Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy uzyskam rozwód, jeśli żona jest z innym mężczyzną w ciąży?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.11.2009

Od kilku lat moje kontakty z żoną są bardzo ograniczone, ponieważ pracuję za granicą. Żona również wyjechała do pracy, ale przebywa w innym kraju Europy i nie widujemy się. Na początku tego roku żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną, dlatego chciałbym uzyskać rozwód. Żona się miga, mam wrażenie, że chce, aby to dziecko urodziło się najpierw, a potem żebyśmy się rozwiedli. W takim wypadku chyba bym musiał płacić alimenty na to dziecko. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy mogę bez problemu dostać rozwód pod jej nieobecność w kraju, czy też ona musi być w Polsce. Czy mogę mieć problemy z uzyskaniem rozwodu ze względu na to, że ona jest w ciąży? Czy lepiej byłoby i szybciej bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pan wnieść pozew o rozwód w sądzie w Polsce. Właściwym będzie sąd okręgowy, w którego okręgu mieli Państwo ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

 

Możliwość wniesienia sprawy do sądu w Polsce wynika z rozporządzenia Rady UE nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, a także art. 1100 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie, lub nie posiadając żadnego obywatelstwa – ma miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Aby uzyskać rozwód, Pańska żona nie musi przebywać w Polsce. Jeżeli zna Pan jej obecny adres, może go Pan podać w pozwie. Sąd może w ramach pomocy prawnej zwrócić się do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo do sądu lub innego organu państwa obcego.

 

Pana żona może być przesłuchana w miejscu swojego zamieszkania.

 

Zdecydowanie szybciej uzyska Pan rozwód, jeżeli wystąpi Pan z pozwem o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, wówczas sąd nie będzie musiał przeprowadzać postępowania dowodowego na okoliczność winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Niewątpliwie ciąża może wpłynąć na długość postępowania o rozwód, chyba że Pana żona nie zaprzeczy, że dopuściła się zdrady, a dziecko, które urodzi, nie jest Pańskim dzieckiem, lecz innego mężczyzny.

 

Sąd prowadzący sprawę o rozwód będzie traktował dziecko, które ma się urodzić, jako Pana dziecko, co wynika z domniemania ojcostwa – zgodnie z przepisami prawa rodzinnego niezależnie od tego czy dziecko urodzi się przed rozwodem czy po rozwodzie, będzie Pan uznawany za prawnego ojca tego dziecka.

 

Stosownie do art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. To domniemanie, zawarte w art. 62 § 1 K.r.io., może być obalone wyłącznie w drodze procesu o zaprzeczenie ojcostwa (62 § 3 K.r.io.).

 

Postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa nie ominie Pana, jeżeli nie będzie Pan chciał być uznawany za ojca dziecka, które urodzi Pana żona. Nawet jeżeli uzyska Pan rozwód przed urodzeniem się dziecka, będzie Pan musiał wytoczyć takie powództwo.

 

Zgodnie z art. 63 K.r.io. mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

 

Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku (art. 66 K.r.io.).

 

W toku procesu o zaprzeczenie ojcostwa będzie Pan musiał wykazać, że nieprawdopodobny jest, żeby mógł Pan być ojcem dziecka (art. 67 K.r.io.).

 

Należy też pamiętać, że stosownie do art. 69 § 1 K.r.io. również matka dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża. Może to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

 

Z punktu widzenia prawa będzie Pan ojcem dziecka aż do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa.

 

Obalenia domniemania ojcostwa nie będzie Pan mógł dokonać w postępowaniu rozwodowym. Trzeba będzie w tej sprawie wytoczyć odrębny proces.

 

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej oraz o kosztach utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego dziecka stron. Jeżeli Pana żona urodzi dziecko przed orzeczeniem rozwodu, sąd będzie musiał orzekać o władzy rodzicielskiej i kosztach utrzymania dziecka.

 

Jeżeli w trakcie postępowania rozwodowego Pana żona urodzi dziecko, a Pan złoży pozew o zaprzeczenie swojego ojcostwa, sąd będzie mógł (i zapewne tak zrobi) zawiesić postępowanie rozwodowe, gdyż to, czy Pan jest ojcem dziecka (co wynika z domniemania ojcostwa), czy nie (jeżeli obali Pan domniemanie) jest istotne dla orzeczenia rozwodowego.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że to, jak szybko uzyska Pan orzeczenie o rozwodzie, będzie zależeć od postawy Pana żony. Jeżeli nie będzie ona zaprzeczać temu, że nie jest Pan biologicznym ojcem dziecka i zgodzi się z Pana żądaniami zawartymi w pozwie, to będzie szansa na uzyskanie rozwodu przed urodzeniem dziecka. Ta szansa nie będzie duża ze względu na pobyt żony poza granicami Polski (konieczna pomoc prawna, jeżeli żona nie stawi się w sądzie), a także ze względu na to, że w Polsce sprawy rozwodowe z reguły trwają długo, a oczekiwanie na pierwszą rozprawę trwa nieraz kilka miesięcy.

 

Jeżeli żona urodzi dziecko przed orzeczeniem rozwodu, to, żeby uniknąć orzeczenia o władzy rodzicielskiej i alimentach na to dziecko, będzie Pan musiał pozwać matkę i dziecko o zaprzeczenie ojcostwa i wnieść do sądu prowadzącego sprawę o rozwód wniosek o zawieszenie postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus V =

»Podobne materiały

Dziecko jako owoc zdrady męża z zamężną kobietą – domniemanie ojcostwa

Kilka miesięcy temu mój mąż przyznał się do zdrady. Okazało się, że jego kochanka jest w ciąży. Od kilku lat była mężatką, miała już jedno dziecko z tego małżeństwa. Przez całą ciążę twierdziła, że mój mąż jest ojcem dziecka, ale nigdy nie pozwoliła mu porozmawiać z ginekologiem. Mąż chce ratować na

 

Rozwód – zdrady żony a związek męża z inną kobietą już po rozstaniu z żoną

Jestem żonaty od 12 lat. Żona w czasie trwania małżeństwa wielokrotnie mnie zdradzała, na co mam jednoznaczne dowody. Pół roku temu złożyłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Na pierwszą rozprawę jednak żona się nie stawiła, a na kolejnej zażądała mediacji. Mediacje się odbyły, ale nie przyniosł

 

Rozwód z powodu zdrady

Żona chce rozwodu z mojej winy. Jako powód podaje zdradę, co w sumie może udowodnić. Czy mogę się nie zgodzić na rozwód, a jeśli tak, to jakie mam szanse? Dodam, że mamy syna, który ma 17 lat. Zależy mi na związku, ale żona, choć przyznaje, że moje zachowanie się poprawiło, nie chce dać nam czasu an

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »