.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sieć kanalizacyjna wybudowana przez prywatnego inwestora, ile zapłacić za podłączenie?

• Opublikowano: 06-10-2023 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Droga prywatna ma 27 współwłaścicieli (ułamkowe udziały). Jeden ze współwłaścicieli sam wybudował sieć kanalizacyjną, lokując ją w drodze. Od każdego chce po 3 tys. zł za podłączenie do sieci. Na pytanie o faktury lub paragony za materiał do budowy danej sieci wykręca się. Jeśli dana osoba wpłaci żądaną kwotę, stanie się współwłaścicielem fragmentu sieci? Jeśli okaże się, że koszty przyłączenia będą niższe, czy współwłaściciel ma prawo do zwrotu różnicy? Czy mimo wpłaty 3 tys. zł nadal właścicielem jest osoba, która wybudowała sieć i nie potrafi wykazać poniesionych kosztów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sieć kanalizacyjna wybudowana przez prywatnego inwestora, ile zapłacić za podłączenie?

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy

Co do sieci wodociągowej to jej budowanie generalnie leży w gestii gminy, bowiem zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do jej zadań i wynika z treści art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). Ten sam obowiązek nakłada na gminę art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.; dalej jako „ustawa”). Jednakże wskazanie, iż jest to zadanie, a nie obowiązek, jest bardzo istotne – uniemożliwia to bowiem dochodzenie od gminy budowy wodociągów czy też kanalizacji.

 

Obowiązek przejęcia przez gminę wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych

Natomiast gmina ma obowiązek jej przejęcia. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z 13 września 2007 r. – na gminie (lub przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym) ciąży obowiązek odpłatnego przejęcia wybudowanych przez prywatnych inwestorów urządzeń kanalizacyjnych (wodociągowych), innych niż przyłącza wodociągowe, zaś osoba, która je wybudowała – ma roszczenie o takie przejęcie. Roszczenie to aktualizuje się najpóźniej w chwili połączenia wybudowanego fragmentu z gminną siecią wodociągową.

 

Ja rozumiem, do tej pory gmina tego nie uczyniła, a jeden ze współwłaścicieli drogi prywatnej, który wykonał sieć kanalizacyjną na własny koszt, domaga się zapłaty od pozostałych współwłaścicieli drogi wspólnej, którzy wyrażają chęć wykonania przyłącza do sieci.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot realnych kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z treścią art. 48 Kodeksu cywilnego (K.c.) – do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Z kolei zgodnie z art. 49 ust. 1 K.c. – urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. To oznacza, że sieć kanalizacyjna, wybudowana przez Pana sąsiada na będącej współwłasnością wielu osób drodze, stanie się częścią składową tej drogi. To zaś automatycznie powoduje, że pozostali współwłaściciele drogi stają się jednocześnie współwłaścicielami sieci kanalizacyjnej, a skoro tak, to nie mają obowiązku płacić sąsiadowi, który wybudował sieć, za możliwość przyłączenia się. Ale oczywiście można zapłacić na zasadzie dobrowolnego porozumienia tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez sąsiada, który sieć kanalizacyjną wybudował. Zwrot powinien nastąpić na podstawie kosztów, jakie zostały poniesione w związku z budową (materiał plus robocizna, opłaty za geodetę, pozwolenia itp.). Inna sprawa, że on sam może żądać takiego zwrotu na podstawie art. 207 K.c., który stanowi, że pożytki i inne przychody z części wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Zatem odpowiadając na Pana pytanie, wszyscy współwłaściciele drogi, w której znajduje się sieć kanalizacyjna wybudowana przez sąsiada, stają się automatycznie jej współwłaścicielami, ale o zwrot kosztów tej budowy współwłaściciel – inwestor może wystąpić wobec pozostałych ( art.207 K.c.). Oczywiście koszty muszą być realne, czyli oparte na rzeczywiście poniesionych wydatkach przez osobę budującą sieć. Chyba że przekaże sieć gminie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu