.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja z zamówienia towaru przed wysyłką - sprzedawca wzywa do zapłaty

• Opublikowano: 20-06-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Prowadzę działalność gospodarczą, zamówiłam przez OLX paletę ubrań (mix). Zanim jednak sprzedawca ją wysłał, zrezygnowałam z zakupu, ponieważ zapoznałam się ze złymi opiniami na temat oferowanego przez niego towaru. Jednak towar został wysłany, ale nadawcą okazał się być Adam B. (firma), a nie pan Paweł, z którym omawiałam zakup. Także z tego względu przesyłki (pobraniowej) nie odebrałam, obawiałam się, że mam do czynienia z oszustwem, skoro nawet sprzedawca się nie zgadzał. Zaznaczam, że pan Paweł w prowadzonej ze mną korespondencji nie wyjaśnił, czyje interesy reprezentuje, mimo że poprosiłam o potwierdzenie nadania przesyłki, żeby to zweryfikować. Teraz jestem straszona sprawą w sądzie przez wynajętą przez Adama B. kancelarie. Pytanie: czy Adama B. ma podstawy żądać ode mnie dotrzymania umowy, skoro rozmowy na temat zakupu prowadził pan Paweł, który wystawił ogłoszenie jako osoba prywatna i nie ujawnił danych firmy? O tym, że pan Paweł to pracownik firmy pana Adama, dowiedziałam się dopiero od jego prawnika. Czy mam podstawy, by uznać tę umowę za nieważną? Przesyłam przedsądowe wezwanie do zapłaty, jakie dostałam za pośrednictwem komunikatora Messenger, chociaż pełnomocnik firmy twierdzi, że wysłał pismo również pocztą, jednak takiego nie otrzymałam, a minął już tydzień od naszej rozmowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja z zamówienia towaru przed wysyłką - sprzedawca wzywa do zapłaty

Wada umowy i wprowadzenie w błąd co do warunków zakupu

Nie znam szczegółów transakcji, ale jeżeli została Pani wprowadzona w błąd w zakresie warunków zakupu, może Pani powołać się na wadę oświadczenia woli.

 

Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. § 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach zawarcia umowy, druga strona umowy zapewniała o właściwościach umowy innych niż okazały się w rzeczywistości, w szczególności w zakresie podmiotu realizującego umowę, to możemy mówić o przedmiotowej wadzie umowy i wprowadzeniu Pani w błąd w zakresie warunków umowy. W art. 84 K.c. chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli.

 

Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.09.2009 r. (III SA/Gl 631/09, Legalis) hipotezą art. 84 § 1 K.c. objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu

Z uwagi na powyższe, jak wynika z art. 88 K.c.: „§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. § 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli, a więc dochodzi do unieważnienia całej umowy z obowiązkiem zwrotu świadczeń wzajemnych.

 

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż chcąc skorzystać z powyższej instytucji, a także doprowadzić do unieważnienia całej czynności prawnej – zawartej między Państwem umowy, powinna Pani złożyć pisemne oświadczenie drugiej stronie umowy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, co spowoduje unieważnienie umowy. W przypadku braku porozumienia, pozostaje jedynie droga sądowa.

 

Nie doszło do skutecznej umowy sprzedaży

Jednak jeżeli zrezygnowała Pani z umowy w czasie realizacji transakcji i faktycznie sprzedawca poniósł szkodę w postaci konieczności opłacenia kosztów transportu – aby ugodowo zakończyć spór, proponuję, aby zaproponowała Pani pokrycie kosztów transportu, albowiem co do zasady nie doszło do skutecznej umowy sprzedaży – nie odebrała Pani towaru.

 

Zgodnie z treścią art. 535 K.c.: „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

 

Polubowne zakończenie sporu

W wyniku zawartej umowy sprzedaży powstają obowiązki stron. Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności rzeczy i jej wydanie. Z tymi obowiązkami korelują obowiązki kupującego w zakresie zapłaty ceny i odebrania rzeczy. Podstawowym obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny, tj. ustalonej przez strony sumy pieniężnej, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży (odnośnie do ekwiwalentności świadczeń, zob. Nb 26).

 

Dlatego, jedynie na podstawie przedstawionego przez Panią opisu, proponuję spróbować powołać się na wadę oświadczenia woli i wskazane przez Panią okoliczności oraz zaproponować polubowne zakończenie sporu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu