Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po dziadkach

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 23.02.2010

Kilka lat temu zmarła moja babcia, która nie zostawiła testamentu. W chwili śmierci babcia miała męża oraz jedną córkę. Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym jej część majątku dziedziczy wdowiec (czyli mój dziadek) oraz córka (moja mama) w równych częściach. Ani dziadek, ani mama nie wystąpili do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Miesiąc temu zmarł dziadek. Zostawił odręcznie napisany testament, podpisany i opatrzony datą sporządzenia. W testamencie dziadek określił jako jedynych spadkobierców swoje wnuki (mnie i mojego brata). Mama chciałaby się zrzec swojej części, którą ustawowo odziedziczyła po babci, na naszą rzecz, czyli swoich dzieci. Jaki powinien być schemat postępowania (cała ścieżka formalno-prawna), abyśmy my – wnuki po zmarłych uzyskali cały spadek po dzidkach w równych częściach? W skład majątku wchodzi m.in. nieruchomość.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po dziadkach

Jak uregulować kwestie dziedziczenia po dziadkach?

W celu przyznania wnukom prawa do spadku po dziadkach, konieczne jest na wstępie przeprowadzenie postępowania spadkowego ustalającego prawa poszczególnych spadkobierców do części spadków.

 

W tym celu, zgodnie z art. 1025 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadków do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (zwany dalej sądem spadku). Niezależnie od zgonu obojga spadkodawców w różnych terminach, zakładając, że ostatnie miejsce zamieszkania babci jak i dziadka jest tożsame, a co z tego wynika właściwym dla stwierdzenia nabycia spadku będzie ten sam sąd rejonowy, w sprawie obu spadków można złożyć jeden wniosek o stwierdzenie nabycia spadków. W przedmiotowym piśmie procesowym należy wnieść odrębnie o stwierdzenie nabycia spadku po babci oraz o stwierdzenie nabycia spadku po dziadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadków 

W piśmie zawierającym wnioski o stwierdzenie nabycia spadków należy wskazać spadkodawców wraz z określeniem ostatniego miejsca zamieszkania każdego z nich, daty ich śmierci potwierdzone załączonymi odpisami aktów zgonu oraz wskazać wszystkich spadkobierców odrębnie dla spadku po każdym ze spadkodawców. Ponadto, w razie dziedziczenia ustawowego, do wniosku o stwierdzenie nabycia spadków należy załączyć odpisy aktów urodzenia spadkobierców, celem wykazania koligacji rodzinnych.

 

We wniosku należy wskazać sposoby dziedziczenia poszczególnych spadkobierców.

 

W zakresie dotyczącym spadku po babci należy wskazać osoby uprawnione oraz fakt braku odrzucenia oraz przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez żadnego z uprawnionych spadkobierców. W zakresie dotyczącym spadku po dziadku, o ile zgodnie z dyspozycją art. 646 § 1 K.p.c. do dnia dzisiejszego nie złożono w sądzie spadku testamentu dziadka, do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć przedmiotowy testament wraz z oświadczeniem o braku innych testamentów po spadkodawcy.

Postępowanie spadkowe po śmierci dziadków 

Ponieważ zgodnie z informacjami wskazanymi w stanie faktycznym, w wymagalnym prawem terminie 6 miesięcy (vide: art. 1015 § 1 K.c.) córka nie odrzuciła spadku. Brak dokonania powyższej czynności jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Tym samym w orzeczeniu kończącym postępowanie spadkowe córka również zostanie wskazana. Zgodnie z przywołanym stanem faktycznym oraz przepisami Kodeksu cywilnego, zakładając występowanie u dziadków wspólności majątkowej, w wyniku postępowania spadkowego zostanie orzeczone przyznanie spadku po babci i dziadku w następujących proporcjach. Córka otrzyma prawo do 1/4 całkowitego majątku dziadków (1/2 spadku po babci) oraz prawo do zachowku w wysokości 1/6 spadku po dziadku, a każde z wnuków otrzyma prawo do 1/2 spadku po dziadku (czyli 3/8 całkowitego majątku dziadków).

 

Po zakończeniu postępowania dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku, zgodnie z art. 1035 K.c., do wspólności majątku spadkowego należy stosować odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Jeden ze spadkobierców na mocy ustaleń wszystkich stron może zostać uprawniony do zarządu nad nim.

Podział majątku spadkowego

W razie woli dokonania podziału majątku spadkowego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

 

Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa o dział spadku w formie aktu notarialnego

Jeżeli wolą Pani mamy jest, aby jej część spadku przeszła na rzecz Państwa, czyli wnucząt dziadków, po zakończeniu postępowania spadkowego powinna ona zawrzeć z Państwem umowę o dziale spadku w formie aktu notarialnego – ze względu na wskazany w stanie faktycznym fakt obecności nieruchomości w spadku – a następnie, zgodnie z art. 1051 K.c. powinna dokonać zbycia swojej części spadku na własne dzieci poprzez umowę darowizny.

 

Jeżeli w wyniku umownego działu spadku Pani mamie nadal przysługiwałoby prawo do nieruchomości bądź jej części, umowa darowizny również powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Zarówno po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i po dokonaniu czynności cywilnoprawnych przeniesienia praw do poszczególnych składników spadku, należy uczynić zadość wymaganym prawem obowiązkom podatkowym.

 

Dokonanie wskazanych powyżej czynności prawnych zadośćuczyni potrzebie przekazania całości spadku po dziadkach obojgu wnukom, czyli Pani i Pani bratu.

 

Na marginesie należy zauważyć, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wpis w sprawie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. Jeżeli wnioski o stwierdzenie nabycia obu spadków zostaną zawarte w jednym piśmie, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

 

Pragnę przypomnieć, że nasz serwis prócz porad prawnych pomaga w przygotowaniu pism procesowych, w tym wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. W razie potrzeby przygotowania stosownego pisma prosimy o kontakt z naszym serwisem.

 

Przedmiotowa porada prawna oparta została na przedstawionym stanie faktycznym, przepisach Kodeksu cywilnego, przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 3 =

»Podobne materiały

Czy planowanie urlopu na cały rok z góry jest obowiązkowe?

Pracuję w szpitalu. Pracodawca zobowiązuje nas do planowania na cały rok urlopu z góry. Czy to jest obowiązkowe i zgodne z prawem? Trudno mi określić, kiedy będę potrzebowała wolnego. Czy pracodawca słusznie twierdzi, że nie może dać urlopu wypoczynkowego 5 osobom z oddziału w tym samym miesiącu? Ja

 

Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie?

W czasie małżeństwa zaciągnęłam z mężem kredyt. Obecnie jesteśmy po rozwodzie, a były mąż przestał spłacać wspólne raty. Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie?

 

Umowa przedwstępna na zakup mieszkania przed ślubem a wspólność majątkowa

Trzy miesiące temu podpisałem umowę przedwstępną zakupu mieszkania. Środki pozyskałem ze spadku. Niedługo płacę ostatnią ratę za mieszkanie. Planuję ślub z moją narzeczoną. Krótko po nim nastąpi podpisanie aktu notarialnego mieszkania. Czy muszę zakupić mieszkanie w obecności narzeczonej? Jak się do

 

Część wspólnego budynku grozi zawaleniem – jak zobowiązać współwłaściciela do naprawy?

Odziedziczyłam wraz z kuzynem dom: ja 1/3, kuzyn 2/3 nieruchomości. Kuzyn od 20 lat przebywa za granicą i zupełnie się tym domem nie interesuje. Budynek w należącej do niego części ulega ciągłemu zniszczeniu: wiatr pozrywał dachówki i opady atmosferyczne niszczą cały budynek. Wpływa to na negatywnie

 

Spadek dla wnuka – jak uniknąć spłaty na rzecz dzieci?

Wolą dziadków jest, abym jako ich wnuczka została ich jedyną spadkobierczynią, czyli miałabym stać się właścicielką mieszkania z przynależną mu działką. To cały ich majątek. Obecnie dziadkowie posiadają umowę wieczystego użytkowania tej nieruchomości, choć wszystko zostało już zapłacone. Sprawa ta j

 

Czy handel na Forex może zostać uznany za działalność gospodarczą?

Czy handel na Forex może zostać uznany za działalność gospodarczą? Nie prowadzę działalności gospodarczej, handluję na Forex codziennie po kilka transakcji. Moim celem jest osiąganie regularnych zysków. Posiadam konto u polskiego brokera, który jest zobowiązany wystawić PIT8c. Czy handel w sposób re

 

Żądanie uzasadnienia podwyżki czynszu

Od 40 lat mieszkam w kamienicy, która była własnością ADM. Kamienica nie była remontowana od kilkudziesięciu lat, stawka czynszów wynosiła 5,40 zł/m2. Trzy miesiące temu przyszła pani i oznajmiła, że kupiła całą tę kamienicę, nie przedstawiła żadnych dokumentów. Oznajmiła, że od przyszłego miesiąca

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »