.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Od roku mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie to stała podstawa i premia uznaniowa, którą co miesiąc dostawałam. W zeszłym miesiącu złożyłam wypowiedzenie (miesięczny okres wypowiedzenia) i firma wysłała mnie na zaległy urlop. Z tego co czytałam, jeśli premia uznaniowa nie jest jednorazowa/przypadkowa i jest wypłacana co miesiąc (czyli tak, jak u mnie), to powinna liczyć się do wynagrodzenia urlopowego. Firma przelała mi samą podstawę. Czy mam prawo uzyskać wynagrodzenie urlopowe jako średnia z ostatnich 3 miesięcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Czy premia uznaniowa powinna być wypłacana także w czasie urlopu?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że premia uznaniowa jest swego rodzaju nagrodą i co do zasady nie stanowi podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 

W myśl art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Są to tzw. ogólne zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia za urlop. Konkretyzują je przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego.

Składniki wynagrodzenia urlopowego

W myśl przepisów powołanego aktu wykonawczego, stałe składniki wynagrodzenia, np. wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce z wynagrodzenia stałego nie wyodrębnia się wynagrodzenia za pracę oraz za urlop, ale wypłaca się je w całości. Zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (ewentualnie 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia urlopowego, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie oraz nagród z zakładowego funduszu nagród. W katalogu tym nie wymienia się natomiast składnika wynagrodzenia pod nazwą „premia”, co daje asumpt do stwierdzenia, iż premie wchodzą do podstawy, chyba że są nagrodami.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Premie regulaminowe oraz premie uznaniowe

W praktyce występują tzw. premie regulaminowe oraz premie uznaniowe. Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę wypłacanym po spełnieniu przez pracownika warunków do jej uzyskania, określonych w regulaminie premiowania albo w innym akcie wewnętrznym bądź w umowie o pracę. Prawo do niej oraz jej wysokość nie zależą od swobodnego uznania pracodawcy, a pracownik, który spełnił warunki do jej nabycia może dochodzić wypłacenia premii na drodze sądowej. Premie regulaminowe należy więc przyjąć do podstawy wynagrodzenia za urlop. Inaczej jest, jeśli chodzi o premię uznaniową, do której prawo przyznaje pracodawca według własnego uznania w każdym okresie płatności odrębnie. Nie posiada ona charakteru roszczeniowego i jest w istocie nagrodą. Fakt, że w praktyce jest przyznawana za każdy miesiąc, co kwalifikuje ją jako składnik periodyczny, ma znaczenie drugorzędne. Podobnie w tej sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77), w którym wyjaśnił, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

 

Podsumowując – periodyczność premii uznaniowej nie ma w tym przypadku znaczenia i nie jest ona uwzględniana w wynagrodzeniu urlopowym. Jeśliby premia ta miała jednak charakter regulaminowy (a więc była wypłacana po spełnieniu warunków określonych w regulaminie wynagradzania) to wówczas można by wliczać ją do wynagrodzenia urlopowego. Jeśli jednak jest ona uzależniona jedynie od woli pracodawcy (co wynika z pytania) to niestety pracodawca nie wlicza jej do wynagrodzenia urlopowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu