.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki uchwaliło wynagrodzenie dla prezesa z tytułu pełnionej funkcji (bez zawierania umowy o pracę czy o dzieło). Czy to wynagrodzenie ma być opodatkowane tylko podatkiem dochodowym (bez odliczania składki zdrowotnej i na ZUS)?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki z o.o. Wyrok z dnia 7 stycznia 2000 r. wydany przez Sąd Najwyższy (sygn. akt I PKN 404/99) jasno wskazuje, że „stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym od członkostwa w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejne wyroki sądów również wskazują, że samo powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy”.

 

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prezesa zarządu z powołania stanowi zatem przychód z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: „przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych”.

 

Spółka jako osoba prawna, która dokonuje świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, jest obowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i skutkuje tym, że do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 (czyli tu co do zasady 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł), stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, to jest 18%.

 

Co do należności ZUS powszechnie przyjmuje się, że powołanie (bez umowy o pracę) do pełnienia funkcji prezesa zarządu na podstawie aktu powołania (uchwały zgromadzenia wspólników) nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, spółka nie nalicza składek ZUS.

 

Jest tak, bowiem ani art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ani art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wskazują, by obowiązkowo ubezpieczeniu podlegał prezes w opisanej sytuacji.

 

Technicznie sprawę analizował dokładnie ekspert Jacek Gawron (Vademecum Doradcy Podatkowego) – w całości należy zgodzić się z jego poglądem:

 

„Wypłacone wynagrodzenie można zaksięgować na podstawie listy płac lub wewnętrznego dokumentu księgowego, który powinien zawierać dane dotyczące uchwały, a w szczególności datę, numer uchwały i wysokość wynagrodzenia. W księgach rachunkowych można ująć następujące zapisy:

 

1. Lista płac:

Wn 404 Wynagrodzenia

Ma 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (analitycznie imienne konto członka zarządu)

 

2. Naliczenie zaliczkę na podatek dochodowy:

Wn 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (analitycznie imienne konto członka zarządu)

Ma 226 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

 

3. Wypłata wynagrodzenia

Wn 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (analitycznie imienne konto członka zarządu)

Ma 131 Bieżący rachunek bankowy

 

4. Zapłata podatku dochodowego

Wn 226 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Ma 131 Bieżący rachunek bankowy

 

Zamiast konta 231 można prowadzić ewidencję np. na koncie 240 z odpowiednią analityką, ważne jednak aby zdefiniować odpowiednie konta w zasadach (polityce) rachunkowości firmy”.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl