Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zakup kotła grzewczego mogę zaliczyć do kosztów jako jednorazową amortyzację?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.03.2019

Jestem mikroprzedsiębiorcą. Czy zakup kotła grzewczego o wartości netto 13 000 zł zaliczanego do grupy 3–8 klasyfikacji środków trwałych mogę zaliczyć do kosztów jako jednorazową amortyzację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie ustawy PIT istnieją dwie możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

 

Po pierwsze wskazać należy, że zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy PIT „podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych”.

 

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

W konsekwencji w tym przypadku istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji kotła zaliczanego do grupy 3–8 KŚT pod warunkiem, że roczna suma odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 50 tys. euro. Warunkiem jest posiadanie statusu małego podatnika.

 

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy PIT mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

 

Druga możliwość jednorazowej amortyzacji jest określona w art. 22k ust. 14 ustawy PIT. Przepis ten podaje, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł.

 

Przepis stosuje się, pod warunkiem że:

 

  • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których mowa, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

 

W tym drugim przypadku istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji również u tych podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika, jednak w tym przypadku kocioł musiałby być fabrycznie nowy. W tej sytuacji roczny limit amortyzacji wynosi 100 000 zł.

 

Zakładam jednak, iż posiada Pani status małego podatnika. W konsekwencji w oparciu o art. 22k ust. 7 ustawy PIT istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji kotła zaliczanego do grupy KŚT 3–8.


Należy pamiętać, że zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy PIT „pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - VI =

»Podobne materiały

Jednorazowe odliczenie zakupu samochodu ciężarowego z Niemiec

Zakupiłem samochód ciężarowy w Niemczech. Przerejestrowałem, ubezpieczyłem, otrzymałem VAT-1 w stacji kontroli, czy mogę jednorazowo odliczyć ten samochód, jeśli tak, to które opłaty i jak to zaksięgować? Prowadzę książkę przychodów i rozchodów i jestem płatnikiem podatku VAT.

Praca na stałe w Irlandii i zlecenie od firmy amerykańskiej – kwestia podatków

Pracuję w Irlandii na umowę o pracę (jestem rezydentem podatkowym), jednocześnie chciałabym przyjąć zlecenie związane z doradztwem od pewnej firmy amerykańskiej, która wymaga, abym sama rozliczyła się z fiskusem. Ze względu na wysokość podatków wolałabym otworzyć jednoosobową działalność gospod

Podatek od pracy na statku firmy z Hongkongu

Czy muszę zapłacić w Polsce podatek od dochodów uzyskanych z pracy na statku w roku 2004 i 2005, jeśli jestem zatrudniony przez firmę w Hongkongu i pracuję na statku pod brytyjską banderą, a armator statku ma główną siedzibą w USA? Ile wynosi okres przedawnienia, jeśli chodzi o zapłacenie podat
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »