.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna po mężu a działalność gospodarcza

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.10.2016 • Zaktualizowane: 05.01.2021

Przyznano mi rentę rodzinną po zmarłym mężu. Prowadzę działalność gospodarczą, odprowadzając składkę zdrowotną. Nie pracuję w oparciu o umowę o pracę. Czy obowiązuje mnie składanie corocznie oświadczenia o wysokości dochodów oraz limit dochodów ze względu na możliwość obniżenia kwoty renty rodzinnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna po mężu a działalność gospodarcza

Osiągnięcie przychodu z tytułu działalności gospodarczej a pobieranie renty rodzinnej

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może jednocześnie pobierać rentę rodzinną?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może jednocześnie otrzymywać rentę rodzinną w pełnej wysokości. Wynika to z art. 104 ust. 1a ustawy, zgodnie z którym dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jeżeli zatem rencista nie zadeklaruje jako podstawy wymiaru składek kwoty wyższej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, może pobierać w całości rentę rodzinną oraz uzyskiwać nieograniczone dochody z wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Podobnie rzecz się będzie miała w odniesieniu do rencisty, który prowadząc działalność gospodarczą nie przystąpił do ubezpieczenia społecznego (i opłaca jedynie ubezpieczenie zdrowotne). W takim wypadku też przyjmuje się, że osiągane przez niego przychody nie przekraczają 60% przeciętnego wynagrodzenia, mimo że jego rzeczywiste przychody mogą być dużo wyższe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »