.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyrejestrowanie z ZUS-u podczas urlopu wychowawczego

• Opublikowano: 26-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Moja żona jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. Przez przypadek dowiedziała się, że księgowa jej pracodawcy wyrejestrowała ją z ZUS-u. Po wizycie w placówce ZUS-u te informacje potwierdziły się. Co więcej, jest rozwiązana umowa za porozumieniem stron, choć moja żona niczego nie podpisała ani nawet nikt jej o tym nie informował. Żona została bez ubezpieczenia i tylko czysty przypadek spowodował, że się o tym dowiedziała. Co mamy robić w takiej sytuacji? Jak dochodzić swoich praw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrejestrowanie z ZUS-u podczas urlopu wychowawczego

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 1868 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wnioski o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlop. Jedyną możliwością rozwiązania umowy przez pracodawcę w takiej sytuacji, tj. w sytuacji przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1868 § 2 Kodeksu pracy). Przyczynami rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika byłoby:

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Jeżeli nie zaistniały żadne z tych okoliczności, to jedyną możliwością rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trakcie, gdy przebywa on na urlopie wychowawczym, jest inicjatywa pracownika. W takiej sytuacji umowa może zostać rozwiązana np. za porozumieniem stron. Jak sama nazwa wskazuje, ten sposób rozwiązania umowy o pracę jest możliwy tylko i wyłącznie, kiedy obie strony podpiszą porozumienie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Interwencja pracownika

Z Pana informacji wynika, że żona nie podpisała takiego dokumentu. Zatem jeżeli chodzi o to, co teraz należy zrobić to:

 

  1. proszę sporządzić pismo do pracodawcy, w którym kategorycznie należy zażądać wyjaśnienia sytuacji i jak najszybsze objęcie Pani ubezpieczeniem; proszę wskazać, że umowa nie została rozwiązana przez Pana żonę, a zatem doszło do popełnienia przestępstwa w postaci sfałszowania jej podpisu;
  2. proszę zgłosić sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy i poprosić o interwencję;
  3. proszę złożyć pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138), tj. przestępstwa podrobienia dokumentu (zgodnie z tym przepisem „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu używa jako autentyczny podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”); zawiadomienie należy złożyć do Prokuratury Rejonowej, która jest właściwa według siedziby pracodawcy;
  4. proszę złożyć odwołanie do sądu pracy, opisując całą zastaną przez Państwa sytuację; najważniejsze, żeby to odwołanie wpłynęło do sądu w terminie 21 dni od dnia, w którym dowiedzieliście się Państwo o tym, że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron; w piśmie należy pozwać pracodawcę i wskazać na to, że zgłosiliście Państwo sprawę także do prokuratury;
  5. proszę zgłosić sprawę również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz poprosić o interwencję w zakresie właściwości organu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu