.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jestem jednym z czterech wspólników spółki z o.o. Chcę sprzedać udziały moim wspólnikom na podstawie umowy sprzedaży, która będzie podpisana u notariusza. Wspólnicy zapłacą z pieniędzy prywatnych. Z jakimi podatkami wiąże się sprzedaż udziałów w spółce z o.o. i kto je płaci – kupujący czy sprzedający?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Transakcja sprzedaży udziałów jako sprzedaż prawa majątkowego podlega 1% podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowić będzie tu wartość rynkowa prawa majątkowego.

 

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym Pan jako sprzedający osiąga przychód z kapitałów pieniężnych, bowiem „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną” (art. 17).

 

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, którym jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów.

 

Kluczowe znaczenia ma tu art. 22 ust. 1f ustawy, który stanowi jasno, że „w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 

  1. nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
  2. wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia”.

 

Należy również pamiętać, że „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e”.

 

Jeśli udziały zostały objęte za środki pieniężne, kosztem są wydatki na objęcie udziałów.

 

Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami, a deklaruje się je na PIT-38.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl