Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwykłe czynności spółki

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.06.2008

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. i jednocześnie jestem w jej zarządzie. Każdy ze wspólników ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie spółki, a także do jej reprezentowania. Nie podobają mi się jednak decyzje wspólnika dotyczące wynagrodzeń pracowników, zakupów i sprzedaży bez konsultacji ze mną. Jak mogę temu zapobiec? Czy on nie przekracza zwykłych czynności i kompetencji zwykłego zarządu w spółce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do kompetencji zarządu należy reprezentowanie spółki i prowadzenie spraw spółki. Te dwie dziedziny należy rozróżniać. Zakres przedmiotowy prawa do reprezentacji rozciąga się na wszelkie czynności sądowe i pozasądowe – tj. składanie oświadczeń woli na zewnątrz, przyjmowanie oświadczeń woli itd. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu albo jeden łącznie z prokurentem. Każdy członek zarządu sp. z o.o. może prowadzić, bez uprzedniej uchwały zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Stosownie do art. 208 § 4 Kodeksu spółek handlowych – „Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu”. Powyższe zasady obowiązują jednakże tylko wtedy, gdy wasza umowa spółki nie stanowi inaczej.

 

Co jest czynnością większej wagi (przekraczające zakres zwykłych czynności), a co nie, zależy od stosunków danej spółki. To, co w jednej spółce stanowić będzie czynność większej wagi, w innej może być traktowane jako czynność zwykła. Ocena ta powinna się odnosić do konkretnej czynności i konkretnej spółki. Decydujące znaczenie mieć będzie cel spółki, skala prowadzonej działalności, stan finansów, wysokość kapitału zakładowego, poziom zadłużenia, wartość aktywów itd. Te wszystkie elementy mogą stanowić różny punkt odniesienia dla oceny czynności zwykłych i przekraczających zwykłe czynności spółki. Ustalenie, co jest czynnością o zwykłym zakresie, a co przekracza ten zakres, może się znaleźć w umowie spółki (np. określenie kwotowe), późniejszych uchwałach konkretyzujących, regulaminie pracy zarządu. Do czynności, o których mowa, należy zaliczyć wszelkie sprawy nietypowe bądź o znacznym ciężarze gatunkowym. Z reguły chodzi o czynności, które stwarzają poważne ryzyko dla spółki, prowadzące do powstania nowych powiązań kapitałowych, obejmujące rozporządzenie prawem czy zaciągnięcie zobowiązań o znacznej wysokości.

 

Zatem powinniście Państwo określić, które czynności przekraczają sprawy zwykłego zarządu, a które jeszcze się w nim mieszczą. W ten sposób unikniecie nieporozumień. Uchwały całego zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności oraz należące do zakresu zwykłych czynności spółki, jeśli jeden z członków zarządu sprzeciwi się jej podejmowaniu.

 

Sprzeciw powinien być zgłoszony przed podjęciem czynności, a nie po jej dokonaniu. Może być jednak złożony po dokonaniu czynności z zakresu zwykłych czynności, gdy członek zarządu dowiedział się o takiej czynności. Podstawą sprzeciwu może być subiektywne przekonanie członka zarządu, że czynność dokonana jest istotna z punktu widzenia spółki, a może się okazać niekorzystna. Dokonanie czynności prowadzenia spraw wbrew sprzeciwowi i uchwały ma znaczenie co do zasady wewnętrzne i może być podstawą czynności odwołania czy zawieszenia członka zarządu w czynnościach, co w praktyce oznacza, że decyzja nieprzekraczająca zwykłego zakresu zarządu członka zarządu podjęta pomimo sprzeciwu jest ważna. Jeżeli jednak w majątku spółki powstanie szkoda, spółka staje się wierzycielem i może dochodzić odszkodowania od członka zarządu, który wbrew postanowieniom dokonał określonych czynności.

 

Uchwały zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, co w Państwa wypadku – zakładając, że jest dwóch członków zarządu – oznacza jednomyślność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - I =

»Podobne materiały

Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.?

Interesuje mnie zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Planuję założyć taką spółkę wraz z moją żoną. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Zarząd byłby jednoosobowy. Rozumiem, że jako członek zarządu odpowiadam całym swoim majątkiem, który jest również majątkiem mojej żony, c

 

Zaciąganie prywatnych kredytów przez wspólnika spółki jawnej

Zgodnie z umową spółki jawnej każdy z jej dwóch wspólników jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Jakiś czas temu jeden ze wspólników, bez wiedzy drugiego, poręczył majątkiem spółki kredyt, który został udzielony jego żonie. Później małżeństwo to brało ko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »