Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Łukasz Drzewiecki


 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu prawa ochrony konsumentów i prawa administracyjnego. Mediator cywilny, członek Polskiego Centrum Mediacji. Arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim. Doświadczenie zdobywał w wydziale prawnym jednego z organów administracji publicznej, którego jest również rzecznikiem prasowym. Redaktor serwisów internetowych o tematyce prawnej.

 

« Powrót

»Artykuły

Ilość: 434

Aktualizacja: 17.10.2016
Rolnik jako przedsiębiorca
Aktualizacja: 10.10.2016
Zmiany w umowie spółki z o.o.
Aktualizacja: 06.10.2016
Wiążąca interpretacja prawa
Aktualizacja: 20.09.2016
Zwolnienie chorobowe członka zarządu
Aktualizacja: 12.09.2016
Uprawnienia z gwarancji
Aktualizacja: 25.08.2016
Wniosek o upadłość spółki
Aktualizacja: 22.08.2016
Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach
Aktualizacja: 18.08.2016
Nowe zasady przekazywania 1% podatku
Aktualizacja: 25.07.2016
Wspólnik spółki komandytowej
Aktualizacja: 11.07.2016
Dziedziczenie testamentowe i z ustawy
Aktualizacja: 07.07.2016
Odbycie walnego zgromadzenia
Aktualizacja: 28.06.2016
Ograniczenia i zakazy dotyczące reklam
Aktualizacja: 24.06.2016
Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce
Aktualizacja: 21.06.2016
Dziedziczenie roszczenia o zachowek
Aktualizacja: 08.06.2016
Organy nadzoru w spółkach handlowych
Aktualizacja: 06.06.2016
Prawa i obowiązki kuratora spadku
Aktualizacja: 01.06.2016
Organy spółki komandytowej
Aktualizacja: 19.05.2016
Opłata za wydanie billingu
Aktualizacja: 16.05.2016
Organizacja pożytku publicznego
Aktualizacja: 12.05.2016
Organ właściwy do wydania decyzji
Aktualizacja: 28.04.2016
Chwila nabycia spadku
Aktualizacja: 25.04.2016
Arbitraż przed sądem polubownym
Aktualizacja: 06.04.2016
Bilans likwidacji spółki z o.o.
Aktualizacja: 30.03.2016
Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK
Aktualizacja: 29.03.2016
Dziedziczenie a obowiązek podatkowy
Aktualizacja: 22.03.2016
Likwidacja spółki z o.o.
Aktualizacja: 21.03.2016
Stosowanie biokomponentów
Aktualizacja: 14.03.2016
Dział spadku a obowiązek podatkowy
Aktualizacja: 10.03.2016
Dział spadku – postępowanie
Aktualizacja: 08.03.2016
Dziedziczenie – małżonek
Aktualizacja: 07.03.2016
Stowarzyszenie jako podmiot prawa
Aktualizacja: 26.02.2016
Komplementariusz spółki komandytowej
Aktualizacja: 25.02.2016
Likwidacja spółki komandytowej
Aktualizacja: 22.02.2016
Licencja na transport drogowy
Aktualizacja: 16.02.2016
Głosowanie w sprawie absolutorium
Aktualizacja: 11.02.2016
Emeryt a działalność gospodarcza
Aktualizacja: 25.01.2016
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Aktualizacja: 22.01.2016
Zmiana miejsca przechowywania ksiąg
Aktualizacja: 20.01.2016
Zgłoszenie umowy najmu
Aktualizacja: 18.01.2016
Zwyczajne zgromadzenie wspólników
Aktualizacja: 14.01.2016
Zmiana umowy spółki a PCC
Aktualizacja: 12.01.2016
Zasady zaokrąglania podatków
Aktualizacja: 05.01.2016
Łączenie się spółek kapitałowych
Aktualizacja: 28.12.2015
Emisja akcji
Aktualizacja: 21.12.2015
Prawo umieszczania firm w KRD
Aktualizacja: 16.12.2015
Ogólne zasady dziedziczenia
Aktualizacja: 11.12.2015
Biuro doradztwa prawnego
Aktualizacja: 04.12.2015
Zmiana statutu spółki akcyjnej
Aktualizacja: 01.12.2015
Zapis i polecenie – różnice
Aktualizacja: 16.11.2015
Elementy umowy spółki komandytowej
Aktualizacja: 12.11.2015
Zapis windykacyjny a zapis zwykły
Aktualizacja: 06.11.2015
Właściwość miejscowa sądu spadku
Aktualizacja: 03.11.2015
Zmiana postanowienia o nabyciu spadku
Aktualizacja: 29.10.2015
Przestępstwo a wykroczenie skarbowe
Aktualizacja: 28.10.2015
Wniosek o uznanie za zmarłego
Aktualizacja: 26.10.2015
Mandat za wykroczenie skarbowe
Aktualizacja: 21.10.2015
Zadania kuratora spadku
Aktualizacja: 19.10.2015
Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.
Aktualizacja: 15.10.2015
Jak pozbawić dziedziczenia?
Aktualizacja: 12.10.2015
Żądanie odpisu testamentu
Aktualizacja: 02.10.2015
Prywatny spis inwentarza spadku
Aktualizacja: 21.09.2015
Obowiązek posiadania numeru REGON
Aktualizacja: 18.09.2015
Koszt testamentu notarialnego
Aktualizacja: 17.09.2015
Nieodebrany sprzęt z serwisu
Aktualizacja: 02.09.2015
Nazwa spółki komandytowej
Aktualizacja: 27.08.2015
Jak uzyskać kredyt podatkowy?
Aktualizacja: 25.08.2015
Długi spółki komandytowej
Aktualizacja: 21.08.2015
Kurator dla spółki z o.o.
Aktualizacja: 19.08.2015
Dane umieszczone na rachunku
Aktualizacja: 17.08.2015
Definicja spółki z o.o. w organizacji
Aktualizacja: 14.08.2015
Kapitał podstawowy a zapasowy
Aktualizacja: 06.08.2015
Gdzie sprawdzić prezesa spółki?
Aktualizacja: 03.08.2015
Klasyfikacja usług
Aktualizacja: 21.07.2015
Dobrowolne umorzenie akcji
Aktualizacja: 13.07.2015
Dzień dywidendy
Aktualizacja: 06.07.2015
Firma spółki jawnej
Aktualizacja: 02.07.2015
Firma spółki komandytowej
Aktualizacja: 15.06.2015
Czas pracy aptek
Aktualizacja: 08.06.2015
Działalność edukacyjna
Aktualizacja: 21.05.2015
Wykorzystanie domeny
Aktualizacja: 18.05.2015
Powołanie rady fundacji
Aktualizacja: 12.05.2015
Reklama treści erotycznych
Aktualizacja: 04.05.2015
Prokura oddziałowa
Aktualizacja: 24.04.2015
Działalność konkurencyjna
Aktualizacja: 20.04.2015
Dostęp do akt komorniczych
Aktualizacja: 17.04.2015
Charakter prawny art. 230 K.s.h.
Aktualizacja: 15.04.2015
Czy dziedziczą dalsi krewni?
Aktualizacja: 13.04.2015
Nazwa spółki a ochrona konkurencji
Aktualizacja: 07.04.2015
Brak daty w testamencie własnoręcznym
Aktualizacja: 03.04.2015
Domniemanie kompetencji zarządu
Aktualizacja: 02.04.2015
Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku
Aktualizacja: 25.03.2015
Zwrot opakowań zwrotnych
Aktualizacja: 20.03.2015
Dziedziczenie a urząd skarbowy
Aktualizacja: 18.03.2015
Zakaz konkurencji
Aktualizacja: 17.03.2015
Decyzja co do sposobu podziału spadku
Aktualizacja: 16.03.2015
Definicja organu podatkowego
Aktualizacja: 09.03.2015
Zakres podmiotowy orzeczenia UOKiK
Aktualizacja: 05.03.2015
Ochrona danych osobowych
Aktualizacja: 03.03.2015
Forma działania klubów sportowych
Aktualizacja: 26.02.2015
Szkolenia BHP dla praktykantów
Aktualizacja: 25.02.2015
Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?
Aktualizacja: 17.02.2015
Dział spadku
Aktualizacja: 13.02.2015
Darowizna
Aktualizacja: 10.02.2015
Formy działalności gospodarczej
Aktualizacja: 05.02.2015
Zawarcie ugody z wierzycielem
Aktualizacja: 02.02.2015
Procedura zakładania fundacji
Aktualizacja: 29.01.2015
Dane na stronie internetowej firmy
Aktualizacja: 20.01.2015
Charakter spółki cywilnej
Aktualizacja: 16.01.2015
Zastosowanie ustawy antykorupcyjnej
Aktualizacja: 12.01.2015
Oznakowanie towarów włókienniczych
Aktualizacja: 07.01.2015
Osoby, które dziedziczą z ustawy
Aktualizacja: 19.12.2014
Zawiadomienie o wadzie
Aktualizacja: 17.12.2014
Ważność wydziedziczenia
Aktualizacja: 15.12.2014
Zasady opatentowania wynalazków
Aktualizacja: 08.12.2014
Odtworzenie treści testamentu
Aktualizacja: 27.11.2014
Biuro zagranicznej firmy
Aktualizacja: 20.11.2014
Definicja działalności pocztowej
Aktualizacja: 19.11.2014
Masa spadkowa a koszty pogrzebu
Aktualizacja: 16.11.2014
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy
Aktualizacja: 09.11.2014
Dowód dziedziczenia nieruchomości
Aktualizacja: 06.11.2014
Reklama kierowana do dzieci
Aktualizacja: 30.10.2014
Uznanie spadkobiercy za niegodnego
Aktualizacja: 28.10.2014
Wynagrodzenie według ustawy kominowej
Aktualizacja: 27.10.2014
Dowód bycia spadkobiercą
Aktualizacja: 20.10.2014
Co grozi za pomawianie przedsiębiorcy?
Aktualizacja: 12.10.2014
Biuro a oddział spółki
Aktualizacja: 08.10.2014
Kredyt konsumencki
Aktualizacja: 27.09.2014
Wolny zawód
Aktualizacja: 24.09.2014
Dziedziczenie po córce
Aktualizacja: 23.09.2014
Podejmowanie uchwał we wspólnocie
Aktualizacja: 19.09.2014
Miejsce zamieszkania osoby fizycznej
Aktualizacja: 18.09.2014
Nowa ustawa o cenach
Aktualizacja: 10.09.2014
Kontrola Inspekcji Handlowej
Aktualizacja: 08.09.2014
Pojęcie spółki dominującej
Aktualizacja: 05.09.2014
Działalność pożytku publicznego
Aktualizacja: 28.08.2014
Uzyskanie numeru NIP i REGON
Aktualizacja: 25.08.2014
Dzierżawa majątkowych praw autorskich
Aktualizacja: 20.08.2014
Wpis oddziału do KRS
Aktualizacja: 14.08.2014
Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
Aktualizacja: 11.08.2014
Zawiadomienie o kontroli
Aktualizacja: 06.08.2014
Charakter testamentu holograficznego
Aktualizacja: 23.07.2014
Przedmiot zamówienia publicznego
Aktualizacja: 15.07.2014
Biuro Informacji Gospodarczej
Aktualizacja: 14.07.2014
Kontrole w mikrofirmie
Aktualizacja: 11.07.2014
Koncesja na sprzedaż alkoholu
Aktualizacja: 08.07.2014
Instrukcja obsługi po polsku
Aktualizacja: 07.07.2014
Działy specjalne produkcji rolnej
Aktualizacja: 04.07.2014
Cechy dozwolonej reklamy porównawczej
Aktualizacja: 11.06.2014
Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy
Aktualizacja: 10.06.2014
Zasób mieszkaniowy gminy
Aktualizacja: 04.06.2014
Zasady podnajmowania lokalu
Aktualizacja: 02.06.2014
Prawo do zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja: 30.05.2014
Obowiązek wydania faktur VAT
Aktualizacja: 07.05.2014
Ubezpieczenie społeczne rolników
Aktualizacja: 06.05.2014
Sprzedaż alkoholu na telefon
Aktualizacja: 25.04.2014
Wydanie towaru a zapłata ceny
Aktualizacja: 24.04.2014
Tytuł magistra na pieczątce
Aktualizacja: 23.04.2014
Wypowiedzenie umowy najmu
Aktualizacja: 22.04.2014
Umowa o dzieło
Aktualizacja: 15.04.2014
Prokurent a pełnomocnik
Aktualizacja: 10.04.2014
Płatność między przedsiębiorcami
Aktualizacja: 07.04.2014
Firma osoby prawnej
Aktualizacja: 04.04.2014
Odmowa wpisu do CEiDG
Aktualizacja: 02.04.2014
Postępowanie nakazowe a upominawcze
Aktualizacja: 31.03.2014
Firma i nazwa osoby fizycznej
Aktualizacja: 25.03.2014
Definicja działalności gospodarczej
Aktualizacja: 20.03.2014
Grzywna za wysyłanie spamu
Aktualizacja: 17.03.2014
Kiedy reklama jest nieuczciwa?
Aktualizacja: 11.03.2014
Charakterystyka spółki komandytowej
Aktualizacja: 10.03.2014
Definicja przedsiębiorstwa
Aktualizacja: 05.03.2014
Czyn nieuczciwej konkurencji
Aktualizacja: 26.02.2014
Cechy charakterystyczne spółki z o.o.
Aktualizacja: 25.02.2014
Zgłoszenie do KRS
Aktualizacja: 24.02.2014
Forma umowy najmu
Aktualizacja: 21.02.2014
Definicje powierzchni użytkowej lokalu
Aktualizacja: 20.02.2014
Numery PKD w umowie spółki z o.o.
Aktualizacja: 18.02.2014
Bezpieczeństwo produktu
Aktualizacja: 14.02.2014
Cel zakładania spółek cywilnych
Aktualizacja: 07.02.2014
Brak aktualizacji adresu w KRS
Aktualizacja: 28.01.2014
Dozwolony użytek w prawie autorskim
Aktualizacja: 27.01.2014
Umowa sprzedaży serwisu internetowego
Aktualizacja: 24.01.2014
Komu przysługuje mieszkanie komunalne?
Aktualizacja: 23.01.2014
Oskarżyciel posiłkowy
Aktualizacja: 16.01.2014
Udzielenie informacji publicznej
Aktualizacja: 02.01.2014
Wygaśnięcie praw autorskich
Aktualizacja: 30.12.2013
Zniewaga a zniesławienie
Aktualizacja: 20.12.2013
Prywatny akt oskarżenia
Aktualizacja: 16.12.2013
Prawo do odmowy zeznań
Aktualizacja: 12.12.2013
Sądy polubowne (arbitraż)
Aktualizacja: 10.12.2013
Licencja w prawie autorskim
Aktualizacja: 09.12.2013
Utworzenie spółdzielni pracy
Aktualizacja: 06.12.2013
Umowa agencyjna
Aktualizacja: 05.12.2013
Regulamin promocji
Aktualizacja: 03.12.2013
Prawa i obowiązki małżonków
Aktualizacja: 02.12.2013
Dyspozycja na wypadek śmierci
Aktualizacja: 28.11.2013
Kurator spadku
Aktualizacja: 27.11.2013
Jawność wynagrodzenia
Aktualizacja: 22.11.2013
Indywidualny czas pracy
Aktualizacja: 21.11.2013
Charakter prawny testamentu
Aktualizacja: 14.11.2013
Przedawnienie wierzytelności
Aktualizacja: 13.11.2013
Dotacje unijne na agroturystykę
Aktualizacja: 22.10.2013
Umowa użytkowania lokalu
Aktualizacja: 21.10.2013
Odrzucenie a przyjęcie spadku
Aktualizacja: 16.10.2013
Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
Aktualizacja: 02.10.2013
Pojęcie – dzień pracy
Aktualizacja: 26.09.2013
Status prawny prokurenta
Aktualizacja: 24.09.2013
Rejestracja działalności gospodarczej
Aktualizacja: 18.09.2013
Podział spółdzielni
Aktualizacja: 17.09.2013
Nabycie spadku
Aktualizacja: 04.09.2013
Inspekcja pracy
Aktualizacja: 30.08.2013
Umowa przedwstępna kupna mieszkania
Aktualizacja: 29.08.2013
Kontrakt menedżerski w spółce z o.o.
Aktualizacja: 22.08.2013
Sprzedaż nieruchomości
Aktualizacja: 21.08.2013
Pierwszy urlop pracownika
Aktualizacja: 12.08.2013
Mieszkanie spółdzielcze w spadku
Aktualizacja: 06.08.2013
Przerwa podczas pracy przy komputerze
Aktualizacja: 02.08.2013
Pozwolenie na budowę
Aktualizacja: 01.08.2013
Spółdzielnie mieszkaniowe
Aktualizacja: 31.07.2013
Płaca minimalna
Aktualizacja: 16.07.2013
Związki zawodowe
Aktualizacja: 05.07.2013
Kwota wolna od podatku
Aktualizacja: 02.07.2013
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Aktualizacja: 28.06.2013
Będzie więcej praw dla konsumentów
Aktualizacja: 28.06.2013
Pozwolenie na budowę – dokumenty
Aktualizacja: 24.06.2013
Zalegalizowanie budowy
Aktualizacja: 20.06.2013
Osobowość prawna
Aktualizacja: 18.06.2013
Sposób głosowania w stowarzyszeniu
Aktualizacja: 17.06.2013
Większość głosów
Aktualizacja: 14.06.2013
Definicja powierzchni użytkowej lokalu
Aktualizacja: 10.06.2013
Wczasy pod gruszą
Aktualizacja: 08.06.2013
Usuwanie drzew
Aktualizacja: 03.06.2013
Decydujący głos prezesa zarządu
Aktualizacja: 27.05.2013
Zakup przez Internet od osoby prywatnej
Aktualizacja: 17.05.2013
1% podatku na cele społeczne
Aktualizacja: 16.05.2013
Informacja o upadłości spółki
Aktualizacja: 07.05.2013
Kontrola działalności gospodarczej
Aktualizacja: 30.04.2013
Kontrola UOKiK
Aktualizacja: 11.04.2013
Klauzule niedozwolone w umowach
Aktualizacja: 05.04.2013
Zasady w postępowaniu administracyjnym
Aktualizacja: 28.03.2013
50% koszty w umowie o dzieło
Aktualizacja: 25.03.2013
Umowa zawarta na odległość
Aktualizacja: 21.03.2013
Co to jest spółka z o.o.?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »