.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż partycypacji w TBS rozłożone na raty

• Opublikowano: 13-01-2023 • Autor: Adwokat Kinga Karaś

Zgłosiła się do mnie osoba zainteresowana odkupieniem ode mnie partycypacji w TBS. Niestety, na tę chwilę dysponuje tylko częścią kwoty, którą chciałbym uzyskać. Zgodziłem się na sprzedaż partycypacji w ratach, wpłacenie części pieniędzy teraz, a reszty w 24 ratach. Jak napisać umowę, aby maksymalnie zabezpieczyć się przed ewentualnym niespłacaniem reszty kwoty w ratach? Czy zawrzeć w umowie klauzulę, że przeniesienie – cesja partycypacji ma odbyć się dopiero po opłaceniu ostatniej raty? Czy jest jakiś inny mechanizm, który może pomóc mi się zabezpieczyć przed niepłaceniem przez nowego partycypanta reszty umówionej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż partycypacji w TBS rozłożone na raty

Umowa cesji ogółu praw i obowiązków partycypacji w TBS

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.), ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (ustawa o TBS).

 

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z umową cesji ogółu praw i obowiązków partycypacji w TBS. Co do zasady, umowa cesji ogółu praw i obowiązków partycypacji w TBS wymaga zgody TBS (obecnie SIM), chyba że co innego wynika z umowy. Najlepiej jeżeli byłaby ona sporządzona w formie aktu notarialnego z oświadczeniem nabywcy o podaniu się egzekucji bezpośrednio z tego aktu. Wówczas taki akt notarialny może zostać wyposażony w klauzulę wykonalności i stanowić tytuł wykonawczy równoważny z wyrokiem sądu opatrzonym taką klauzulą. Akt ten powinien zawierać następujące elementy:

 

  1. określenie dłużnika i wierzyciela;
  2. oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji co do zapłaty poszczególnych rat;
  3. określenie wysokości tych rat;
  4. termin zapłaty.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o TBS: Osoba fizyczna, która zawarła z SIM umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody SIM dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji

 

„§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

§ 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.”

 

Podsumowując, najbezpieczniej byłoby zawrzeć umowę cesji w formie aktu notarialnego wraz z oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji bezpośrednio z tego aktu. Bowiem w przypadku takiego aktu notarialnego można wystąpić bezpośrednio o klauzulę wykonalności, a następnie skierować jego wykonalności bezpośrednio do komornika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu