.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak długo student może pobierać rentę rodzinną?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.07.2022 • Zaktualizowane: 12.07.2022

Będąc na jednych studiach II stopnia, które ukończyłam w czerwcu, rozpoczęłam następne studia 1,5-roczne II stopnia w marcu. Planowo drugie studia powinnam zakończyć w czerwcu następnego roku. W czerwcu ukończyłam również 25 rok życia. Pomimo dostarczeniu do ZUS zaświadczeń o kontynuowaniu nauki, otrzymałam decyzję o wstrzymaniu renty rodzinnej po ojcu ze względu na ukończenie 25 roku życia i braku uprawnień. Co zrobić? Czy są podstawy prawne do odwołania się od decyzji ZUS? Proszę o informacje jak długo student może pobierać rentę rodzinną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak długo student może pobierać rentę rodzinną?

Prawo do renty rodzinnej

W mojej ocenie decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prawidłowa. Zgodnie z treścią art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018.1270 t.j. z dnia 2018.06.29):

 

„1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.”

 

Przedłużenie prawa do renty rodzinnej do ukończenia studiów

W świetle przytoczonej ustawy zasadą jest, iż renta rodzinna przysługuje dziecku do ukończenia 16 lat. Jeżeli osoba uprawniona kontynuuje naukę, możliwe jest przedłużenie okresu pobierania renty maksymalnie do ukończenia 25 roku życia. Ustęp 2 przedstawionego artykułu przewiduje dodatkowy wyjątek – przedłużenie prawa do renty rodzinnej do czasu ukończenia studiów, jeżeli 25 urodziny przypadną w czasie trwania ostatniego roku akademickiego. Jak wskazuje się w orzecznictwie:

 

„Przepis art. 68 ust. 2 u.e.r.f.u.s. stanowi wyjątek od zasady, że renta rodzinna przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. Kwestią kluczową jest ustalenie znaczenia sformułowania »będąc na ostatnim roku studiów«, a ściślej rzecz ujmując – odpowiedzi wymaga pytanie, kiedy kończy, a kiedy rozpoczyna się rok studiów. Przedłużenie prawa wnioskodawcy do renty rodzinnej uzależnione jest bowiem od ustalenia, czy w dniu osiągnięcia wieku 25 lat, był on studentem ostatniego roku studiów na uczelni wyższej”(por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt III AUa 739/16).

 

Ostatni rok studiów

Ponadto, jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25 października 206 r., wydanym w sprawie III AUa 1045/15:

 

„Do przedłużenia prawa do renty rodzinnej niezbędne jest, aby w dniu osiągnięcia 25 lat życia dziecko już było na ostatnim roku studiów wyższych, nie zaś by miało osiągnąć taki status w choćby niedalekiej przyszłości, z zastrzeżeniem, że na ostatnim roku studiuje student, który zdał wszystkie egzaminy i uzyskał wszystkie zaliczenia wymagane na przedostatnim roku studiów. Ustalenie daty, w której dziecko pobierające rentę rodzinną było na ostatnim roku studiów w rozumieniu art. 68 ust. 2 u.e.r.f.u.s. następuje na podstawie wpisu na ostatni rok studiów dokonanego w oparciu o regulamin obowiązujący uczelnię.”

 

 

Studia, na których jest Pani obecnie trwają 1,5 roku. Wobec powyższego, kiedy wypadały Pani 25 urodziny – była Pani na pierwszym roku. Ostatni rok przedmiotowych studiów wypadnie w 2020 roku, a więc już po ukończeniu 25 lat. W świetle przepisów decyzja ZUS w tym zakresie jest zasadna.

 

Odwołanie od decyzji ZUS

Nie mniej jednak nadal przysługuje Pani prawo do odwołania. Odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia odebrania decyzji ZUS. Należy pamiętać, że pismo adresujemy do sądu okręgowego, jednak wnosimy je za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję (kopertę adresujemy na ZUS). Pani odwołanie jest w pierwszej kolejności rozpatrywane przez ZUS, który, jeśli nie stwierdzi przesłanek do zmiany decyzji, przekazuje odwołanie do sądu. Od postępowania odwoławczego przed sądem nie pobiera się opłat, więc decydując się na jego złożenie nie ryzykuje Pani finansowo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl