.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo spadkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 433 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 02.12.2023

Wymogi formalne odrzucenia spadku za granicą

Odrzucenie spadku za granicą może wydawać się skomplikowanym procesem, zwłaszcza jeśli chce się to zrobić zgodnie z prawem polskim, przebywając poza granicami kraju. Artykuł skupia się na analizie możliwości złożenia oświadczenia o odrzuceniu...

Opublikowane: 29.11.2023

Sprzedaż samochodu po zmarłym

Sprzedaż samochodu wchodzącego w skład spadku może być kwestią złożoną. W takich sytuacjach kluczowe staje się zrozumienie prawnych aspektów dziedziczenia i podziału majątku. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, jak należy postępować w przypadku...

Opublikowane: 28.11.2023

Dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego zmarłego

Podział środków z konta bankowego zmarłego może budzić wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, jak przebiega proces dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie bankowym, jakie prawa...

Opublikowane: 25.11.2023

Dziedziczenie po śmierci męża który nie zostawił testamentu

W artykule poruszamy kwestię regulacji prawnych dotyczących dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku, który nie pozostawił testamentu. Omówimy, jak wygląda podział majątku między żonę i dzieci, zasady dotyczące wspólnego majątku małżonków, a także procedury...

Opublikowane: 22.11.2023

Jak napisać testament wzajemny?

Testamenty wzajemne to ważne dokumenty, które umożliwiają małżonkom wzajemne ustalenie losów swojego majątku po śmierci. Każdy z małżonków musi sporządzić taki testament oddzielnie, aby był on ważny. Proces ten wymaga zrozumienia przepisów prawnych, by uniknąć...

Opublikowane: 10.11.2023

Pieniądze z OFE po śmierci męża

W obliczu straty bliskiej osoby, kwestie finansowe mogą wydawać się przytłaczające, zwłaszcza kiedy dotyczą środków zgromadzonych w OFE. Poruszamy temat, który dotyka praw i obowiązków wynikających z intercyzy małżeńskiej oraz dziedziczenia funduszy po zmarłym...

Opublikowane: 03.11.2023

Zachowek po rodzicach, komu się należy i jak wyliczyć zachowek?

Kwestia zachowku budzi wiele niejasności, a czasami kontrowersji. Dotyczy bowiem delikatnego tematu, jakim jest dziedziczenie w rodzinie. Zachowek jest bowiem kwotą, którą otrzymują osoby uprawnione do dziedziczenia, które jednak z powodu różnych okoliczności wolą...

Opublikowane: 19.09.2023

Jak przekazać majątek bez zachowku, gdy ma się drugą rodzinę i dzieci z pierwszego małżeństwa?

Jestem po rozwodzie. Mam drugą żonę i kilkuletnią córkę, a z pierwszego małżeństwa 3 synów. Rozwód nastąpił bez orzekania o winie, a podczas podziału majątku zostawiłem moją część mieszkania poza tym podziałem – dla synów, ale było to ustalone słownie, bez zapisu....

Opublikowane: 13.09.2023

Co zrobić, aby nieślubne dzieci nie dziedziczyły domu?

Rodzice są właścicielami domu mieszkalnego (akt własności wraz ze wpisem do księgi wieczystej). W ostatnim czasie okazało się, że ojciec ma dodatkowo dwoje dzieci z pozamałżeńskiego związku (prawdopodobnie będzie sprawa o ustalenie ojcostwa i alimentów). Czy można prawnie...

Opublikowane: 27.08.2023

Zbycie udziału w spadku na syna, aby przeprowadził dział spadku

Jestem w posiadaniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po moich rodzicach. Nabyłem 1/7 części spadku po obojgu. W postanowieniu (do wglądu) jest sześcioro mojego rodzeństwa, ja jestem siódmym dzieckiem. Proszę o odwiedź na kilka pytań: Chciałbym swój...

Opublikowane: 16.08.2023

Sprzedaż samochodu po śmierci żony

Chcę sprzedać samochód. Jest zarejestrowany na mnie i na żonę. Żona zmarła w zeszłym roku. Mam dwoje dzieci. Jak przeprowadzić taką transakcję?

Opublikowane: 15.08.2023

Wykluczenie pozamałżeńskiego dziecka z dziedziczenia

Mamy z żoną mieszkanie po połowie. Posiadamy dwoje dzieci, a ja także mam nieślubne dziecko (uznane). Obawiam się śmierci i bardzo chciałbym wykluczyć nieślubne dziecko z podziału spadku. Jak przepisać mieszkanie, by przeszło tylko na żonę?

Opublikowane: 11.08.2023

Podział pieniędzy ze sprzedaży mieszkania rodziców, wykupionego przez brata

Moi rodzice posiadali mieszkanie lokatorskie. Gdy w latach 90. można było wykupić mieszkanie na własność, korzystając z ulgi, zrobił to mój brat, likwidując książeczkę mieszkaniową. Stał się właścicielem mieszkania. Rodzice dalej w nim mieszkali i płacili rachunki. Rodzice...

Opublikowane: 03.08.2023

Zadłużenie nieruchomości przez współwłaściciela, co zrobić?

W 2012 roku zmarła moja babcia. W testamencie zapisała dom w dwóch równych częściach na mnie i moją siostrę (na chwilę obecną niepełnoletnią). Dodatkowo w testamencie jest zapisek, który mówi o tym, że moja matka ma mieć tam możliwość dożywotniego mieszkania. Niestety...

Opublikowane: 12.07.2023

Jak cofnąć zrzeczenie się spadku podpisane u notariusza?

Mąż, będąc pod wpływem alkoholu, podpisał u notariusza zrzeczenie się spadku, czyli mieszkania po swojej matce na rzecz córki, bo tak chciała jego eksżona. Najpierw spoili go alkoholem, a potem zawieźli do notariusza i tak to się stało. Mąż chciałby to cofnąć, bo nie ma...

Opublikowane: 11.07.2023

Jak sprawdzić wysokość długów rodziców - zabezpieczenie przed długami w spadku

Sprawa dotyczy spadku po rodzicach, a raczej ich długów, które mogą przejść na mnie i moje rodzeństwo po ich śmierci. Otóż moi rodzice mają kredyty/długi, których nie spłacają. Ja i rodzeństwo nie wiemy tak naprawdę, ile ich jest. Boimy się, że po ich śmierci będziemy...

Opublikowane: 07.07.2023

Wspólna nieruchomość - zabezpieczenie przejścia własności na wspólnika na wypadek śmierci

Ja jestem rozwódką z dwojgiem nieletnich dzieci. Z byłym mężem nie jesteśmy w dobrych stosunkach, ale nie ma ograniczonych praw rodzicielskich. Wkrótce razem z moją wspólniczką zakupimy dom za wzięty wspólnie kredyt. Ona jest osobą wolnego stanu. Czy przy pomocy jakiś umów...

Opublikowane: 28.06.2023

Darowizna pieniężna od babci po śmierci dziadka w trakcie sprawy spadkowej

Babcia chce podarować mi darowiznę w formie pieniężnej. 3 lata temu zmarł dziadek, nie pozostawił testamentu. Babcia i dziadek posiadają 2 córki: moją mamę i bezdzietną ciocię. Po śmierci dziadka rozpoczęła się sprawa spadkowa, został sporządzony spis majątku wspólnego i ta...

Opublikowane: 14.05.2023

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Pytanie dotyczy prawa spadkowego, a dokładniej tego jak uniknąć zapłaty zachowku. Mój ojciec ma 90 lat, mieszka sam i posiada mieszkanie własnościowe. Opiekuję się nim, odkąd zaczął chorować. Nie jestem jego jedynym dzieckiem. Brat utrzymuje relacje z ojcem, ale odwiedza go raz w...

Opublikowane: 02.05.2023

Czy po 6 latach od darowizny należy się zachowek?

Dostaliśmy z bratem 6 lat temu w akcie darowizny mieszkanie. Czy po tym okresie należy się zachowek innym członkom rodziny?  

»Artykuły

Ilość: 16 | Wyświetlono: wszystkie

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.

Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego (K.c.) 1 do instytucji zachowku, a co za tym idzie – obniżenie wysokości zachowku lub jego całkowite pozbawienie, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego.

Jak pozbawić dziedziczenia?

Pozbawienie spadkobiercy jakichkolwiek praw do majątku spadkowego może nastąpić w drodze wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje sam spadkodawca, natomiast za niegodnego dziedziczenia spadkobiercę może uznać sąd – na wniosek osoby...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

Drobne błędy w orzeczeniu o nabyciu spadku, takie jak niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować w drodze postanowienia. Postanowieniem można także orzeczenie uzupełnić. Jeżeli jednak sąd stwierdził nabycie spadku przez...

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu...

Mieszkanie spółdzielcze w spadku

Możliwość dziedziczenia mieszkania w spółdzielni uzależniona jest od rodzaju mieszkania, jakie przysługiwało spadkodawcy. Nie zawsze takie mieszkanie można nabyć w spadku , nie oznacza to jednak, że spadkodawcy pozostają bez jakichkolwiek praw do...

Omówienie testamentu własnoręcznego

Artykuł omawia jeden z rodzajów testamentu, tj. testament własnoręczny.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu