.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, zwrot wpłaconych pieniędzy i odszkodowanie

• Opublikowano: 26-02-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Prawie rok temu podpisaliśmy umowę na wykonanie witryny internetowej. Miała być gotowa i w pełni funkcjonalna miesiąc temu - do dziś nie działa. Dostaliśmy tylko szablon. Nie działa główna funkcjonalność - wyświetlanie reklam. Jako firma ponieśliśmy już spore straty z tego powodu, że reklamy się nie wyświetlają, a strona nie działa. Dodam, że zapłaciliśmy 3 z 4 rat całej umówionej zapłaty. W moim mniemaniu taką umowę można uznać za umowę rezultatu (umowa o dzieło), a skoro dzieło nie zostało stworzone, to nie dość, że wykonawcy nie należy się honorarium, to chyba jeszcze możemy wystąpić o odszkodowanie. Czy mam rację? Jak teraz powinniśmy postąpić, aby odstąpić od tej umowy z winy wykonawcy i odzyskać pieniądze za niewykonaną w całości witrynę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, zwrot wpłaconych pieniędzy i odszkodowanie

Wykonanie witryny internetowej – charakter umowy

W pierwszym rzędzie należy ustalić charakter prawny wiążącej Państwa umowy. W mojej ocenie miała charakter umowy mieszanej, zawierającej elementy umowy o dzieło, przeniesienia praw autorskich oraz świadczenia usług serwisowych w okresie po wykonaniu dzieła. W zależności zatem od elementów przedmiotowych umowy, do oceny jej postanowień oraz zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy – należy sięgać po odmienne regulacje materialnoprawne. Niemniej jednak znaczenie będzie mieć odesłanie do umowy o dzieło, której elementy w zawartej między stronami umowie miały charakter przeważający i decydujący o kwalifikacji zawartego stosunku prawnego.

 

Umowa o wdrożenie systemu komputerowego jako umowa o dzieło

W orzecznictwie przyjęto, że umowę o wdrożenie systemu komputerowego należy kwalifikować jako umowę o dzieło (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 1054/14), ale w ocenie sądu każdą tego rodzaju umowę należy oceniać indywidualnie, aby zrewidować, które elementy stosunku obligacyjnego są przeważające.

 

Umowy mieszane stanowią umowy konstruowane z różnych umów nazwanych i nienazwanych, w których występuje przewaga jednej z umów je tworzących, albo mają one równorzędne znaczenie. Brak szczególnych przepisów w odniesieniu do umów nienazwanych powoduje, iż ich prawne konsekwencje mogą być oceniane według ogólnego reżimu kontraktowego, regulacja tej kategorii umów w Kodeksie cywilnym (K.c.) ma więc charakter bardzo ogólny i ramowy. Stosowanie do tego rodzaju umów regulacji prawnej odnoszącej się do umowy nazwanej wymaga spełnienia warunków prawnych tej umowy. Jeżeli w umowie mieszanej wyraźnie przeważa pewien rodzaj świadczenia, a jedynie świadczenia uboczne mają inny charakter, wówczas za trafne uznaje się stosowanie przepisów dotyczących umowy nazwanej głównego typu (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010r, IV CSK 319/09, z dnia 15 czerwca 2000r, II CKN 287/10, niepubl; z dnia 19 stycznia 2012r, IV CSK 201/11, oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010r, III CZP 104/10, OSNC 2011/7-8/79).

 

Przede wszystkim konieczne jest zatem zdefiniowanie pod względem przedmiotowym, które cechy umowy mieszanej są decydujące dla kwalifikacji tej umowy. Jej tytuł i zastosowana terminologia mogą być wskazówką interpretacyjną, ale nie decydującą. Przeważające znaczenie przy kwalifikacji umowy ma bowiem ustalenie, które elementy świadczenia w naturze strony wyceniały najwyżej – zatem przesłanka przedmiotowa kwalifikacji umowy.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opóźnienie, odstąpienie od umowy z wykonawcą, żądanie zwrotu części zapłaty

Wydaje się, że mimo dużej lakoniczności umowy elementem dominującym jest stworzenie witryny internetowej. Wynikiem działania jest witryna, która bez wątpienia ma charakter dzieła. Stąd też stosuje się przepisy o dziele w tym odstąpieniu od umowy i jej rozwiązaniu. Zgodnie z treścią przepisu art. 635 K.c.:

 

„Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.”

 

Od umowy można więc odstąpić, gdyż jej cel w terminie nie zostanie zrealizowany. Oczywiście nie wyklucza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Odszkodowanie to szkoda, jaką Państwo ponieśli, czyli powinna na przykład uwzględniać straty wynikłe ze zmniejszenie obrotów. Zwrot kosztów to naturalna konsekwencja odstąpienia od umowy. Zatem proszę skierować do kontrahenta oficjalne pismo o odstąpieniu od umowy i zawrzeć w nim swoje żądania co do rozliczenia między Wami, np. żądanie zwrotu połowy kwoty, jaką do tej pory Państwo wpłacili na poczet wykonania witryny internetowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu