będę wiedziała, kiedy to nastąpi, a od tego momentu mam 6 miesięcy na odrzucenie spadku, który w większości to...

Jak ubiegać się o zachowek od żony ojca?

Mój ojciec zmarł 5 miesięcy temu. Cały majątek zapisał w testamencie notarialnym swojej żonie, która nie jest moją matką. Ja jestem jego nieślubnym dzieckiem, które uznał i w dzieciństwie płacił alimenty. Mam przyrodniego brata, który prawie całe dorosłe życie spędził w...

Określenie podziału majątku w testamencie własnoręcznym

Zamierzam stworzyć testament spisany własnoręcznie długopisem. Masa spadkowa składa się z kilku składników: majątku prywatnego, udziałów w dwóch spółkach. Czy mogę testament podzielić na działy uwzględniające masę spadkową z nich wynikającą? Czy w testamencie może...

Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po mężu?

Czy muszę przeprowadzać postępowanie spadkowe? Mąż umarł. Nieruchomość (dom) wcześniej daliśmy w dożywocie mojemu synowi z 1. małżeństwa, samochód zapisany jest na mnie i na syna, pozostają jedynie udziały w spółce. Mamy również córkę z 1. małżeństwa mojego męża....

Brak zgody jednego spadkobiercy na sprzedaż ziemi ze spadku

Dostałem w spadku ziemię rolną, do spadku należy 5 osób. Cztery osoby chcą sprzedać ziemię i podzielić się pieniędzmi. Jedna nie zgadza się na sprzedaż. Ta osoba uprawia tą ziemie tzn. zbiera plony, dzierżawi obcym ludziom i bierze za to pieniądze. Czy ma do tego prawo, tzn....

Odrzucenie spadku zapisanego w testamencie

Dzień dobry, zmarła moja babcia i w testamencie zapisała swój dom na jednego ze swoich synów na mnie i na mojego brata (wnuczków). Jej syn dostał 1/2 domu, ja z bratem po 1/4. Babcia miała trójkę dzieci. Wujka, o którym mowa powyżej, naszego ojca oraz córkę. Ani nasz ojciec, ani...

Czy spadek należny zmarłemu przechodzi na dzieci?

Dwa miesiące temu zmarł mój wujek - brat mojego taty, który również już nie żyje od 4 lat. Pozostawił po sobie dom i oszczędności. Nadal żyje wujka siostra i brat. Mój wujek nie miał najbliżej rodziny, żadnych dzieci ani żony. Nie pozostawił również po sobie żadnego spadku...

»Artykuły

Ilość: 61 | Wyświetlono: 1-20

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do...

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Roszczenie z tytułu zachowku, będącego instytucją prawną mającą służyć ochronie praw osób najbliższych dla zmarłego, jako roszczenie o świadczenie pieniężne podlega dziedziczeniu. Krąg osób, które dziedziczą roszczenie o zachowek, jest jednak ograniczony do osób...

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

Chwila nabycia spadku

Jako chwilę nabycia spadku Kodeks cywilny wskazuje chwilę śmierci spadkodawcy. Można więc stwierdzić, że datą nabycia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Jednakże gdy już po śmierci spadkodawcy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zostanie uznany za niegodnego...

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Dział spadku – postępowanie

Postępowanie o dział spadku prowadzi w postępowaniu nieprocesowym właściwy sąd rejonowy. Dział spadku może nastąpić zgodnie z wnioskiem spadkobierców lub też sposób jego dokonania może być narzucony przez sąd.

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Przepisy prawa spadkowego obok powołania do dziedziczenia umożliwiają przeniesienie praw po osobie zmarłej również w postaci zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego. Te dwie instytucje prawne różnią się od siebie w sposób znaczący, w szczególności co do formy oraz co do...

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku?

Pojęcia zrzeczenia się spadku oraz odrzucenia spadku traktowane są w języku potocznym jako tożsame. W języku prawnym określają one jednak zupełnie odrębne instytucje, których zastosowanie przynosi odmienne skutki.

Właściwość miejscowa sądu spadku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów w postępowaniach spadkowych w dość jednoznaczny sposób. Sądem spadku jest mianowicie co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Postanowienie o nabyciu spadku może zostać zmienione przez sąd, jeżeli osoba, która je uzyskała, nie jest spadkobiercą, lub jeżeli udział w spadku któregoś ze spadkobierców powinien być inny niż stwierdzony przez sąd. Zmiana postanowienia o nabyciu spadku następuje na wniosek...

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) 1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

Jak pozbawić dziedziczenia?

Pozbawienie spadkobiercy jakichkolwiek praw do majątku spadkowego może nastąpić w drodze wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje sam spadkodawca, natomiast za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę może uznać sąd – na wniosek osoby...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Jednoczesne stwierdzenie nabycia spadku przez sąd oraz przez notariusza

W przypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza w stosunku do spadku, którego nabycie stwierdził wcześniej sąd, ważniejsze jest zawsze sądowe stwierdzenie spadkobrania. W takim przypadku akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton