Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek dla małoletniego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.05.2009

Mam zapłacić zachowek niepełnoletniemu siostrzeńcowi. Jego prawnym opiekunem jest jego ojciec. Czy mogę sama założyć konto nieletniemu i zastrzec w banku, żeby do pełnoletności dziecka nikt nie korzystał z tych pieniędzy? Sprawy o zachowek nie było. Jak się zabezpieczyć, by w przyszłości nie miał żadnych roszczeń do mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowek dla małoletniego

Kto zarządza majątkiem małoletniego?

Pani siostrzeniec jako osoba małoletnia nie może samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Nie może również samodzielnie działać przed sądem.

Władza rodzicielska nad Pani siostrzeńcem przysługuje ojcu dziecka.

Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.

Natomiast według art. 101 § 1 K.r.io. rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku (§ 2).

Czy rodzice dziecka mogą swobodnie zarządzać jego majątkiem?

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko (§ 3).

 

Zgodnie z art. 98 § 1 K.r.io. ojciec Pani siostrzeńca jest jego przedstawicielem ustawowym.

Sprawę zachowku powinna Pani załatwiać z przedstawicielem ustawowym siostrzeńca, a więc z jego ojcem. Stosownie do powyżej podanych przepisów ojciec dziecka reprezentuje go i zarządza majątkiem dziecka.

 

Zapłata zachowku należnego siostrzeńcowi powinna zatem nastąpić do rąk działającego w jego imieniu rodzica.

 

Nie może Pani samodzielnie założyć konta małoletniemu, ponieważ nie jest Pani upoważniona do działania w jego imieniu. Konto w banku dla siostrzeńca może założyć jego ojciec, ewentualnie sam siostrzeniec (za zgodą swojego ojca). Nie ma Pani również możliwości zastrzeżenia w banku, że środki nie zostaną wypłacone przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

 

Aby ustrzec się ewentualnych roszczeń siostrzeńca w stosunku do Pani z tytułu zachowku, powinna Pani wypłacić zachowek ojcu dziecka, który reprezentuje dziecko i ma obowiązek sprawowania zarządu nad majątkiem dziecka.

Jak wypłacić zachowek nieletniemu dziecku?

W sprawie zapłaty zachowku dobrze by było podpisać ugodę z reprezentującym dziecko ojcem. W tej ugodzie należałoby wskazać, że wypłaca Pani do rąk przedstawiciela ustawowego siostrzeńca określoną kwotę tytułem zachowku, a kwota ta wyczerpuje w całości roszczenie o zachowek.

 

Mimo że środki pieniężne zostaną wypłacone do rąk ojca dziecka, to będą one stanowiły składnik majątku dziecka (nie ojca dziecka). Jak już wspomniałem, zgodnie z art. 101 § 1 K.r.io. rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd majątkiem dziecka podlega nadzorowi ze strony sądu opiekuńczego.

 

Stosownie do § 3 art. 101 K.r.io. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko. Jeżeli więc ojciec dziecka będzie chciał spożytkować środki pochodzące z zachowku, np. na zakup jakiejś rzeczy, będzie musiał wcześniej uzyskać na to zgodę sądu opiekuńczego.

Zwrot majątku należącego do dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności

Według art. 105 K.r.io. po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że ojciec dziecka wykorzysta środki pochodzące z zachowku na własne potrzeby, to wówczas siostrzeniec nie będzie mógł skierować swoich roszczeń do Pani, twierdząc, że zachowek nie został mu wypłacony. Roszczenie dotyczyć będzie ojca, który ma obowiązek dbać o majątek dziecka z należytą starannością, a po wygaśnięciu władzy rodzicielskiej, na wniosek dziecka, rozliczyć się z zarządu.

 

Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego siostrzeńcowi należy się zachowek w wysokości 2/3 wartości udziału spadkowego, jaki by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Wartość spadku będąca podstawą ustalenia wysokości zachowku powinna odpowiadać wartości spadku z chwili zapłaty zachowku.

 

Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 993–994 K.c. przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę, prócz drobnych darowizn oraz tych uczynionych w czasie, kiedy spadkodawca nie miał zstępnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus dziewięć =

09.12.2016

Z tego co wiem to na podpisanie ugody i wypłaty zachowku na ręce opiekuna małoletniego wymagana jest zgoda sądu rodzinnego. Sam popełniłem ten błąd podpisując ugodę i wpłacając pieniądze na konto matki a teraz wszędzie mówią że taka ugoda jest nie ważna.

Paweł

»Podobne materiały

Niestawienie się do pracy na okresie próbnym

Zatrudniam pracownicę na umowę o pracę na okres próbny. Dzisiaj od rana powinna być w pracy, ale niestety nie przyszła i nie uprzedziła, że jej nie będzie. Po moim telefonie powiedziała, że zepsuło się jej auto i nie będzie jej przez kolejne 3 dni. Dodam, że w prowadzonej przeze mnie działalności mu

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się zachowku

Moja bratanica mieszka w Szwecji i zamierza sporządzać oświadczenie o zrzeczeniu się zachowku na moją rzecz lub w ogóle bez wskazania drugiej osoby. Na jakim druku należny to sporządzić i kto ma to uwierzytelnić, gdyż prawdopodobnie u nich nie ma notariuszy?

 

Co zrobić aby nie płacić zachowku od otrzymanej nieruchomości?

Babcia posiadała majątek: 2 działki budowlane (jedna z domem) i jedną działkę zieloną – o niskiej wartości. Babcia miała troje dzieci. Mój tata dostał działkę z domem (bo go remontował). Drugą działkę sprzedała i zysk podzieliła równo między dzieci. Działkę zieloną chce przepisać na mnie. Czy

 

Dokumenty i odpowiednie czynności przy postępowaniu spadkowym

W jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe (brak testamentu) po zmarłym ojcu? Do kogo należy się udać, jakie dokumenty skompletować?

 

Założenie księgi wieczystej dla działki rekreacyjnej

Kupuję jedną z trzech wydzielanych przez podział działek rekreacyjnych. Po czyjej stronie leży założenie księgi wieczystej dla wydzielonej działki? Jak zagwarantować swobodny dojazd do swojej działki i do linii brzegowej jeziora?

 

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Zawieszona działalność która widnieje w CEIDG jako aktywna - konsekwencje ze strony ZUS i US

Zarejestrowałem działalność jednoosobową ponad 20 lat temu. Po dwóch latach działalność zawiesiłem w US i ZUS. Nie byłem płatnikiem VAT. Do dzisiaj firma widnieje w CEIDG jako podmiot aktywny. Od ponad 20 lat jestem zatrudniony na umowę o pracę i od tego czasu nie odprowadzałem żadnych składek do ZU

 

Zakup drugiego mieszkania i rezygnacja z programu Rodzina na Swoim

Razem z żoną jesteśmy właścicielami mieszkania – kredyt w programie „Rodzina na Swoim” (umowa kredytowa sprzed 4 lat). Chcemy zakupić nowe mieszkanie (również w kredycie). Mamy podpisaną umowę rezerwacyjną z deweloperem. Samo podpisanie umowy deweloperskiej planowane jest za miesią

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »