.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mogę wykonywać usługi dla firmy rosyjskiej?

• Opublikowano: 16-06-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Porada dotyczy kwestii współpracy z firmą rosyjską i realizowania dla niej usług z zakresu serwisu IT, serwis bazy danych i aplikacji internetowej napisanej (sklep on-line). Czy tego typu usługi nie są obecnie zakazane i objęte jakimiś sankcjami w związku z wojną na Ukrainie? Czy moja spółka może realizować tego typu usługi dla firmy rosyjskiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mogę wykonywać usługi dla firmy rosyjskiej?

Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę

Kluczowa jest dla Pana ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

Jej art. 1 wskazuje, że „w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się:

 

1) odpowiednio środki określone w art. 2 ust. 1-3 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej »rozporządzeniem 765/2006«, na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 1fb, art. 1fc i art. 7;

2) odpowiednio środki określone w art. 2 i art. 9 rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej »rozporządzeniem 269/2014«, na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 8, art. 12 i art. 16;

3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185);

4) wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Lista zakazanych kontrahentów

Musi więc Pan sprawdzić czy ta spółka rosyjska jest wpisana na listę, o jakiej stanowi art. 2 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią:

 

„1. Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1, zwana dalej »listą«, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie.

2. Zakres środków, o których mowa w art. 1, stosowanych wobec osób i podmiotów wpisanych na listę nie może powielać zakresu środków określonych względem tych osób i podmiotów w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014”.

Załączam Panu link do listy: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami Proszę zauważyć, że na dole jest w pliku excel tabela z listą ustalona na dzień 20 stycznia 2023 r.

Decyzja co do współpracy z firmą rosyjską

Jeśli ta spółka ma nałożone sankcje w postaci np. zakazu otrzymywania jakichkolwiek środków finansowych, to podjęcie z nią współpracy spowoduje, że zostaną na Pana działalność/firmę/spółkę nałożone sankcje karne z art. 15 owej ustawy. Nadto pojawi się problem w startowaniu w przetargach, gdyż art. 7 owej ustawy przewiduje wprost wykluczenie z konkursów/ przetargów podmioty współpracujące z podmiotami z Rosji objętymi sankcjami. Oczywiście musi Pan sprawdzić, czy na listach nie ma członków zarządu, wspólników, członków rad nadzorczych owej spółki (czyli sprawdza Pan nie tylko spółkę, ale członków wszystkich jej organów). Niestety problem jest w tym, że nawet jeśli jakakolwiek z ww. osób nie jest wpisana na listę, ale jest powiązana np. kapitałowo albo rodzinnie (najpierw szukamy na liście, potem patrzymy jaką sankcję nałożono) z osobą na listę wpisaną, to już podpada się pod zakaz współpracy.

 

Trzeba więc dokładnie zweryfikować listę i podjąć decyzję biznesową co do współpracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu