Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie spółdzielcze w spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.08.2013

Możliwość dziedziczenia mieszkania w spółdzielni uzależniona jest od rodzaju mieszkania, jakie przysługiwało spadkodawcy. Nie zawsze takie mieszkanie można nabyć w spadku, nie oznacza to jednak, że spadkodawcy pozostają bez jakichkolwiek praw do lokalu po zmarłym członku rodziny.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po zmarłym członku spółdzielni

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych1 przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Prawo to zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Jednakże, pomimo że spółdzielczego mieszkania lokatorskiego nie można nabyć w spadku, rodzinie zmarłego członka spółdzielni przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

W przypadku gdy w gronie spadkobierców znajduje się małżonek spadkodawcy, to właśnie jemu przypadnie prawo do lokalu. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci spadkodawcy złożyć deklarację członkowską do spółdzielni. W przypadku gdy tego nie zrobi, prawo żądania przyjęcia w poczet członków spółdzielni będzie przysługiwało również dzieciom i innym osobom bliskim. Jeżeli w miejsce spadkodawcy będzie chciało wstąpić kilka osób uprawnionych, o tym, komu będzie przysługiwało prawo przystąpienia do spółdzielni, a w dalszej kolejności prawo lokatorskie do mieszkania, może zdecydować sąd lub – po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu – sama spółdzielnia. Jeżeli orzekać będzie sąd, weźmie on pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona mieszkała ze zmarłym członkiem spółdzielni.

 

Prawo do przystąpienia do spółdzielni w miejsce zmarłego członka nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego.

 

Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności lokalu

 

Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli spadkodawca posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu. Prawa te podlegają spadkobraniu i są dziedziczone z testamentu, jeżeli spadkodawca takowy pozostawił. Jeżeli testament nie istnieje, mieszkanie podlega dziedziczeniu ustawowemu.

 

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli przeszło ono na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, przedstawiciela wyznacza sąd. Spadkobiercy, którzy nabywają w spadku mieszkanie własnościowe nie muszą wyznaczać pełnomocnika, mogą jednak to zrobić, a spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia go w poczet członków spółdzielni.

 

 

 

 

________________________________

1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) 


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.08.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus zero =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki