.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Faktura za energię po wyższej stawce, mimo że przedsiębiorca nie został prawidłowo powiadomiony

• Opublikowano: 26-10-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem właścicielem małej firmy, mam problem z dostawcą energii, który wstecznie powiadomił mnie o podwyżce cen prądu, czyli od początku 1 stycznia, ale zawiadomił mnie o tym dopiero 10 stycznia (pismo). Jednocześnie moja firma została poinformowana, że od listopada mogłem wystąpić o zamrożenie cen. Czy takie praktyki są dopuszczalne? Moim zdaniem energia za styczeń nie może być rozlicza według wyższej stawki, bo zostałem powiadomiony wstecznie o jej zmianie, zamiast z 30-dniowym wyprzedzeniem, tak żebym mógł np. zmienić dostawcę energii, złożyć wcześniej oświadczenie o zamrożeniu cen. Ponadto czy dostawca mógł wystawić fakturę za luty, zmieniając cenę, mimo że oświadczenie co do zamrożenia cen zostało złożone 31 stycznia i miało obowiązywać od lutego? Co należy zrobić, jeśli dostawca energii celowo wystawia fakturę po zawyżonych cenach i przerzuca na moją firmę dodatkowe, nieuzasadnione koszty? Poinformowałem dostawcę e-mailem, że podważam tryb informowania mnie o podwyżkach, a co za tym idzie – nie przyjmuję zawyżonej faktury za luty, a oni grożą odcięciem prądu, jeśli nie opłacę faktury w terminie. Do wglądu: umowa z dostawcą, zmiana cennika, oświadczenie, faktury. Proszę o radę, co w tej sprawie mogę zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Faktura za energię po wyższej stawce, mimo że przedsiębiorca nie został prawidłowo powiadomiony

Zamrożenie cen energii dla firm

Na podstawie opisu stanu faktycznego i przesłanych dokumentów wskazuję jak poniżej.

 

Na wstępie wskazuję, że kwestia „zamrożenia” cen energii dla przedsiębiorców od 1 grudnia 2022 r. wynikała z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Z przepisów wynikało, że jeżeli oświadczenie zostało złożone do 30 listopada – maksymalne ceny były stosowane od 1 grudnia 2022. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkowało tym, że cena maksymalna zaczyna obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Jeśli chodzi o obowiązek składania tych oświadczeń – wynikał on z ustawy i w tym zakresie nie było odgórnego obowiązku informowania o tym odbiorców energii elektrycznej uprawnionych do złożenia takiego oświadczenia. Oczywiście poinformowanie o tym było dobrą wolą przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Nowy cennik, prawidłowe powiadamianie o zmianie cen

Natomiast zgodnie z § 9 ust. 10 Ogólnych warunków sprzedaży (zwanych dalej: OWS), będących załącznikiem do zawartej umowy: „Zmiana lub wprowadzenie nowej taryfy w zakresie cen, stawek i opłat wiążą strony bez konieczności zmiany umowy z datą wejścia w życie zmienionej lub nowej Taryfy. Sprzedawca poinformuje Klienta o powyższych zmianach w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie tych zmian”. Zatem w przypadku zmiany cennika dostawca energii ma obowiązek jedynie poinformować Klienta. Jednakże w myśl § 9 ust. 12 OWS – o zmianach należy powiadomić przed dniem wejścia w życie nowego cennika lub proponowanych zmian do cennika. Nadto taka informacja powinna zawierać informację o możliwości wypowiedzenia umowy. Taki stan rzeczy potwierdza § 9 ust. 14. OWS.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oświadczenie przedsiębiorcy o zamrożeniu cen energii

Zważywszy również na fakt, że oświadczenie o zamrożeniu cen energii zostało złożone w dniu 31 stycznia 2023 r., to – zgodnie z obowiązującymi przepisami – działa ono już od 1 lutego 2023 r. jako miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. Bowiem zgodnie z art. 5 ust. 6 ww, ustawy złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 (a do tej grupy zalicza się zapewne Pana firma), po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 (tj. po 30 listopada), zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

Pismo do dostawcy energii

Podsumowując, w świetle obowiązujących przepisów oraz zapisów OWS będących załącznikiem do umowy – w mojej ocenie dostawca energii postąpił nieprawidłowo. Po pierwsze od 1 lutego ma zastosowanie w stosunku do Pana firmy stawka za energię w wersji „zamrożonej”. A ponadto powinien być Pan powiadomiony o zmianie ceny z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mieć odpowiedni czas na ewentualne wypowiedzenie umowy po zmianach.

 

W zaistniałej sytuacji rekomenduję wystosowanie oficjalnego pisma do dostawcy energii, wskazując jednocześnie podstawy, dla których wystawione przez niego faktury nie znajdują uzasadnienia. Gdyby dostawca nie wyrażał chęci aprobaty Pana stanowiska, pozostaje niestety wyłącznie droga sądowa celem ustalenia, który cennik jest obowiązujący, a raczej ustalenia, że nowy cennik nie znajduje podstaw prawnych, a co za tym idzie – faktury oparte na nowym cenniku są bezpodstawne. Być może jednak w odpowiedzi na Pana pismo dostawca wskaże podstawę prawną swojego działania (wszak oni mają masę rozporządzeń wykonawczych) i będziemy w stanie skonfrontować jego stanowisko.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu