.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wstrzymanie zapłaty czynszu za mieszkanie do zakończenia sprawy spadkowej

Jestem w trakcie trwania sprawy spadkowej. Odziedziczę mieszkanie po zmarłym wujku wraz z kilkoma innymi osobami. Czy istnieje możliwość wstrzymania zapłaty czynszu za mieszkanie do momentu uzyskania postanowienia sądowego? Jeżeli tak, czy unikniemy naliczenia odsetek od zaległego czynszu, jeżeli sprawa będzie trwała długo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstrzymanie zapłaty czynszu za mieszkanie do zakończenia sprawy spadkowej

Prawa i obowiązki spadkobierców

Nie ma możliwości wstrzymania płacenia czynszu do czasu rozpatrzenia sprawy sądowej.

 

W momencie śmierci spadkodawcy spadkobiercy wstępują w prawa i obowiązki zmarłego. Nie od momentu uzyskania sądowego potwierdzenia prawa do spadku.

 

Zgodnie z treścią art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Od chwili działu spadku „każdy ze spadkobierców odpowiada podzielnie za taką część długów spadkowych, która wynika z wielkości jego udziału spadkowego i proporcjonalnie do niej”. Każdy spadkobierca staje się zatem samodzielnym dłużnikiem tej części długów spadkowych, którą odzwierciedla jego udział spadkowy. Dział spadku wpływa więc na sferę uprawnień wierzycieli spadkodawcy i wierzycieli spadku, gdyż od tego zdarzenia wierzyciele ci będą mogli domagać się od spadkobiercy–dłużnika świadczeń w części odpowiadającej jego udziałowi w spadku, w razie zaś niewypłacalności jednego z dłużników, ryzyko tego faktu obciąży wierzyciela (KC, art. 1034 SPP T. 10, red. Kordasiewicz 2015, wyd. 3).

Zobowiązanie do ponoszenia opłat za czynsz

Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku przez kilku spadkobierców powstaje między nimi wspólność praw i obowiązków spadkowych, która utrzymuje się do chwili dokonania działu spadku.

 

Zgodnie z art. 1034 § 1 „do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów”.

 

Według art. 207 „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”. Natomiast art. 1035 stanowi, że „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

 

Jeśli czynsz nie będzie regulowany terminowo, spadkobiercy będą odpowiadać za odsetki.

Zwrot opłat za czynsz

Natomiast ten, kto wpłaca czynsz przez czas trwania postępowania spadkowego, ma prawo żądać od pozostałych zwrotu w częściach, w jakich nabyli spadek.

 

Jedyną możliwością byłoby zawarcie ugody – układu ze wspólnotą czy spółdzielnią – jeśli zgodzą się na zapłatę czynszu po uregulowaniu sprawy spadkowej i nie będą dochodzić odsetek i będzie to wynikało z zawartej ugody – jest to prawnie dozwolone.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl