.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kara za rzekome odprowadzanie deszczówki do kanalizacji

• Opublikowano: 18-09-2023 • Autor: Kiecana Kamil

Zostałem ukarany przez przedsiębiorstwo usług komunalnych za rzekome odprowadzenie deszczówki do kanalizacji. Dwa razy pisałem pisma, w których nie zgadzałem się z opinią PUK. Na drugą korespondencję nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Teraz otrzymałem wezwanie do zapłaty wraz z zapisem, iż w przypadku nieuregulowania należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym. Jakie mam teraz wyjście z sytuacji poza zapłaceniem wystawionych faktur?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kara za rzekome odprowadzanie deszczówki do kanalizacji

Sprawdzanie stanu instalacji

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537):

„Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi”.

 

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego:

 

„Reprezentant jest uprawniony do wstępu po okazaniu legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia. Ustawa nie precyzuje, jak należy rozumieć określenie »osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne«. Wydaje się, że ze względu na konieczność wylegitymowania się przez nie legitymacją służbową, musi istnieć służbowe powiązanie między reprezentantem a przedsiębiorstwem. Z pewnością mogą być to zatem pracownicy przedsiębiorstwa. Osoba taka jest zobowiązana do okazania pisemnego upoważnienia, które powinno wskazywać osobę upoważnioną i zakres przekazanego uprawnienia, z którego w szczególności będzie wynikać zakres czynności, które może podjąć przedstawiciel przedsiębiorstwa" (B. Brynczak [w:] K. Ubysz, B. Brynczak, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015).

 

Mając na uwadze przekazane informacje, należy wskazać, że jeśli sporną rurą rzeczywiście mogła być odprowadzana do kanalizacji woda opadowa, to jest ryzyko przegrania sprawy o zapłatę dochodzonych kwot.

Zobacz też: Jak odzyskać pieniądze z OFE po śmierci męża?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dokonywanie kontroli przez pracowników

Jednak w kwestii sposobu dokonania kontroli urządzeń na Państwa działce, to zgodnie z ww. przepisami prawa oraz poglądami doktryny prawnej można uznać, że doszło do naruszeń ze strony kontrolujących, gdyż nie wylegitymowali się oni – okazanie legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia.

 

W razie sporu ostatecznie o kwestii płatności rozstrzygnie właściwy organ, jednak wadliwe postępowanie reprezentantów Przedsiębiorstwa jest to argument za negowaniem poprawności kontroli.

 

Można obecnie rozważyć skierowanie do przedsiębiorstwa formalnego pisma z opisaniem Państwa stanowiska i faktów związanych z odprowadzeniem wody, a także z argumentami dotyczącymi wad kontroli ze wskazaniem na możliwość polubownego załatwienia sprawy po omówieniu przez strony możliwych rozwiązań (np. w zakresie zmniejszenia lub braku płatności).

 

Bowiem przedsiębiorstwo również może odczuwać, że kontrola nie została wykonana ściśle zgodnie z przepisami prawa. Projekt pisma możemy Państwu przygotować.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu