.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo spadkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1452 | Wyświetlono: 1-20

Jak napisać testament, aby przyszli spadkobiercy nie sprzedali rodzinnego domu?

Moja babcia chciałaby sporządzić testament, a w nim zapisać swój dom mojej mamie oraz swojej drugiej córce i jej mężowi. Zależy jej jednak na tym, aby przyszli spadkobiercy nie sprzedali tego domu, aby pozostał w naszej rodzinie. Czy można takie zastrzeżenie zawrzeć w testamencie,...

Dziedziczenie obowiązku wypłaty zachowku

Rodzice mieli dwóch synów. Po śmierci ojca cały spadek na podstawie testamentu nabyła nasza mama. Mama nie wypłaciła nam zachowków. Po śmierci mamy cały spadek na podstawie testamentu dziedziczę ja. Rozumiem, że odziedziczyłem dług spadkowy w postaci obowiązku zapłaty...

Wspólne mieszkanie w związku partnerskim a dziedziczenie - jak zabezpieczyć majątek?

Sprawa dotyczy dziedziczenia w związku partnerskim. Jestem w związku partnerskim. Kupiliśmy wspólnie mieszkanie (pól na pół) na łączną kwotę 500 tys. zł. Spisaliśmy testament wzajemny, przepisując swoje połowy na siebie. Proszę o informację, jak wyglądać będzie...

Śmierć za granicą - jak załatwić sprawy spadkowe w Polsce?

Ojciec zmarł poza granicami Polski - w Irlandii. Chcemy z rodzeństwem i matką (łącznie 6 osób) przyjąć w sądzie lub u notariusza spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wykazując spis tegoż inwentarza. Wiemy, że kiedyś ojciec miał dług, i chcemy zabezpieczyć swoją...

Dziedziczenie gruntów rolnych przy braku ksiąg wieczystych

Ojciec zmarł w 1966, mama w 2013. Rodzice nie zostawili testamentu. Pozostały po nich grunty rolne – 1 hektar i 15 arów. Chcielibyśmy z rodzeństwem przeprowadzić sprawę spadkową, niestety na nieruchomości rolne nie została ustanowiona księga wieczysta. Jak postąpić w tej...

Odziedziczenie długu przez niepełnoletniego - co zrobić?

Niepełnoletnia córka odziedziczyła dług po zmarłej prababci. Odbyła się sprawa sądowa, na której przedstawiliśmy spis inwentarza, który potwierdza, iż pozostawiony majątek wynosi 0, jest tylko dług 10 tys. zł. Sędzia zasądził na rzecz powoda podaną kwotę oraz koszty sądowe...

Czy przy otwarciu testamentu obowiązkowa jest obecność spadkobierców?

Niedawno zmarła moja mama, która sporządziła przed śmiercią testament u notariusza, w którym przekazała w spadku mieszkanie mojemu bratu. Spadkobiercami jesteśmy tylko my: ja i brat. Nie mam co do jej ostatniej woli żadnych zastrzeżeń, ale mieszkam za granicą i nie mogę obecnie...

Sprzedaż udziałów w spadku między spadkobiercami - jak się zabezpieczyć?

Dziewczyna w spadku po mamie została w 50% współwłaścicielem działki rekreacyjnej wraz z domkiem całorocznym. Partner nieżyjącej matki jest drugim współwłaścielem. Niestety wzajemne relacje między córką a byłym partnerem są bardzo trudne (delikatnie ujmując). Jeżeli córka...

Zabezpieczenie majątku przed dzieckiem spoza małżeństwa

Jestem w związku małżeńskim i mamy dwoje dzieci. Mój mąż ma dziecko spoza małżeństwa, córkę z czasów kawalerskich. W obecnej chwili jest to już osoba dorosła. Płacił alimenty do momentu, kiedy się uczyła. Nie mają żadnego kontaktu i nigdy nie mieli. Ostatni raz mój mąż...

Kolejność odrzucania zadłużonego spadku po członku rodziny

Zmarł mój wujek, który pozostawił po sobie w spadku długi. Jego żona, trojka córek oraz wnuki zrzekły się spadku. Mój dziadek (a ojciec wujka) nadal żyje, tak samo jak moja mama (czyli siostra); babcia (matka wujka) zmarła 4 lata temu, czyli wcześniej niż wujek. Czy w sytuacji,...

Odmowa wypłaty zachowku przez siostrę - co zrobić?

W 2007 roku moi rodzice obdarowali moją siostrę całym swoim majątkiem. W 2012 roku zmarł mój ojciec. Zwróciłem się do mojej siostry o zapłacenie zachowku, ale odmówiła, twierdząc, że zachowek mi się nie należy. Wtedy sprawę skierowałem do sądu. Kiedy moja siostra i moja...

Czy należy się zachowek od połowy darowanego mieszkania?

Proszę o informację, czy należy mi się zachowek. Sprawa wygląda tak: w 2009 r. moja mama darowała notarialne mojemu bratu połowę mieszkania dwupokojowego własnościowego. W 2021 r. zmarła. Czy mogę żądać od brata zachowku od połowy mieszkania które otrzymał od mamy?

Ponowne małżeństwo a dziedziczenie przez żonę i dzieci

Od 20 lat jestem w związku partnerskim z mężczyzną, który posiada jedno dziecko z małżeństwa zakończonego kilka lat przed naszą znajomością. Planujemy wstąpić w związek małżeński. Jak wygląda problem dziedziczenia przez córkę (osoba dorosła, zakończyła naukę) mojego...

Dochodzenie zachowku po ojcu

Nagle zmarł mój ojciec. Jestem jego synem z pierwszego małżeństwa. Być może pozostawił testament, gdyż działania jego drugiej żony, i to w kilka dni po pogrzebie, wskazują, że czuje się ona jedyną spadkobierczynią. W tej sprawie jest też druga strona medalu – ryzyko...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po bezdzietnym rolniku

Dwa tygodnie temu zmarł mój brat który był rolnikiem. Był właścicielem 14-hektarowego gospodarstwa rolnego oraz domu i budynków gospodarczych, które dzierżawił sąsiadowi z uwagi na niepełnosprawność. Umowa dzierżawy została zawarta w 2017 r. na okres 10 lat. Brat był...

Wskazanie jednego spadkobiercy w testamencie - jak załatwić sprawę?

Spadek po babci jest w formie testamentu. Czy mimo wskazania jednego spadkobiercy będę musiała spłacać rodzeństwo i dzieci po zmarłej siostrze? Jak to wygląda i jak złożyć wniosek do sądu, jeśli nie mogę pobrać aktów urodzenia dzieci mojej zmarłej siostry, a ich opiekun prawny...

Przekazanie mieszkania ze spadku w darowiźnie

Mój ojciec otrzymał spadek w postaci mieszkania spółdzielczego-własnościowego po swojej matce, a mojej babci, która zmarła w 2015 r. (testamentu nie było, ojciec dziedziczył jako ustawowy spadkobierca). Czy dobrze rozumiem, że mieszkanie stanowi majątek osobisty mojego ojca? Ojciec...

Co zrobić aby tylko matka odziedziczyła spadek po ojcu?

Zmarł mój ojciec. Matka wciąż żyje. W ich posiadaniu znajduje się 7-hektarowe gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami + sprzęt rolniczy (np. traktor) + samochód ojca. Ojciec posiadał również konto w banku, na które spływały dopłaty unijne dla rolników (prawdopodobnie on tylko...

Odrzucenie spadku po babci

Parę dni temu zmarła nam babcia, pozostawiając po sobie mieszkanie - niestety jest ono zadłużone. Moja mama jest ujęta w testamencie, iż część tego mieszkania, czyli ta część babci jest na nią. Chcielibyśmy odrzucić ten spadek po babci, zapewne rodzeństwo mojej mamy też...

Czy dzieciom darczyńcy mieszkania należy się zachowek?

W grudniu 2001 roku moja babcia podarowała mi mieszkanie w drodze umowy darowizny - nie dożywocia. Wartość darowizny z umowy to 125 tys. zł. Babcia ma dwójkę dzieci, dwóch synów, obydwaj żyją, a jeden jest moim ojcem. Czy mój wujek (brat mego ojca) może ode mnie żądać zapłaty...

»Artykuły

Ilość: 61 | Wyświetlono: 1-20

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do...

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Roszczenie z tytułu zachowku, będącego instytucją prawną mającą służyć ochronie praw osób najbliższych dla zmarłego, jako roszczenie o świadczenie pieniężne podlega dziedziczeniu. Krąg osób, które dziedziczą roszczenie o zachowek, jest jednak ograniczony do osób...

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

Chwila nabycia spadku

Jako chwilę nabycia spadku Kodeks cywilny wskazuje chwilę śmierci spadkodawcy. Można więc stwierdzić, że datą nabycia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Jednakże gdy już po śmierci spadkodawcy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zostanie uznany za niegodnego...

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Dział spadku – postępowanie

Postępowanie o dział spadku prowadzi w postępowaniu nieprocesowym właściwy sąd rejonowy. Dział spadku może nastąpić zgodnie z wnioskiem spadkobierców lub też sposób jego dokonania może być narzucony przez sąd.

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Przepisy prawa spadkowego obok powołania do dziedziczenia umożliwiają przeniesienie praw po osobie zmarłej również w postaci zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego. Te dwie instytucje prawne różnią się od siebie w sposób znaczący, w szczególności co do formy oraz co do...

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku?

Pojęcia zrzeczenia się spadku oraz odrzucenia spadku traktowane są w języku potocznym jako tożsame. W języku prawnym określają one jednak zupełnie odrębne instytucje, których zastosowanie przynosi odmienne skutki.

Właściwość miejscowa sądu spadku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów w postępowaniach spadkowych w dość jednoznaczny sposób. Sądem spadku jest mianowicie co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Postanowienie o nabyciu spadku może zostać zmienione przez sąd, jeżeli osoba, która je uzyskała, nie jest spadkobiercą, lub jeżeli udział w spadku któregoś ze spadkobierców powinien być inny niż stwierdzony przez sąd. Zmiana postanowienia o nabyciu spadku następuje na wniosek...

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) 1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

Jak pozbawić dziedziczenia?

Pozbawienie spadkobiercy jakichkolwiek praw do majątku spadkowego może nastąpić w drodze wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje sam spadkodawca, natomiast za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę może uznać sąd – na wniosek osoby...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Jednoczesne stwierdzenie nabycia spadku przez sąd oraz przez notariusza

W przypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza w stosunku do spadku, którego nabycie stwierdził wcześniej sąd, ważniejsze jest zawsze sądowe stwierdzenie spadkobrania. W takim przypadku akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton