Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda pod wpływem alkoholu a fałszywy donos

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 07.05.2009

Zostałem zatrzymany na podstawie donosu świadka. Policja stawia mi zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ja nie kierowałem pojazdem, ale świadek tak twierdzi, a kierowcy akurat w tym momencie nie było przy pojeździe. Jak się bronić? Świadek miesza się w zeznaniach i twierdzi, że jeździłem traktorem koło jego domu i świeciłem mu światłami po oknach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jazda pod wpływem alkoholu a fałszywy donos

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Zgodnie z art.178a Kodeksu karnego: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Zgodnie z treścią powyższego artykułu odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca pojazd. Przez prowadzenie pojazdu należy rozumieć wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcją pojazdu. W literaturze podkreśla się, że samo zajęcie miejsca za kierownicą i uruchomienie silnika z zamiarem ruszenia nie może być potraktowane jako usiłowanie prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Udowodnienie faktu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Jeśli prawdą jest to, że pojazdem kierowała inna osoba, to należy przede wszystkim zgłosić dowód w postaci przesłuchania tej osoby na tę okoliczność. Być może jakaś inna osoba widziała tę sytuację i mogłaby również zeznać na Pana korzyść.

 

Aby ponosił Pan odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, musi zostać Panu udowodnione, że to Pan faktycznie prowadził pojazd i był w tym czasie nietrzeźwy. Policja na tę okoliczność może powołać wszelkie możliwe dowody (w tym dowód z przesłuchania świadków). Sam fakt siedzenia na miejscu kierowcy, nawet z zapalonym silnikiem, nie uprawnia do stawiania tezy, że prowadził Pan ten pojazd w stanie nietrzeźwym.

 

W przedmiotowej sprawie należy się więc przede wszystkim bronić, że nie był Pan osobą prowadzącą pojazd. Można tez próbować zdyskredytować zeznania świadka, wykazując np. że nie mógł Pana w tym czasie widzieć lub np. stał za daleko, aby dostrzec, kto faktycznie prowadził pojazd.

Czy przestępstwo drogowe może być popełnione na terenie prywatnym?

Nie wiem, po jakim dokładnie terenie odbywał się ruch pojazdu w przedmiotowej sprawie. Wspomina Pan o gruncie prywatnym. Można więc spróbować się powołać na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego. Zgodnie z tym orzeczeniem: „Nie do przyjęcia jest teza (...), iż przestępstwo drogowe może być popełnione w każdym miejscu, o ile odbywa się tam ruch pojazdów albo pojazdu” (wyrok SN z 02.02.1998 r., III KKN 353/96, niepubl.). Nie mogą być zatem miejscem przestępstw drogowych (w tym i art. 178a § 1 K.k.) miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie dopuszczone są do ruchu pojazdy ściśle określonego, wąskiego grona osób. Są to np. drogi prywatne, tj. dostępne dla ich właścicieli lub osób przez nich upoważnionych, prowadzące do gruntów rolnych, z których korzysta właściciel, by dojechać do pola w celu wykonania zabiegów agrotechnicznych, czyli drogi leśne, wykonane w tzw. przecinkach, pola, łąki, sady itp.

 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego na prywatnej drodze, polu uprawnym, własnym podwórku czy garażu nie wyczerpuje znamion art. 178a § 1 K.k.

 

Jeśli w Pana przypadku ruch pojazdu odbywał się właśnie na takim terenie, to można w swej obronie powołać się na powyższe orzeczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dwa =

»Podobne materiały

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Jak mamy zachować się w sytuacji, gdy chłopakowi zabrano prawo jazdy pod wpływem alkoholu. Na alkomacie wyszło 0,27 mg albo promila. Wiem, że to zasadnicza różnica, ale chłopak z nerwów nie wie, czy mg czy promile. Powiedziano mu, że prawo jazdy traci na rok, po tym czasie nie będzie musiał zdawać p

 

Przerwa w karze pozbawienia wolności ze względu na trudną sytuację materialną rodziny

Mój narzeczony spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu (0,7‰), w wyniku którego jedna osoba zmarła. 5 lat temu wyjechał do Niemiec, gdzie się ukrywał. W zeszłym roku miał ekstradycję do Polski i tutaj odsiaduje wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Niedawno urodziło nam się dziecko; m

 

Zatrzymanie samochodu jako dowodu

Moja matka kupiła w komisie samochód, który – jak się później okazało – prawdopodobnie był kradziony (jak twierdzą policjanci, ma przebite numery VIN). Samochód został zatrzymany jako dowód, jednak choć minęło już kilka tygodni, nadal nie przeprowadzono ekspertyzy. Co moja matka może zro

 

Podejrzana o poświadczenie nieprawdy

Jakiś czas temu miałam klienta, który posłużył się fałszywym dowodem osobistym. Dokumenty zostały podbite przeze mnie za zgodność z oryginałem. Widząc dokument od klienta i ksero dowodu od klienta, ksero odpowiadało oryginałowi. Nie miałam świadomości, że to fałszywy dokument. Po tym zdarzeniu zosta

 

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności?

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności i jaki akt prawny reguluje tę kwestię?

 

Podpisanie przez pracownika oświadczenia o niekaralności a wykroczenie drogowe

Dwa lata temu zostałem skazany wyrokiem nakazowym z Kodeksu wykroczeń za wykroczenie drogowe na karę grzywny. Obecnie mam do podpisania oświadczenie pracownika o niekaralności takiej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem karany i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne&r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »