.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na zastępstwo a ciąża, L4 i zasiłek macierzyński

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 19.01.2016

Mam umowę na zastępstwo za panią, która obecnie jest na urlopie macierzyńskim. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Co ze mną teraz będzie? Czy jak ta pani wróci do pracy to moja umowa automatycznie wygaśnie i nie będę mogła iść na L4 ani na macierzyński?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa na zastępstwo a ciąża, L4 i zasiłek macierzyński

Ciąża w czasie umowy o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego nieobecności

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Konsekwencją posiadania przez Panią umowy na zastępstwo jest brak ochrony w przypadku zajścia w ciążę. Umowa po prostu wygasa z chwilą, gdy zastępowany pracownik powraca do pracy. Oznacza to, że nie będzie Pani przysługiwał urlop macierzyński po urodzeniu dziecka.

Umowa na zastępstwo a prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego 

Kolejną kwestią jest prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. W sytuacji, gdy w trakcie trwania stosunku pracy Pani stan zdrowia w ocenie lekarza nie pozwoli Pani na wykonywanie pracy i otrzyma Pani zwolnienie lekarskie, wówczas będzie Pani otrzymywała wynagrodzenie chorobowe:

– po upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

– pomiędzy poprzednim i obecnym okresem ubezpieczenia chorobowego nie nastąpiła przerwa dłuższa niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (wówczas oba okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu można zsumować),

– legitymuje się Pani co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy (art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn zm.).

 

Jeżeli w trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego Pani umowa rozwiąże się (powróci do pracy zastępowany pracownik), wówczas za część zwolnienia przypadającego po rozwiązaniu umowy wypłaci Pani zasiłek chorobowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej i § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Dz. U. Nr 65, poz. 742 ze zm.).

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński 

A jeśli otrzymałaby Pani dalsze zwolnienie lekarskie, wówczas powinna je Pani dostarczyć bezpośrednio do oddziału ZUS, który wypłaci Pani za ten okres zasiłek chorobowy. Jednakże spieszę wyjaśnić, iż w takiej sytuacji nie będzie Pani miała prawa do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

 

Podsumowując – jako pracownik zatrudniony na zastępstwo nie ma Pani ochrony przed zwolnieniem, mimo że jest Pani w ciąży. Jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego tuż przed zakończeniem umowy albo w ciągu 14 dni od zakończenia umowy. W takiej sytuacji ZUS powinien Pani wypłacać zasiłek chorobowy do dnia porodu, ale nie otrzyma Pani zasiłku macierzyńskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »