.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wspólnota mieszkaniowa – jak dostarczać pisma członkowi?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.01.2009

Jak przepisy regulują kwestię dostarczania wszelkich pism członkowi wspólnoty mieszkaniowej, który żąda ich wysyłania do miejsca zamieszkania listami poleconymi (taka forma wysyłki jest dla nas i czasochłonna, i kosztowna). Czy jest możliwość oddawania przesyłek do mieszkania lub skrzynki pocztowej mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólnota mieszkaniowa – jak dostarczać pisma członkowi?

Zawiadamianie członków o zebraniach i podjętych uchwałach dotyczących wspólnot mieszkaniowych

Kwestię zawiadamiania członków o zebraniach i podjętych uchwałach dotyczących wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Należy zauważyć, że ustawa ta nakłada obowiązek pisemnego powiadomienia członka tylko w następujących sprawach:

  1. poinformowanie o treści uchwały powziętej w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym,
  2. zawiadomienie o zebraniu.

 

Ad 1

Stosownie do art. 23 ustawy:

 

„Jeżeli uchwała została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym, członkowie wspólnoty mieszkaniowej powinni zostać powiadomieni pisemnie o treści podjętej uchwały. Obowiązek powiadomienia spoczywa na zarządzie lub zarządcy.

W jakiej formie należy poinformować członka wspólnoty mieszkaniowej o podjętej uchwale?

Wprawdzie ustawa nie wymaga, by o powyższym należało poinformować każdego członka osobiście lub za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niemniej dopóki kwestia ta nie zostanie jednoznacznie uregulowana w orzecznictwie lub w ustawie, należy doręczyć treść uchwały:

  • osobiście do rąk właścicieli albo
  • listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

(R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2007, s. 421)

 

Sądzę, że tryb doręczania osobistego do rąk własnych adresata za pokwitowaniem lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wejdzie ponadto w grę w sprawach, gdy z chwilą doręczenia pisma członkowi wspólnoty rozpoczyna bieg termin procesowy, np. do zaskarżenia do sądu lub innego organu.

Zawiadomienie członków wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania

Ad 2

Jeśli chodzi o zawiadomienie o terminie zebrania, to według art. 32 ustawy wymaga się zawiadomienia na piśmie każdego właściciela lokalu przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Jednakże w tym wypadku wystarczy, by takowe zawiadomienie zostało umieszczone w ogólnie dostępnym miejscu (np. na tablicach ogłoszeń, przy wejściu do klatek schodowych lub w windach). Przyjmuje się, że to w interesie właściciela lokalu leży dowiadywanie się o bieżących sprawach wspólnoty mieszkaniowej, m.in. poprzez czytanie informacji wywieszonych w ww. miejscach.

 

W pozostałych kwestiach sposób powiadomienia członka jest obojętny i zależy od Państwa uregulowań wewnętrznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl