.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dwa stosunki pracy a nagroda jubileuszowa

• Opublikowano: 24-09-2023 • Autor: Adam Dąbrowski

Czy nagroda jubileuszowa należy się z jednego, czy z obu źródeł, jeśli w obu świadczę (lub świadczyłem) pracę? Pracowałem na 0,5 etatu w urzędzie miasta oraz jeszcze pracuję na cały etat na uczelni. Po skończeniu pracy w UM przedstawiłem świadectwo pracy na uczelni. Poproszono mnie o złożenie oświadczenia, kiedy i za jaki okres otrzymałem nagrodę jubileuszową z UM. Czy mój obecny pracodawca może takiego oświadczenia zażądać, jeśli tak (lub jeśli nie)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dwa stosunki pracy a nagroda jubileuszowa

Prawo do nagrody jubileuszowe

Jak wskazuje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 

„Art. 141. 1. Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

1) 75% wynagrodzenia miesięcznego – za 20 lat pracy;

2) 100% wynagrodzenia miesięcznego – za 25 lat pracy;

3) 150% wynagrodzenia miesięcznego – za 30 lat pracy;

4) 200% wynagrodzenia miesięcznego – za 35 lat pracy;

5) 300% wynagrodzenia miesięcznego – za 40 lat pracy;

6) 400% wynagrodzenia miesięcznego – za 45 lat pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni, w której jest zatrudniony w dniu upływu okresu uprawniającego go do nagrody.

4. Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż 1 stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, jeżeli do nabycia prawa do nagrody zgodnie z ust. 1 brakuje mniej niż 12 miesięcy”.

 

Takie zasady są według przepisów. Regulaminy wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z przepisami.

 

Pan jako pracownik jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dwa stosunki pracy

Był Pan zatrudniony u dwóch rożnych pracodawców. U jednego z nich zakończył Pan stosunek pracy. U drugiego pracodawcy założył Pan świadectwo pracy z wnioskiem o zaliczenie na poczet zatrudnienia dla celów nagrody jubileuszowej.

 

Zatrudnienie w UM było na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Zatrudnienie na uczelni jest na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Miała miejsce sytuacja zatrudnienia u dwóch pracodawców.

 

Dotychczas były dwa odrębne stosunki pracy. Odrębnie nabywał Pan prawo do nagrody jubileuszowej w UM a odrębnie na uczelni. I nie było z tym problemu.

 

W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów. Dla każdego stosunku pracy oblicza się ją osobno, a do zatrudnienia w jednym zakładzie nie wlicza się zatrudnienia w drugim zakładzie.

 

W dodatkowym miejscu pracy przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej uwzględnia się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz okres bieżącej pracy u tego pracodawcy, natomiast pomija się okresy równoległego niezakończonego zatrudnienia.

 

Uczelnia uznała zapewne, że zaliczenie całego okresu zakończonego w UM zatrudnienia doprowadziłoby do sytuacji, w jakiej mogło dojść do zdublowania się okresów zatrudnienia równoległego w zakresie stażu dla celów nagrody jubileuszowej.

 

Mogła oprzeć się na brzmieniu ust. 4 art. 141: „Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż 1 stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy”.

Zaliczanie okresów pracy

W związku z tym przyjęła najpewniej stanowisko, iż do stażu pracy u siebie w zakresie nagrody jubileuszowej zaliczy tylko okresy, za jakie nie otrzymał Pan nagrody jubileuszowej w UM. A okresy, za jakie otrzymał Pan nagrodę w UM, nie zaliczy.

 

W przeciwnym wypadku (zaliczenie całego okresu zatrudnienia równoległego w UM) doszłoby do tego, że do zatrudnienia zaliczono by pewne okresy dwukrotnie.  Do stażu np. 26 lat na uczelni doliczono by staż UM np. 17 lat i wyszłaby nagroda za co najmniej 40 lat.

 

A takiej zasady przepisy obowiązujące na uczelni nie przewidują.

 

Uczelnia pomija literalne brzmienie przepisów wskazujących na zaliczenie do stażu pracy dla celów nagrody jubileuszowej okresów zatrudnienia zakończonego. Po zakończeniu stosunku pracy w UM okres ten jest okresem zatrudnienia zakończonego.

 

Uczelnia poprosiła o wskazanie, kiedy i za jaki okres otrzymał Pan nagrodę jubileuszową z UM – zamierzając ewentualnie zliczyć do stażu u siebie dla celów nagrody tylko okresy, za jakie nie otrzymał Pan nagrody jubileuszowej w UM. Oparła się tylko na zasadach ogólnych w zakresie dokumentowania stażu pracy. Nie jest to zapisane wprost w przepisie prawa. Wobec swoich wątpliwości mogła poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

 

W doktrynie spotyka się w tym zakresie odmienne poglądy.

 

  1. Pierwszy – jest za tym, aby do zatrudnienia, od jakiego zależy nagroda jubileuszowa na uczelni, zaliczać każdy okres zakończonego zatrudnienia bez względu na to, czy było to zatrudnienie równoległe, czy też poprzedzające zatrudnienie na uczelni. Istotne jest, że jedno z tych zatrudnień zyskało status „zakończonego”.
  2. Drugi – wskazuje, że przy zatrudnieniu równoległym w sytuacji, gdy jedno z nich zyskuje status „zakończonego” do okresów zatrudnienia od jakich zależy nagroda jubileuszowa zalicza się tylko okresy zatrudnienia równoległego zakończonego w zakresie w jakim w zatrudnieniu równoległym nie była przyznana nagroda jubileuszowa. Np.:
    • Zatrudnienie na uczelni 26 lat.
    • zatrudnienie zakończone w UM 17 lat. W UM zagroda za 15 lat.
    • Na uczelni dolicza się tylko 1 rok zatrudnienia równoległego.

 

Trafił Pan na zwolenników drugiej opcji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu