.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy TBS może podwyższyć wysokość czynszu?

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem głównym najemcą mieszkania w TBS. Moja narzeczona ma mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości. W sierpniu bierzemy ślub. Czy po naszym ślubie TBS może podwyższyć wysokość czynszu albo wypowiedzieć umowę najmu? Czy podpisanie intercyzy będzie dla nas dobrym zabezpieczeniem? Czy jeśli mielibyśmy rozdzielność majątkową, to moglibyśmy kupić kolejne mieszkanie własnościowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Warunki przyznania lokalu mieszkalnego

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 255, dalej jako „ustawa”) towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

Ponadto w myśl art. 30 ust. 3 ustawy najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. W przypadku nabycia przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego ustawodawca w art. 30 ust. 6 ustawy przyznał TBS prawo do wypowiedzenia umowy najmu w części dotyczącej wysokości czynszu (w takim wypadku TBS może ustalić wyższy czynsz niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu).

 

Co więcej, uzyskanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego może stanowić przyczynę wypowiedzenia przez TBS umowy najmu. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zw. z art. 33 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co należy rozumieć przez lokal zamienny?

Przez lokal zamienny należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

I tak, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, o czym stanowi art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i niedopuszczalne jest wyłączenie czy ograniczenie działania tego przepisu nawet za zgodą obu stron. Także umowa intercyzy nie wyłączy działania tego przepisu. Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka jest bowiem niezależne od ustroju majątkowego, w jakim pozostają małżonkowie.

 

Tym samym, mimo że po zawarciu związku małżeńskiego mieszkanie należące do Pana partnerki pozostanie w jej majątku osobistym (tj. nie wejdzie do Waszego majątku wspólnego), to i tak na mocy ww. przepisu nabędzie Pan tytuł do zamieszkania w tym lokalu i to niezależnie od tego, czy zostanie zawarta między Państwem umowa intercyzy.

 

Podsumowując, w przypadku powzięcia przez TBS informacji o uzyskaniu przez Pana tytułu do innego lokalu należy się liczyć z podwyżką czynszu lub nawet wypowiedzeniem umowy najmu, jeśli taka będzie wola TBS, a czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

 

Powyższe odnosi się do zakupu także nowego lokalu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu