Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezamieszkiwanie z mężem a najem mieszkania TBS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.08.2015

Wynajmuję lokal z TBS, który otrzymałam wraz z poprzednim mężem. Rozwiodłam się i po jakimś czasie wyszłam ponownie za mąż. Obecny mój mąż posiada mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości, miał je już przed naszym ślubem i nie wchodzi ono w skład wspólności majątkowej. W lokalu TBS jestem zameldowana tylko ja wraz z moim synem z pierwszego małżeństwa, obecny mój mąż nie jest zameldowany w lokalu TBS, lecz w swoim mieszkaniu własnościowym i faktycznie nie mieszkamy razem. Czy w świetle przepisów prawa mogę stracić prawo wynajmu lokalu w TBS i jak ewentualnie powinnam określić naszą sytuację w deklaracji o dochodach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowy najmu mieszkania w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego są specyficzne. Same przepisy ustawy stwierdzają np. w art. 9a, że czynsz najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego regulują odrębne przepisy.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Równocześnie określono, że stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

 

Lokale wybudowane w ramach TBS są wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym, które muszą spełniać określone kryteria, głównie dochodowe. Z jednej strony muszą one zarabiać wystarczająco dużo, by płacić stosunkowo wysoki czynsz (zwykle wyższy niż w zasobach komunalnych, ale niższy niż w prywatnych), a z drugiej strony niski, bo budownictwo to jest realizowane dzięki pomocy państwa i samorządów. Nie należy tymczasem realizować tego rodzaju programów pomocowych dla ludzi zamożnych.

 

Zasadniczo osoba, która zawiera umowę z TBS, nie może mieć innego lokalu. Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS. Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 31 ust. 1 „kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa. Zasady współdziałania towarzystwa z gminą lub gminami określa umowa”.

 

Tytułem prawnym nie jest tu mieszkanie męża. Nie powinna go Pani zgłaszać jako najemcy ani do wspólnego zamieszkiwania.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego „dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie powinien przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:

 

  1. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  2. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób”.

 

Jeśli nie prowadzi Pani z mężem wspólnego gospodarstwa domowego, nie powinna Pani go uwzględniać w oświadczeniu. Aby uniknąć komplikacji – dobrze byłoby zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus IV =

»Podobne materiały

Zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego

Brat mojego męża od kilkunastu lat nie płacił alimentów na swoich dwóch synów (razem 800 zł miesięcznie). Jego była żona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jakiś czas temu szwagier wyjechał za granicę. Ostatnio MOPS dotarł do jego rodziców i grozi, że skoro ich syna nie ma w Polsce, ś

 

Odzyskanie prawa jazdy po odebraniu go z powodu padaczki

Jestem chory na padaczkę. W związku z chorobą odebrano mi prawo jazdy. Mam 2 lata bez napadu choroby i chciałbym odzyskać dokument. Czy będę musiał ponownie zdawać egzamin?

 

Rezygnacja z zamówienia samochodu na działalność gospodarczą

Przed tygodniem złożyłem u autoryzowanego dealera zamówienie na samochód z przeznaczeniem na działalność gospodarczą; wpłaciłem zaliczkę. Czy mogę się jeszcze wycofać z tego zamówienia, mimo że zostało złożone na firmę? Przedstawiciel dealera twierdzi, że nie ma takiej możliwości.

 

Najem garażu na ryczałcie przez płatnika VAT-u

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym płatnikiem VAT-u. Od kilku miesięcy wynajmuję prywatny garaż (w PKD nie mam działalności związanej z najmem). Mam podpisaną umowę z najemcą i płacę ryczałt 8,5% do US. Ponieważ jest to najem prywatny, założyłem, że nie mam obowiązku nali

 

Jak sformułować umowę cesji TBS?

Jestem partycypantką w TBS. Od początku zamieszkiwałam jako lokator w TBS wraz najemcą, legalnie. W tej chwili chcieliśmy odwrócić role – on stałby się partycypantem i wypowiedział umowę najmu, wskazując mnie jako najemcę. Ze strony TBS usłyszeliśmy, że jest to możliwe na drodze cesji. Pytanie

 

Mieszkanie TBS. Kto decyduje o kolejnym najemcy – partycypant czy Towarzystwo?

Jestem najemcą lokalu TBS. Umowa została podpisana w 2000 r. jeszcze na starych zasadach. Partycypantem jest mój tato. Zapis w umowie ograniczał partycypantowi prawo wskazania kolejnego najemcy do 5 lat. Obecnie chciałbym „odstąpić” lokal, kto decyduje o kolejnym najemcy, kto może dokona

 

Ucieczka z miejsca kolizji

Byłam na delegacji w Niemczech. Parkowałam po ciemku i uderzyłam w inny samochód. Zdenerwowana pojechałam w inne miejsce, ale zaraz wróciłam na miejsce zdarzenia. Uderzonego samochodu już tam nie było. Następnego dnia, gdy wsiadałam do auta, zatrzymał mnie właściciel uszkodzonego pojazdu – oka

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »