Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się spadku po ojcu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 29.09.2008

Tata (zmarł miesiąc temu) zostawił nam w spadku lokal mieszkalny. Jest nas troje rodzeństwa – dorośli z rodzinami. Wiadomo, że nie możemy wszyscy razem zamieszkać, ale chcemy, aby mieszkanie zostało w rodzinie. Chce je przejąć od nas syn jednego z braci. Czy możliwe jest zrzeczenie się spadku (a raczej swoich działów spadku) przez nas, czyli brata i siostrę, na rzecz jednego brata, a on z kolei darowałby całość swojemu synowi (pod warunkiem spłaty pozostałej dwójki spadkobierców)? Czy jeśli ta droga jest zgodna z prawem, można tego dokonać w trakcie jednej rozprawy sądowej? Gdybyśmy musieli jednak sprzedać mieszkanie, to co zrobić, aby uniknąć podatku od spadków i darowizn oraz dziewiętnastoprocentowego podatku PIT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się spadku po ojcu

Jak uniknąć podatku od spadków i darowizn?

Jeżeli chodzi o podatek od spadków i darowizn, to aby go uniknąć, należy w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku zgłosić jego nabycie w urzędzie skarbowym.

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Niezgłoszenie nabycia spadku lub zgłoszenie po upływie miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Niezgłoszenie nabycia spadku lub zgłoszenie po upływie miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku spowoduje, że podatnik będzie podlegał podatkowi na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli natomiast odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nastąpi wcześniej niż za 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, będzie się ono wiązało z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 19% przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania.

Zrzeczenie się spadku

Dział spadku, w wyniku którego jeden ze spadkobierców stanie się wyłącznym właścicielem lokalu (tzw. zrzeczenie się spadku), a na rzecz pozostałych zostaną ustalone spłaty, będzie potraktowany przez urząd skarbowy jako odpłatne zbycie udziału w nieruchomości przez spadkobierców, którzy otrzymają spłaty.

 

Gdyby natomiast dział spadku został przeprowadzony w ten sposób, że jeden ze współwłaścicieli stanie się wyłącznym właścicielem lokalu bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, czyli dojdzie do faktycznego zrzeczenia się przez nich spadku, to wtedy zbycie udziału w nieruchomości będzie nieodpłatne i jako takie nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Zbycie odziedziczonej nieruchomości przed upływem pięciu lat

Jeżeli spadkobiercy są (lub będą) zameldowani na pobyt stały w lokalu wchodzącym w skład spadku przez co najmniej 12 miesięcy przed zbyciem lokalu, to w przypadku odpłatnego zbycia tego lokalu mogą oni skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Aby z niej skorzystać, należy przed upływem 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złożyć oświadczenie, że spełnia się warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Do oświadczenia najlepiej dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Działu spadku, w tym zrzeczenia się spadku, spadkobiercy mogą dokonać w drodze umowy w formie aktu notarialnego lub w drodze postępowania sądowego.

 

W opisanej sytuacji spadkobiercy unikną obowiązku zapłaty podatku dochodowego (jeśli zbycie lokalu nastąpi przed upływem 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto lokal – lub jeśli spadkobiercy nie będą mogli skorzystać z ulgi meldunkowej) tylko w wypadku nieodpłatnego zbycia swoich udziałów w nieruchomości, np. w drodze darowizny lub dokonania działu spadku bez spłat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (4):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + IX =

01.07.2013

chciałabym się zrzec spadku po tacie na rzecz mamy, bo to mieszkanie od zawsze było rodziców, nie wyobrażam sobie zeby mogło być inaczej. Ale przy tym jest tyle załatwiania że nie wiem, czy sama to ogarnę. Nie wiem po co komu ta cała biurokracja, nie lepiej by było gdyby po prostu np. zwolnienie z podatku od spadku przysługiwało po prostu z mocy prawa, a nie na jakieś tam wnioski? dużo osób o tym nie wie, i potem się zaczynają kłopoty:(

Anka

28.06.2013

A ja mam bardzo podobną sytuację, ale jeden szczegół się różni - ojciec zmarł 8 lat temu, więc zgodnie z prawem ja i siostra nie możemy już zrzec się spadku na rzecz drugiej siostry. Do tej pory siostra po prostu mieszkała w domu odziedziczonym po ojcu i nikomu to nie przeszkadzało, ale chcemy to uregulować, tym bardziej, że dom wymaga dużego remontu. Teraz nie wiem, czy mamy płacić jakieś podatki?

Aleksander K.

24.06.2013

I u nas podobna sytuacja – jeden dom a kilkoro spadkobierców. Co prawda dom jest duzy, ale nie chcemy mieszkac wszyscy razem; po co psuć stosunki rodzinne? :P też braliśmy pod uwagę zrzeczenie się spadku na rzecz jednej osoby + spłaty, ale nikogo z nas na to nie stać, żeby zachować dom i spłacić pozostałych. Więc chyba konieczna będzie sprzedaż...

Karola

14.06.2013

Bardzo przydatny artykuł: sama miałam podobną sytuację - zrzekłam się spadku na rzecz siostry. Tylko nic nie wiedziałyśmy o konieczności zgłoszenia spadku do skarbówki. Na szczęście znajoma nas oświeciła na 3 dni przed upływem terminu :)

ela

»Podobne materiały

Wezwanie po przedstawienia PIT-a mojego i małżonki w celu udokumentowania dochodów

Zostałem wezwany do udokumentowania dochodów (przedstawienie PIT-a mojego i małżonki) w celu weryfikacji oświadczenia o dofinansowanie wczasów pod gruszą. Dodam, że małżonka pracuje w innej firmie i nie wyraża zgody na udostępnienie swojego PIT-a. Jakie grożą konsekwencje, gdy nie przedstawię dokume

 

Dwa miejsca pracy w umowie o pracę – porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające

Obecnie pracownicy produkcji wykonują pracę w miejscowości A, ale za kilka miesięcy zostanie otworzony drugi zakład w miejscowości B – oddalonej od miejscowości A o ok. 30 km. Czy nowo przyjęci pracownicy mogą mieć w umowie o pracę wpisane dwa miejsca pracy i czy można w niej określić, że bezp

 

Rozwód z małżonkiem cierpiącym na chorobę psychiczną

Mój mąż cierpi na chorobę psychiczną i leczy się u psychiatry. Podczas ataków, które od czasu do czasu miewa, bywa niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia. Chcę się z nim rozwieść, ponieważ wspólne życie pod jednym dachem jest niemożliwe. Obecnie mąż mieszka u rodziców, ale nachodzi mnie w domu i w

 

Czy można zrzec się spadku bez rozprawy sądowej?

Czy można zrzec się spadku notarialnie (bez rozprawy sądowej)? Jeśli tak, to czy każdy ze spadkobierców może to zrobić u innego notariusza? Jaki okres czasu musi upłynąć od śmierci (w tym wypadku ojca), by były anulowane jego długi? Czy spadku może zrzec się jeden ze spadkobierców (gd

 

Darowizna w zamian za spłatę i zabezpieczenie przed zachowkiem

Dwie działki – niezabudowana i zabudowana – są współwłasnością trzech osób, tj. mojej babci, mamy i wujka. Mama i babcia mieszkają w domu na jednej z działek. W zamierzeniu jest darowizna części udziału babci na rzecz mojej mamy i spłacenie wujka. W rezultacie właścicielem byłaby moja ma

 

Fałszowanie dokumentacji pod naciskiem przełożonego

Pracowałam w szkole policealnej, szkoła miała fikcyjne grupy. Po pewnym czasie zostałam wychowawcą grupy, zwierzchniczka kazała mi się podpisywać za słuchaczy, którzy nie chodzili. Dyrektor szkoły dawał mi tylko kartkę, ilu słuchaczy miało nie być, a ja musiałam uzupełnić dziennik według jego wytycz

 

Wymiar urlopu nauczyciela zerówki

Jestem nauczycielem zerówki w szkole podstawowej. Do tej pory obowiązywał mnie wymiar urlopu taki, jak pozostałych nauczycieli (ferie, wakacje i przerwy międzyświąteczne). Kilka tygodni temu dyrektor poinformował mnie, że od tej pory przysługuje mi 35 dni wolnego (tyle, ile należy się nauczycielom p

 

Zakup nieruchomości w Czechach przez obywatela Polski

Jestem obywatelem polskim, czy mogę kupić w Czechach działkę pod budowę domu? Dodam, że nie jestem zameldowany w Republice Czeskiej, chcę po prostu kupić działkę (jest to działka rolna, która ma już zezwolenie na budowę). W Polsce jestem zarejestrowany jako rolnik.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »