.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Forma zatrudnienia psychologa i logopedy w przedszkolu

• Opublikowano: 15-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Czy psychologa oraz logopedę w przedszkolu niepublicznym trzeba zatrudnić na podstawie umowy o pracę? Czy zamiast tego ww. specjaliści mogą wystawiać fakturę za wykonane usługi lub pracować w ramach umowy-zlecenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Forma zatrudnienia psychologa i logopedy w przedszkolu

Forma zatrudnienia nauczycieli

Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) „w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 (przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych), nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”. Od tej ogólnej zasady przewidziano w ust. 2 wyjątek. Zgodnie z tym przepisem „w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy”. Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy są wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W przypadku gdy te cechy przeważają, to nawet prowadzenie zajęć w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo nie pozwala na zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Warunki współpracy na podstawie innej umowy

Ważne jest również to, że nauczyciel, który prowadzi zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać następujące warunki:

  • wynikające z art. 10 ust. 5 pkt 3 Karty nauczyciela – nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • wynikające z art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty nauczyciela – nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • określone w art. 10 ust. 8a Karty nauczyciela – przed nawiązaniem stosunku pracy (odpowiednio zlecenia/współpracy) nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informacje z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia braku karalności, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy (odpowiednio zlecenia/współpracy) w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

 

Zatem w przypadku logopedy i psychologa dopuszczalne jest ich zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia lub też umowy o współpracy, jeżeli prowadzą zajęcia z dziećmi w wymiarze nie większym niż 4 godziny tygodniowo, a sposób wykonywania przez nich zleconych zadań nie ma charakteru stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu