Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakter prawny art. 230 K.s.h.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.04.2015

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi inaczej, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. Brak uchwały nie skutkuje jednak nieważnością takiej czynności wobec osób trzecich.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych1 – jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi inaczej, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. Przepis ten wyłącza również w tym zakresie stosowanie art. 17 § 1 K.s.h. (o czym w dalszej części artykułu). Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 maja 2008 r.2 celem przepisu art. 230 K.s.h. jest ochrona interesów wspólników (inwestorów) przed potencjalną samowolą wynajętych przez nich do zarządu menadżerów, których działania mogłyby uszczuplić bądź zniweczyć aktywa spółki.

 

Przedmiotem rozporządzenia, o którym mowa w art. 230 K.s.h. mogą być zarówno prawa rzeczowe (w szczególności rzeczy ruchome, nieruchomości, udziały we współwłasności) prawa obligacyjne (np. wierzytelności, udziały bądź akcje w innych spółkach), jak i prawa o innym charakterze (np. patenty, majątkowe prawa autorskie). Natomiast przedmiotem „zobowiązania do świadczenia” może być zaciąganie zobowiązań, zarówno w drodze umowy, jak i jednostronnej czynności prawnej (zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia będzie w szczególności zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, w której spółka miałaby być kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą, jak również poręczenie kredytu lub pożyczki).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Obowiązek podjęcia uchwały przez wspólników w zakresie, o którym mowa w art. 230 K.s.h., może być zniesiony wolą wspólników wyrażoną w umowie spółki. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego czy stosowanie art. 230 K.s.h. zostanie wyłączone w umowie, zawsze będzie wymagać uchwały wspólników podjęcie czynności, o których mowa w art. 228 K.s.h., zgodnie z którym uchwały wspólników wymaga:

 

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
  5. zwrot dopłat;
  6. zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

 

Wyłączenie stosowania art. 17 § 1 k.s.h. w stosunku do regulacji z art. 230 K.s.h. oznacza, że pomimo istnienia obowiązku uzyskania przez zarząd zgody wspólników do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, ewentualne dokonanie takich czynności prawnych nie skutkuje ich nieważnością wobec osób trzecich. Nieuzyskanie zgody wspólników (jeżeli jest ona wymagana) może stanowić natomiast przesłankę żądań odszkodowawczych spółki przeciwko członkom zarządu, na podstawie art. 293 § 1 K.s.h., zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy (zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z art. 293 § 2 K.s.h. członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności).

 

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 maja 2008 r. (sygn. akt I ACa 327/08)Stan prawny obowiązujący na dzień 17.04.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Domniemanie kompetencji zarządu

Do kompetencji zarządu spółki kapitałowej należy prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Uprawnienia zarządu co do zasady nie są szczegółowo wskazywane w Kodeksie spółek handlowych, zarząd korzysta bowiem z tzw. domniemania kompetencji, co oznacza, że przysługują mu wszys

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W artykule tym omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące zgromadzenia wspólników, w szczególności jego funkcje, organizację, zasady działania.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »