Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy TBS może podwyższyć wysokość czynszu?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.05.2014

Jestem głównym najemcą mieszkania w TBS. Moja narzeczona ma mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości. W sierpniu bierzemy ślub. Czy po naszym ślubie TBS może podwyższyć wysokość czynszu albo wypowiedzieć umowę najmu? Czy podpisanie intercyzy będzie dla nas dobrym zabezpieczeniem? Czy jeśli mielibyśmy rozdzielność majątkową, to moglibyśmy kupić kolejne mieszkanie własnościowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 255, dalej jako „ustawa”) towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

Ponadto w myśl art. 30 ust. 3 ustawy najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. W przypadku nabycia przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego ustawodawca w art. 30 ust. 6 ustawy przyznał TBS prawo do wypowiedzenia umowy najmu w części dotyczącej wysokości czynszu (w takim wypadku TBS może ustalić wyższy czynsz niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu).

 

Co więcej, uzyskanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego może stanowić przyczynę wypowiedzenia przez TBS umowy najmu. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zw. z art. 33 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Przez lokal zamienny należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

I tak, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, o czym stanowi art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i niedopuszczalne jest wyłączenie czy ograniczenie działania tego przepisu nawet za zgodą obu stron. Także umowa intercyzy nie wyłączy działania tego przepisu. Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka jest bowiem niezależne od ustroju majątkowego, w jakim pozostają małżonkowie.

 

Tym samym, mimo że po zawarciu związku małżeńskiego mieszkanie należące do Pana partnerki pozostanie w jej majątku osobistym (tj. nie wejdzie do Waszego majątku wspólnego), to i tak na mocy ww. przepisu nabędzie Pan tytuł do zamieszkania w tym lokalu i to niezależnie od tego, czy zostanie zawarta między Państwem umowa intercyzy.

 

Podsumowując, w przypadku powzięcia przez TBS informacji o uzyskaniu przez Pana tytułu do innego lokalu należy się liczyć z podwyżką czynszu lub nawet wypowiedzeniem umowy najmu, jeśli taka będzie wola TBS, a czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

 

Powyższe odnosi się do zakupu także nowego lokalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 9 =

»Podobne materiały

Drobna kradzież (przypadkowa) w miejscu pracy

Zostałam posądzona o kradzież ołówka o wartości 0,57 zł w sklepie podczas pracy. Faktycznie, zabrałam go z półki, bo musiałam uzupełnić tabele produktów, a nie miałam przy sobie nic do pisania ani innych pracowników nie było w pobliżu. Przypadkiem został w mojej kieszeni i został znaleziony pod

 

Umowa na zastępstwo a ciąża, L4 i zasiłek macierzyński

Mam umowę na zastępstwo za panią, która obecnie jest na urlopie macierzyńskim. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Co ze mną teraz będzie? Czy jak ta pani wróci do pracy to moja umowa automatycznie wygaśnie i nie będę mogła iść na L4 ani na macierzyński?

 

Czy chory psychicznie ponosi odpowiedzialność za przestępstwo?

Pewna osoba ma stwierdzoną przed czterema laty psychozę maniakalno-depresyjną. Osoba ta dopuszcza się stalkingu. Czy jest bezkarna, czy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje czyny?

 

Ochrona licznika energii elektrycznej przed dostępem osób trzecich

Czy licznik energii elektrycznej, stanowiący własność zakładu energetycznego, zainstalowany bez żadnych zabezpieczeń w korytarzu lokalu użyteczności publicznej (baru gastronomicznego), obok którego przechodzą klienci baru, osoby trzecie (w ciągu 7 lat około 100 tys. osób), powinien być chroniony prz

 

Problem z dzikami - używanie elektrycznych pastuchów

Prowadzę gospodarstwo rolne i mam problem ze zwierzyną łowiecką, tj. dzikami. Bardzo proszę o ustalenie podstawy prawnej do używania elektrycznych pastuchów oraz odpowiedź na kilka pytań. Gdzie ich można używać? Jaka moc wyjściowa jest dopuszczalna? Jakie oznaczenia są konieczne? Co się stanie gdy c

 

Zawieszona działalność a zlecenie do wykonania

Mam zawieszoną działalność gospodarczą. Jednak od czasu do czasu trafiają mi się zlecenia do wykonania. Czy mogę je wykonać na podstawie umowy o dzieło lub innej umowy pozwalającej wystawić rachunek za wykonaną pracę?

 

Prawo do przeliczenia renty rodzinnej

Otrzymuję rentę rodzinną po zmarłym mężu. Renta została wyliczona na podstawie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, który wynosił 568,87% i został zmniejszony do 250%. Złożyłam wniosek do ZUS o przeliczenie renty na podstawie art. 110a ustawy z maja 2015 roku. Otrzymałam odmowę. Czy naprawdę nie na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »