.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy ojciec odbierze dziecko matce która ma kochanka?

• Opublikowano: 14-03-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Jestem mężatką, mamy 6-letnie dziecko. Niestety od dłuższego czasu nie układało mi się z mężem, a przed ostatnie dwa lata nasze stosunki pogorszyły się bardzo. To spowodowało, że w moim życiu pojawił się ktoś inny, mam kochanka. Mąż się wyprowadził i miałam wrażenie, że też odpuścił, że mu to odpowiada. Jednak ostatnio mąż zaczął się bardziej interesować dzieckiem i okazywać, że moje postępowanie jest złe, nie unikając nawet wulgarnych stwierdzeń przy dziecku. Teraz wprost jest do mnie wrogo nastawiony, co przejawia się w wypieraniu mnie z życia dziecka, opowiadaniu mu, że „mamusia ma kochanka”, a nawet straszeniu, że mi je odbierze, jeżeli nie wrócę do dawnego życia i współżycia. Czy przy rozwodzie i uznaniu mojej winy sąd może nie zostawić dziecka przy mnie jako matce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy ojciec odbierze dziecko matce która ma kochanka?

Ustanowienie opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozwodzą

To, czy doszło w Państwa małżeństwie do zdrady, a następnie czy będzie dochodzona w postępowaniu wina w przedmiocie rozpadu małżeństwa, nie ma żadnego związku z orzeczeniem w przedmiocie pieczy nad małoletnim dzieckiem. Proszę się więc nie obawiać, albowiem relacje i więzi pomiędzy Panią a mężem nie mają znaczenia przy orzekaniu w zakresie opieki nad dzieckiem. Sąd przy orzeczeniu w przedmiocie małoletniego będzie brał pod uwagę dobro dziecka, więź dziecka z każdym z rodziców oraz przede wszystkim to, który rodzic daje lepszą gwarancję opieki.

 

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

 

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

 

Dobro dziecka a władza rodzicielska po rozwodzie

Zgodnie natomiast z treścią art. 95 § 1 K.r.o.: „Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej ani też nie wymienia wyczerpująco jej składników (zob. art. 92 Nb 1).

 

Najbardziej „wymowny” z tego punktu widzenia jest art. 95 § 1, który jako składniki władzy rodzicielskiej wymienia pieczę nad osobą dziecka oraz pieczę nad jego majątkiem, a także wychowywanie dziecka. Równocześnie użyty przed tym wyliczeniem zwrot „w szczególności” wskazuje na to, że nie jest ono wyczerpujące.

 

„Chcąc przeto dać pełną odpowiedź na pytanie, jakie są elementy władzy rodzicielskiej, trzeba posłużyć się także dalszymi przepisami, a zwłaszcza art. 98. Stosownie do tego, doktryna dzieli całość władzy rodzicielskiej na następujące człony: 1) pieczę nad osobą dziecka; 2) zarząd majątkiem dziecka oraz 3) reprezentowanie dziecka (zob. K. Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, SC 1963, t. II, s. 122; Winiarz, Gajda, Prawo rodzinne, s. 205).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ocena więzi ojca i matki z dzieckiem, gwarancja jego prawidłowego rozwoju

Mając powyższe na względzie, należy wskazać, iż rozstrzygnięcie sądu powinno mieć przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny naczelną zasadą kierującą każdym postępowaniem winno być pojęcie „dobra dziecka”, w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które jednak nie ma definicji ustawowej. W piśmiennictwie bowiem niejednokrotnie wskazano, że definicja taka byłaby nieprzydatna i hamowałaby przystosowanie przepisów do potrzeb życia w wykładni. Pojęcie to należy zatem interpretować w taki sposób, aby przystosować je do potrzeb życiowych, a sądy winny w swoich rozstrzygnięciach stawiać je na pierwszym miejscu.

 

Jeżeli pomiędzy rodzicami jest konflikt w przedmiocie tego, z którym z rodziców dziecko ma zamieszkiwać, konieczna będzie w sprawie opinia OZSS i ocena biegłych psychologów w przedmiocie więzi dziecka z każdym z rodziców, a także najlepszego rozwiązania w takiej sytuacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu