Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna po mężu a działalność gospodarcza

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.10.2016

Przyznano mi rentę rodzinną po zmarłym mężu. Prowadzę działalność gospodarczą, odprowadzając składkę zdrowotną. Nie pracuję w oparciu o umowę o pracę. Czy obowiązuje mnie składanie corocznie oświadczenia o wysokości dochodów oraz limit dochodów ze względu na możliwość obniżenia kwoty renty rodzinnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna po mężu a działalność gospodarcza

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może jednocześnie otrzymywać rentę rodzinną w pełnej wysokości. Wynika to z art. 104 ust. 1a ustawy, zgodnie z którym dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jeżeli zatem rencista nie zadeklaruje jako podstawy wymiaru składek kwoty wyższej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, może pobierać w całości rentę rodzinną oraz uzyskiwać nieograniczone dochody z wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Podobnie rzecz się będzie miała w odniesieniu do rencisty, który prowadząc działalność gospodarczą nie przystąpił do ubezpieczenia społecznego (i opłaca jedynie ubezpieczenie zdrowotne). W takim wypadku też przyjmuje się, że osiągane przez niego przychody nie przekraczają 60% przeciętnego wynagrodzenia, mimo że jego rzeczywiste przychody mogą być dużo wyższe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + VII =

»Podobne materiały

Eksmisja i wymeldowanie byłego męża

Jestem kilka lat po rozwodzie. Wygrałam sprawę o eksmisję byłego męża, który wprawdzie wyprowadził się, ale w mieszkaniu zostawił swoje rzeczy. Obecnie wraz z drugim mężem chcemy sprzedać mieszkanie, ale wstrzymuje nas to, że rzeczy byłego męża wciąż w nim są, a on się po nie nie chce zgłosić &ndash

 

Kserokopia podpisanego dokumentu jako dowód w sprawie

Posiadam kserokopię podpisanego dokumentu jako pokwitowanie zapłaty za wykonane usługi. Jeśli domagałbym się w sądzie faktury VAT, okazując taki dokument, to czy będzie on traktowany jako dowód w sprawie?

 

Jak zabezpieczyć się na wypadek śmierci partnera?

Mam 65 lat, partner ma 70. Jesteśmy razem 10 lat. Od dwóch lat mieszkamy w domu, który otrzymał w spadku po nieżyjących rodzicach. Nie mamy zawartego związku małżeńskiego. Co jest dla mnie korzystniejsze, abym mogła do końca życia tam mieszkać: czy zawarcie związku małżeńskiego, czy inny zapis notar

 

Wydanie zakupionej nieruchomości

Gmina nie chce wydać działki, którą wcześniej sprzedała (mamy odpowiedni akt notarialny). Kupiliśmy działkę w czerwcu 2008 r. Wysyłaliśmy do gminy pisma, ale nic to nie dało. Jakie podjąć czynności, aby gmina w końcu wydała nieruchomość?

 

Utracenie prawa jazdy za granicą

Zostałem zatrzymany na kontrolę drogową w Niemczech. Pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu wskazał prawie dwa promile, kolejny pomiar – 1,4 promila. Odebrano mi prawo jazdy z zakazem prowadzenia pojazdów na terytorium Niemiec przez rok. Dodam, że nie spowodowałem żadnego zdarzenia drogowego.

 

Uznanie darowizny za bezskuteczną

Prowadzę działalność gospodarczą, niestety interes idzie bardzo źle. Stanęłam przed decyzją: ogłosić upadłość czy likwidację firmy? Razem z mężem jestem współwłaścicielką domu, na którym ciąży kredyt hipoteczny. Boję się, że wierzyciele go przejmą. Czy mogę przepisać nieruchomość na syna, czy darowi

 

VAT w handlu częściami zamiennymi do samochodów

Prowadzę działalność gospodarczą, która polega na handlu używanymi częściami do samochodów, sprowadzanymi z państw UE. Kupując te części za granicą, nie płacę podatku VAT, natomiast naliczam VAT, sprzedając je w Polsce. Czy postępuję prawidłowo i jakie przepisy to regulują?

 

Opłata podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii

Mam pytanie dotyczące opłaty podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii. Otóż, pobieram emeryturę zagraniczną z Austrii. Emerytura wpływa na konto bankowe w Polsce. Austria pobiera podatek od emerytury. Płacę również co miesiąc podatek od tej emerytury do urzędu skarbowego. Czy jest to zgod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »