.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Monitoring i podsłuchiwanie przez sąsiada - co zrobić?

Chciałabym się dowiedzieć czegoś w kwestii czynów dokonywanych przez sąsiada w stosunku do mojej rodziny .Sąsiad ma monitoring (twierdzi, że dla własnego bezpieczeństwa ), na którym nagrywa ok. 10% swojej działki (swoją furtkę, ale już bez bramy wjazdowej) oraz całą moją posesję. Dodatkowo mam dowody, że jego monitoring ma mikrofon i nagrywa rozmowy i dźwięki na mojej posesji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ta sytuacja ma się do obowiązującego prawa. Dodatkowo chciałabym wiedzieć, jak długo można przechowywać takie nagrania, ponieważ zgłasza pewne sprawy na policję z nagraniami sprzed roku (te zgłoszenia są niezasadne). Wszystko to zaczęło się od grudnia 2018 roku, kiedy sąsiad zaatakował męża (próba pobicia), na co została wezwana policja. Wtedy też sąsiad naubliżał mężowi, straszył pobiciem na mieście i wykrzyczał, że się zemści za wezwanie policji. Świadkiem tego był mój dorosły syn. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Monitoring i podsłuchiwanie przez sąsiada - co zrobić?

Monitoring i nagrywanie posesji sąsiedniej

Nie ma żadnego przepisu, który regulowałby długość trzymania nagrań. Jest natomiast przepis, który pozwoli Pani na zlikwidowanie kamery albo przynajmniej przesunięcie jej w taki sposób, aby nie obejmowała Pani posesji.

 

Musi Pani skierować sprawę do sądu cywilnego (oczywiście – po uprzednim wezwaniu sąsiada do zmiany kąta ustawienia kamery, tak aby nie obejmowała Pani posesji) – powództwo oparte na art. 23 i 24 oraz 144 i 222 Kodeksu cywilnego – poprzez żądanie zaniechania nagrywania obrazu i dźwięku z Pani podwórka.

Skutki działań na nieruchomości sąsiednie

Zacznę od wyjaśnienia podstawowego pojęcia – immisji. Właściciel może korzystać z nieruchomości w każdy – dozwolony przez prawo – sposób. Ma prawo więc monitować własną działkę dla celów bezpieczeństwa.

 

Korzystając jednak ze swojej nieruchomości (mieszkając na niej, prowadząc działalność), może oddziaływać na grunt sąsiedni w różny sposób. Prawnicy takie oddziaływanie nazywają immisjami. Immisje – w przeciwieństwie do fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiedni, które jest zasadniczo zakazane i nie wchodzi w zakres pojęcia immisji – polegają na czynnościach dokonywanych na własnej nieruchomości, ale których skutki występują na gruncie sąsiednim.

 

Na gruncie polskiego prawa ochrona przed immisjami przewidziana jest w art. 144 w związku z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego. Według art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli właściciel nie powstrzymuje się od tych działań, wówczas można wystąpić na podstawie art. 144 w związku z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego z powództwem o zaprzestanie naruszeń

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszanie dóbr osobistych przez monitoring i podsłuchiwanie

W tym wypadku nagrywanie przez sąsiada narusza Państwa dobra osobiste.

 

Według art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Ochrona dóbr osobistych przewidziana jest m.in. w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Zdarzyć się może, że immisje pochodzące z sąsiedniej nieruchomości naruszają jednocześnie dobra osobiste osób władających sąsiednią nieruchomością (zobacz wyjaśnienie: Pojęcie immisji). Generalnie można wyróżnić trzy stany faktyczne (zobacz R. Czarnecki, Naruszenie dóbr osobistych przez immisje pośrednie, w: „Nowe Prawo” 1979, nr 12, s. 53–55):

 

  1. sytuacje, do których zastosowanie ma wyłącznie art. 144 w zw. z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (gdy przedmiotem naruszeń jest tylko dobro majątkowe);
  2. sytuacje, do których zastosowanie ma wyłącznie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego (gdy przedmiotem naruszeń jest dobro niemajątkowe – oddziaływanie jest bezpośrednie lub nawet pośrednie, ale nie jest ono związane z korzystaniem z nieruchomości albo też następuje w swoisty sposób dla danego dobra osobistego – np. według poglądów przyjętych w literaturze działania szkodliwe dla środowiska – zobacz P. Mazur, Prawo osobiste do korzystania z wartości środowiska naturalnego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 11, s. 51);
  3. sytuacje, które objęte są ochroną zarówno na podstawie art. 144, jak i art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego, w rezultacie czego uprawniony może wybrać, na który z powyższych przepisów powołać się przed sądem (gdy przedmiotem naruszeń jest jednocześnie dobro majątkowe i osobiste).

 

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania sąsiada. Już zdarzały się wyroki, w których sąd nawet nakazywał usunięcie kamery z danego miejsca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu