.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Śmierć abonenta a wystawianie faktur

Rok temu zmarł mój ojciec, który był abonentem telefonu z sieci Netia. Tydzień po śmierci brat zawiadomił operatora telefonicznie o śmierci taty i poprosił o rozwiązanie umowy. Przesłaliśmy na żądanie akt zgonu, a mimo to Netia nadal wystawiała faktury. Powstał spory dług, który zniwelowano do 150 zł (tyle niby naliczono do dnia otrzymania aktu zgonu). Kwotę przekazano nawet do egzekucji firmie windykacyjnej. Czy śmierć abonenta nie powoduje rozwiązania umowy? Czy mamy płacić te 150 zł?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć abonenta a wystawianie faktur

Wystawianie faktur przez operatora telefonicznego po śmierci abonenta

Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną”. Oznacza to, że może być on podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych. Wraz ze śmiercią osoby fizycznej wygasa zdolność prawna, a więc nie może ona być dalej podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych.

 

Zgodnie z art. 922 § 1 i 2 K.c. „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi IV Kodeksu”. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

Stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych był Pański ojciec. Z dniem jego śmierci należałoby uznać, że umowa wygasła, ponieważ nie jest on już podmiotem prawa. Oczywiście, z wyjątkiem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, określonych w art. 922 K.c., które przechodzą na jego spadkobierców.

 

Dlatego też, jeżeli nie korzystano z telefonu Pańskiego zmarłego ojca po jego śmierci, to operator nie ma podstaw do dalszego wystawiania rachunków.

Wygaśnięcie umowy z operatorem po śmierci abonenta

Nieco odmienne są postanowienia regulaminu operatora. Zgodnie z § 7 ust. 8 pkt 8a regulaminu świadczenia usług przez spółki grupy Netia (www.netia.pl/files/regulamin.pdf) „umowa wygasa w przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta”. Zgodnie z § 8 ust. 9a regulaminu „z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Usług, chyba że wcześniej nastąpiło zawieszenie ich świadczenia”.

 

W tym przypadku data śmierci abonenta może różnić się od daty zawiadomienia o tym fakcie operatora. W związku z tym, w oparciu o postanowienia wymienionego regulaminu, nie ma podstaw do dalszego wystawiania faktur dopiero po zawiadomieniu operatora o śmierci abonenta. W cytowanym regulaminie posłużono się nieprecyzyjnym określeniem „powzięcia wiadomości przez operatora o śmierci abonenta”. W opisanym stanie faktycznym należałoby przyjąć, że miało to miejsce w momencie zgłoszenia telefonicznie tego faktu konsultantowi operatora.

 

Zgodnie z art. 61 § 1 K.c. „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej”.

Zawiadomienie operatora o śmierci abonenta

W związku z tym proszę najpierw skierować pismo do operatora, w którym wyraźnie zostanie wskazana bezpodstawność dochodzonej kwoty długu, ponieważ w Państwa ocenie umowa wygasła w dacie śmierci abonenta. Natomiast gdyby operator kwestionował ten fakt, proszę się powołać na telefoniczne zawiadomienie o tym fakcie, które spełnia wymogi określone w regulaminie dotyczące poinformowania operatora o śmierci abonenta.

 

Proszę też rozważyć, zarówno w przypadku działań operatora, jak i firmy windykacyjnej:

 

  1. uzyskanie pomocy u miejskiego rzecznika konsumentów, który m.in. może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  2. wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji, w sytuacji gdyby działania firm były praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus sześć =

08.06.2017

Zgadzam się z "Rafi". Regulamin jest częścią umowy i zarówno regulamin jak i umowa nie mogą być sprzeczne z prawem, np. z Ustawą Kodeks Cywilny i nie mogą zmieniać zapisów tej ustawy. Umowy wygasają z chwilą śmierci i na tym koniec - regulamin nie może tego zmieniać. W przeciwnym wypadku firmy mogłyby tworzyć swoje własne prawo niezgodne z ustawą.

Iwona

23.03.2017

Jakie znaczenie ma regulamin świadczenia usług, będący przeważnie integralną częścią umowy w sytuacji gdy sama umowa wygasa z mocy prawa w chwili śmierci strony (abonenta) ?
Na jakiej podstawie spadkobierca związany jest postanowieniami regulaminu umowy której nie podpisywał ani wynikających z niej praw i obowiązków nie odziedziczył (922 § 1 i 2 K.c.). ?
Jeżeli twierdzicie Państwo, że umowa wygasła, to nie ma sensu analiza zapisów regulaminowych. Obowiązują przepisy ogólne (czyli głownie k.c.).
Jeżeli nie, to kto decyduje czy umowa wygasła czy nie? Czy jest to uregulowane ustawowo czy wg uznania przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego?

Rafi

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl