.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo spadkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1529 | Wyświetlono: 1-20

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Pytanie dotyczy prawa spadkowego a dokładniej jak uniknąć zapłaty zachowku. Mój ojciec ma 90 lat, mieszka sam i posiada mieszkanie własnościowe. Opiekuję się nim, odkąd zaczął chorować. Nie jestem jego jedynym dzieckiem. Brat utrzymuje relacje z ojcem, ale odwiedza go raz w...

Czy po 6 latach od darowizny należy się zachowek?

Dostaliśmy z bratem 6 lat temu w akcie darowizny mieszkanie. Czy po tym okresie należy się zachowek innym członkom rodziny?  

Kiedy konieczne jest odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci?

Proszę o poradę dotyczącą spadku. W 2018 roku zmarł mój wujek, brat mojej żyjącej matki. Wujek miał długi. Jego byłe żony oraz dzieci z tych małżeństw zrzekły się prawa do spadku. Moja matka jako jedyna z rodzeństwa, ja, moja siostra i brat również notarialnie zrzekliśmy...

Testament w związku partnerskim - przekazanie majątku na wyłączność

Sprawa dotyczy testamentu w związku partnerskim. Od wielu lat jestem związany z partnerką życiową. Zamierzam z różnych powodów podjąć działania dotyczące niektórych moich i wspólnych z partnerką składników majątkowych. Jestem kawalerem, a moja żyjąca rodzina to rodzona...

Zrzeczenie się spadku za życia ojca a rekompensata po jego śmierci

Mój biologiczny ojciec rozwiódł się z mamą, gdy miałam 7 lat. Założył nową rodzinę i posiada 3 dorosłych dzieci. Wraz z żoną chce przepisać mieszkanie na najmłodsze dziecko, pozostałe rodzeństwo ma się zrzec praw do mieszkania. Ojciec prosi, abym ja również się zrzekła...

Była żona brata nie chce opuścić domu po rozwodzie i żąda spłaty, co zrobić?

Brat był rozwiedziony i musiał spłacić żonę z majątku dorobkowego. Ale była żona z synem i jego rodziną mieszkała i nadal mieszka w tym domu. Brat spłacił byłą żonę w 2/3 należnej spłaty. W ramach umowy dożywocia brat zapisał na mnie tę nieruchomość zabudowaną. Ja nim...

Odnalezienie testamentu i przeprowadzenie postępowania spadkowego

Kilka lat po śmierci męża znalazłam w domu jego testament własnoręczny, w którym wskazuje mnie jako swoją jedyną spadkobierczynię. Chciałabym mieć akt poświadczenia dziedziczenia lub jakiś inny dokument, który potwierdzałby moje prawo do całego majątku po zmarłym. Między...

Darowizna majątku od rodzica, co z zachowkiem?

Aktem notarialnym otrzymałam darowiznę od rodzica, na którą składa się dom wraz z ziemią rolną, czyli właściwie cały majątek. Moja siostra nic nie otrzymała. Czy ma prawo do zachowku? Jeżeli tak, czy jest sposób, aby uniknąć zapłaty zachowku? Ile wynosi taki zachowek i kiedy...

Dziedziczenie wspólnie z alkoholikiem - jak zabezpieczyć się przed długami?

Babcia zmarła kilka lat temu. Dziadek jest coraz starszy i dlatego zamierza zawczasu uregulować sprawy dziedziczenia ich majątku w rodzinie. Chodzi głównie o dom dziadków i jego ewentualny podział między przyszłych spadkobierców. Dziadek i babcia mieli 5 dzieci, z czego jedno zmarło...

Testament dla małżeństwa które wzięło rozwód a podatek od spadku

Zakończyła się sprawa w sądzie, uznanie spadku dla moich rodziców po dziadku mojej mamy, czekamy na odpis wyroku. Czy moi rodzice będą musieli płacić podatek od spadku? Mama jest wnuczką, więc jest w zerowej grupie, stąd musi tylko wysłać druk SD-Z2? Ojciec jest po rozwodzie z...

Dziedziczenie po babci przez małoletnie wnuki

Trzy lata temu zmarła moja żona, osierociła troje małoletnich dzieci. Miesiąc temu umarła ich babcia. Teściowa rozwiodła się z teściem 4 lata temu. Według posiadanych informacji spadkobiercami po teściowej jest jej syn i wnuczęta, czyli moje dzieci. W skład spadku wchodzi...

Sprawdzenie stanu majątku i zobowiązań zmarłego

Kilka miesięcy temu w wieku 82 lat zmarł brat mojej mamy, mój wujek. Był osobą samotną, bezdzietną i jako osoba od dziecka głęboko upośledzona umysłowo przebywał w Domu Pomocy Społecznej. Zmarły miał dwie siostry, które od dawna nie żyją. Otrzymałam informację z DPS-u, że...

Kontakt spadkobiercy z wierzycielami zmarłego

Odziedziczyłem z bratem spadek po ojcu. Oficjalnie wiem, że ojciec pozostawił w banku niespłacony debet. Nieoficjalnie wiem, że miał również egzekucję komorniczą z emerytury, która została przez komornika umorzona z uwagi na brak wpływów na konto, ale nie przez firmę...

Brak wiedzy o miejscu pobytu potencjalnych spadkobierców

Otrzymałem dwa lata temu pismo, że jestem spadkobiercą mieszkania wraz z długiem po mojej babci. Od tego czasu dokonuję wszystkich opłat za mieszkanie, jak również spłaciłem zaległości komornicze i urzędowe, ale nadal istnieje duży dług, bo babcia nie płaciła czynszu. Spłacam...

Zapis w testamencie pod warunkiem

Czy możliwy jest warunkowy zapis testamentowy? Chciałbym w testamencie przekazać mój dom córce (która nie mieszka ze mną), pod warunkiem że wprowadzi się dopiero do niego po śmierci mojej partnerki, mieszkającej obecnie ze mną w tym domu? Proszę o informacje czy można zawrzeć...

Testamenty małżonków na wypadek śmierci - jak się zabezpieczyć?

Mój mąż wymyślił sobie, że spiszemy jako małżonkowie testamenty na wypadek śmierci. Po śmierci jednego drugi dziedziczyłby wszystko i dysponował całością. Niby dobrze, ale mamy dwójkę dzieci, a w życiu różnie bywa. Chciałabym wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę przy...

Zgromadzenie dokumentów i ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej po pradziadku

Chciałbym wystąpić o spadek po moim pradziadku. Dotarłem w starostwie do dokumentów dużego obszaru leśnego, w których jako właściciele figurują jego spadkobiercy. Pradziadek miał 7 dzieci, w tym mojego dziadka. Niestety, nie mogę skompletować dokumentów i nie wiem, jak się za...

Uregulowanie własność domu rodziców po śmierci mamy

Od 30 lat wraz z żoną mieszkam z rodzicami z domu jednorodzinnym z ogrodem na wsi. Dom jest własnością rodziców. Jakoś nie zadbaliśmy o nasze prawa w domu. W latach 2001–2004 rodzice mieli poważne problemy finansowe i wraz z żoną podjęliśmy decyzję o pomocy finansowej...

Niedotrzymanie terminu odrzucenia spadku przez małoletniego syna

Dwa lata temu zmarł mój wujek. W marcu tego roku odrzuciłam spadek. Przez trudną sytuację osobistą nie dotrzymałam terminu odrzucenia spadku przez małoletniego syna. Po uświadomieniu sobie niedotrzymania terminu odrzucenia spadku doszłam do wniosku, że być może sytuacja nie jest...

Wykup mieszkania rodziców a zachowek

Ponad lat temu wykupiłam mieszkanie kwaterunkowe na rodziców, z którymi mieszkałam. Nie zostało ono przepisane na mnie, bo nie miałam rozwodu. Ojciec zmarł i zaraz pojawił się problem, bo moi dwaj bracia poczuli się bezwzględnymi spadkobiercami, choć rodzice zawsze im przypominali,...

»Artykuły

Ilość: 61 | Wyświetlono: 1-20

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do...

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Roszczenie z tytułu zachowku, będącego instytucją prawną mającą służyć ochronie praw osób najbliższych dla zmarłego, jako roszczenie o świadczenie pieniężne podlega dziedziczeniu. Krąg osób, które dziedziczą roszczenie o zachowek, jest jednak ograniczony do osób...

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

Chwila nabycia spadku

Jako chwilę nabycia spadku Kodeks cywilny wskazuje chwilę śmierci spadkodawcy. Można więc stwierdzić, że datą nabycia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Jednakże gdy już po śmierci spadkodawcy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zostanie uznany za niegodnego...

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Dział spadku – postępowanie

Postępowanie o dział spadku prowadzi w postępowaniu nieprocesowym właściwy sąd rejonowy. Dział spadku może nastąpić zgodnie z wnioskiem spadkobierców lub też sposób jego dokonania może być narzucony przez sąd.

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Przepisy prawa spadkowego obok powołania do dziedziczenia umożliwiają przeniesienie praw po osobie zmarłej również w postaci zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego. Te dwie instytucje prawne różnią się od siebie w sposób znaczący, w szczególności co do formy oraz co do...

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku?

Pojęcia zrzeczenia się spadku oraz odrzucenia spadku traktowane są w języku potocznym jako tożsame. W języku prawnym określają one jednak zupełnie odrębne instytucje, których zastosowanie przynosi odmienne skutki.

Właściwość miejscowa sądu spadku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów w postępowaniach spadkowych w dość jednoznaczny sposób. Sądem spadku jest mianowicie co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Postanowienie o nabyciu spadku może zostać zmienione przez sąd, jeżeli osoba, która je uzyskała, nie jest spadkobiercą, lub jeżeli udział w spadku któregoś ze spadkobierców powinien być inny niż stwierdzony przez sąd. Zmiana postanowienia o nabyciu spadku następuje na wniosek...

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) 1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

Jak pozbawić dziedziczenia?

Pozbawienie spadkobiercy jakichkolwiek praw do majątku spadkowego może nastąpić w drodze wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje sam spadkodawca, natomiast za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę może uznać sąd – na wniosek osoby...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl