.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niezamieszkiwanie z mężem a najem mieszkania TBS

Wynajmuję lokal z TBS, który otrzymałam wraz z poprzednim mężem. Rozwiodłam się i po jakimś czasie wyszłam ponownie za mąż. Obecny mój mąż posiada mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości, miał je już przed naszym ślubem i nie wchodzi ono w skład wspólności majątkowej. W lokalu TBS jestem zameldowana tylko ja wraz z moim synem z pierwszego małżeństwa, obecny mój mąż nie jest zameldowany w lokalu TBS, lecz w swoim mieszkaniu własnościowym i faktycznie nie mieszkamy razem. Czy w świetle przepisów prawa mogę stracić prawo wynajmu lokalu w TBS i jak ewentualnie powinnam określić naszą sytuację w deklaracji o dochodach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niezamieszkiwanie z mężem a najem mieszkania TBS

Jakie kryteria musi spełniać najemca lokalu TBS?

Umowy najmu mieszkania w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego są specyficzne. Same przepisy ustawy stwierdzają np. w art. 9a, że czynsz najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego regulują odrębne przepisy.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Równocześnie określono, że stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

 

Lokale wybudowane w ramach TBS są wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym, które muszą spełniać określone kryteria, głównie dochodowe. Z jednej strony muszą one zarabiać wystarczająco dużo, by płacić stosunkowo wysoki czynsz (zwykle wyższy niż w zasobach komunalnych, ale niższy niż w prywatnych), a z drugiej strony niski, bo budownictwo to jest realizowane dzięki pomocy państwa i samorządów. Nie należy tymczasem realizować tego rodzaju programów pomocowych dla ludzi zamożnych.

Czy osoba która zawiera umowę z TBS może posiadać tytuł prawny do innego lokalu?

Zasadniczo osoba, która zawiera umowę z TBS, nie może mieć innego lokalu. Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS. Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 31 ust. 1 „kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa. Zasady współdziałania towarzystwa z gminą lub gminami określa umowa”.

Najem przez żonę mieszkania od TBS a posiadanie mieszkania przez męża

Tytułem prawnym nie jest tu mieszkanie męża. Nie powinna go Pani zgłaszać jako najemcy ani do wspólnego zamieszkiwania.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego „dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie powinien przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:

 

  1. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  2. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób”.

 

Jeśli nie prowadzi Pani z mężem wspólnego gospodarstwa domowego, nie powinna Pani go uwzględniać w oświadczeniu. Aby uniknąć komplikacji – dobrze byłoby zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu