.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla syna i jego żony a podatek

Autor: Aleksandra Jocz • Opublikowane: 03.07.2021 • Zaktualizowane: 03.07.2021

Moja teściowa ma kamienicę, której jest współwłaścicielem. Podczas podziału tej nieruchomości na konkretnych właścicieli, chciałaby od razu przepisać w formie darowizny swoją część na dwóch synów (jeden z nich jest moim mężem), dwa mieszkania. Wiem, że darowizna na rzecz dzieci nie jest objęta podatkiem, ale ja, jako synowa, gdybym została dopisana do darowizny, musiałabym odprowadzić podatek. Chcielibyśmy tego uniknąć, ale równocześnie nie chce być pozbawiona praw do mieszkania. Mamy z mężem wspólność małżeńską, czy w takim razie, gdyby mieszkanie dostał tylko mąż, miałabym do niego jakieś prawa? Pytam, bo włożyliśmy w ten lokal sporo pieniędzy, a życie pisze różne scenariusze. Gdyby na przykład doszło do rozwodu, czy zostałabym bez dachu nad głową? Czy dobrym pomysłem byłoby darowanie przez teściową mieszkania mężowi, a potem on dopisałby mnie jako drugiego właściciela? Czy musiałby wtedy minąć jakiś okres od pierwszej darowizny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla syna i jego żony a podatek

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nie dla synowej

Rzeczywiście, gdyby teściowa darowała nieruchomość na rzecz Pani oraz męża, tylko mąż korzystałby z możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, Pani zaś musiałaby go zapłacić od połowy wartości mieszkania. Wynika to z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że: „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”.

 

Zatem, aby nie była Pani zobowiązana do zapłacenia podatku od darowizny – przedmiot darowizny, a więc nieruchomość, powinien być darowany przez teściową na rzecz wyłącznie męża do jego majątku osobistego. Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

 

A więc teoretycznie, nawet jeśli teściowa w akcie notarialnym darowizny nieruchomości nie zastrzeże, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla Pani męża, to tak właśnie się stanie (w przeciwnym razie należałoby wyraźnie wskazać, że jest to darowizna do majątku wspólnego), niemniej jednak proponuję dla pewności zaznaczyć ten fakt w umowie darowizny.

 

Druga darowizna – mąż darowuje udziały w mieszkaniu żonie

Należy jednak wskazać, że jeśli darowizna zostanie przekazana do majątku osobistego męża, nieruchomość będzie stanowiła jego wyłączną własność. Fakt, że jesteście Państwo małżeństwem z ustrojem wspólnoty majątkowej, nie będzie miał znaczenia, gdyż darowizna wejdzie do majątku osobistego męża. A zatem to od decyzji męża będzie zależało, czy przykładowo zdecyduje się na sprzedaż nieruchomość – Pani nie będzie osobą decyzyjną. Jednak w zakresie, w jakim poniosła Pani nakłady finansowe na tę nieruchomość, będzie Pani miała Pani ewentualne roszczenie o zwrot nakładów. Roszczenia te jednak przedawniają się z upływem 10 lat. Dodatkowo, w ewentualnym postępowaniu sądowym konieczne jest wykazanie faktycznego poniesienia kosztów.

 

Aby była Pani pełnoprawnym współwłaścicielem nieruchomości i miała w tym zakresie pełne prawa, radziłabym zawarcie drugiej umowy darowizny, która przenosiłaby z męża na Panią prawo własności do połowy nieruchomości. W ten sposób będą Państwo mieli współwłasność w równych częściach i każde z Państwa będzie posiadać w majątku osobistym 50% udziałów w nieruchomości.

 

Darowizna z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków

Ewentualnie istnieje inna możliwość: mąż może dokonać darowizny nieruchomości do majątku wspólnego. Wówczas również będą mieli Państwo po 50% udziałów w nieruchomości z tym, że nieruchomość będzie wchodzić do majątku wspólnego (a nie po połowie do majątku osobistego zarówno Pani, jak i męża). Ma to znaczenie o tyle, że na wypadek rozwodu w tym pierwszym przypadku nieruchomość nie będzie brana pod uwagę przy podziale majątku (bo niejako już jest podzielona w ten sposób, że każdy z Państwa posiada po 50% udziałów), a w drugim przypadku nieruchomość – jako składnik majątku wspólnego – będzie wchodziła w skład majątku dzielonego przy rozwodzie.

 

Darowizny – zwolnienie z podatku dochodowego

Niezależnie od tego, którą opcję Państwo wybiorą – czy darowiznę do majątku osobistego Pani, czy do majątku wspólnego – taka darowizna będzie dopuszczalna, niezależnie od tego, ile czasu upłynie od daty tej pierwszej darowizny (tj. dokonanej przez teściową na swojego syna) oraz nie zaistnieje obowiązek zapłacenia podatku od darowizny, gdyż zalicza się Pani do tzw. zerowej grupy podatkowej, wskazanej w przytoczonym powyżej art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Również taka darowizna (niezależnie od długości okresu pomiędzy nią a tą darowizną z teściowej na męża) nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu. Otrzymanie i dalsze przekazanie udziału w darowiźnie nie jest objęte w ogóle podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który stanowi, że przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zatem, gdy dana osoba nabywa nieruchomość w wyniku darowizny, a następnie chce ją przenieść również w formie darowizny nawet inną osobę i to w ciągu 5 lat od dnia nabycia – nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton