.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zasiedzenie przez wspólnotę mieszkaniową gminnego pomieszczenia

• Opublikowano: 23-08-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Nasza wspólnota mieszkaniowa od prawie 50 lat korzysta z pomieszczenia należącego do gminy. Służy ono i służyło przez cały ten czas jako nasz śmietnik. Miasto „obudziło się” i pisemnie wypowiedziało nam umowę – w piśmie użyto sformułowania o wypowiedzeniu umowy użyczenia, stąd wiemy, że uznają, iż taka właśnie umowa nas łączyła, choć jej śladu brak. Wspólnota zamierza wyjść z inicjatywą i zaproponować dzierżawę tego miejsca, ale chcielibyśmy się najpierw dowiedzieć, czy nie doszło już do zasiedzenia przez nas tego miejsca. Użytkowaliśmy je bez przerw, a gmina się nie interesowała. Czy jest na to za późno, bo gmina pisemnie umowę wypowiedziała?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zasiedzenie przez wspólnotę mieszkaniową gminnego pomieszczenia

Wypowiedziana przez gminę umowa użyczenia

Przez umowę użyczenia – zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360; zwanej w skrócie K.c.) – użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Wobec powyższego istotne jest, czy na przestrzeni lat miasto interesowało się przedmiotową nieruchomością, dokonywało na nią napraw, konserwacji, usuwało zgłaszane awarie. Jeżeli mieli Państwo świadomość, że lokal nie należy do Was, a dotychczasowy właściciel jej „nie porzucił”, w toku korzystania przez Państwa z nieruchomości się nią interesował, to wówczas brak jest przesłanek do stwierdzenia zasiedzenia. Dodatkowo przeciwko możliwości zasiedzenia tej nieruchomości w trybie zasiedzenia świadczy również pismo otrzymane przez Państwa wspólnotę mieszkaniową wskazujące na zawarcie umowy użyczenia. Warto prześledzić dokumentację z lat 70-tych w celu weryfikacji, w jaki sposób lokal ten został przekazany do użytkowania. Być może sposób nabycia władztwa nad tą nieruchomością uzasadniłby możliwość zasiedzenia nieruchomości.

 

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

W pierwszej kolejności warto, aby Państwo wiedzieli, jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości. Jest to niezbędne, aby przy weryfikacji ewentualnych dokumentów, informacji, notatek służbowych, ustalić, czy w realiach przedmiotowej sprawy zachodzą okoliczności warunkujące zasiedzenie nieruchomości. Zgodnie z art. 172 § 1 K.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Natomiast po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Jak widać, powyższy przepis wprowadza dwie przesłanki warunkujące zasiedzenie, tj.:

 

  1. posiadanie samoistne nieruchomości,
  2. upływ czasu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykazanie samoistnego posiadania nieruchomości

Odnosząc się do pierwszej przesłanki, a mianowicie posiadania samoistnego nieruchomości, wskazać należy, że muszą wystąpić dwa elementy składowe jednocześnie, czyli faktyczne władztwo na rzeczą (a więc element obiektywny samego posiadania), a także wola posiadania (element subiektywny). Odnosząc się do władztwa nad rzeczą, to posiadacz musi rzeczą władać w sensie fizycznym, np. posiadać klucze do nieruchomości. Przesłanka ta jest najprostsza do wykazania. Natomiast jeżeli chodzi o element subiektywny posiadania, to posiadacz musi mieć wolę zachowania rzeczy dla siebie np. jest jedynym spadkobiercą nieruchomości, a nie przeprowadził postępowania spadkowego. W tym miejscu warto odnieść się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. akt. I CSK 309/14, zgodnie z którym: „Samoistnym posiadaczem nieruchomości w rozumieniu art. 172 K.c. jest ten, który nią włada jak właściciel (art. 336 K.c.), czyli wykonuje uprawnienia składające się na treść prawa własności (art. 140 K.c.); korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzenia nią. Tych cech nie można przypisać osobom, które władają nieruchomością w zakresie innego prawa.”.

 

Umowa, której nie było

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego, brak jest przesłanek do stwierdzenia zasiedzenia lokalu, chyba że faktycznie przez okres co najmniej 30 lat miasto nie interesowało się przedmiotowym lokalem, a wszystkie czynności, które go dotyczyły, były podejmowane przez wspólnotę mieszkaniową (lub poprzednika prawnego). Natomiast na Państwa niekorzyść w tym zakresie działa pisemna informacja od miasta w przedmiocie wypowiedzenia umowy użyczenia. Jeżeli w Państwa ocenie nie byliście związani umową, to w odpowiedzi powinni Państwo wskazać, że brak jest podstaw do wypowiedzenia umowy, która nigdy nie została zawarta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu