Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe alimenty a fundusz alimentacyjny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.02.2009

Jestem po rozwodzie z żoną. Alimenty zasądzone na rzecz mojego syna to 300 zł miesięcznie. Od stycznia do lipca 2008 r. nie płaciłem alimentów ze względu na trudną sytuację finansową i żona zaczęła pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W międzyczasie jednak chciałem uregulować wszystkie zaległe alimenty, ale żona ich nie odebrała i pieniądze wróciły do mnie. Rozpocząłem też prowadzenie działalności gospodarczej i obawiam się, że fundusz poda mnie do BIK lub KRD. Czy mogę zgłosić w funduszu to, że była żona nie odbiera alimentów, a pobiera świadczenia? Jej komornik w ogóle się do mnie nie zgłosił – co w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległe alimenty a fundusz alimentacyjny

Wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu

Z Pana pytania wynika, że na wniosek byłej żony wszczęto przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne.

W związku ze wszczęciem egzekucji powinien Pan wpłacać zasądzone alimenty na konto komornika, który przekaże alimenty byłej żonie. Będąc u komornika, sam Pan zobowiązał się do tego, że będzie Pan wpłacał na jego konto alimenty należne dziecku.

Pana była żona była uprawniona do złożenia wniosku o egzekucję alimentów, ponieważ zalegał Pan z płatnością.

 

Aby Pana była żona otrzymywała środki z funduszu alimentacyjnego, musiałaby zaistnieć bezskuteczność egzekucji, a więc taka sytuacja, kiedy w ciągu 2 miesięcy nie wyegzekwowano by pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Tak się zdarzyło w Pana sytuacji. Komornik wydał zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, co było podstawą do przyznania żonie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

W Pana sytuacji najlepiej będzie, jeżeli wpłaci Pan zaległe alimenty za pośrednictwem komornika.

Wniosek o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu

Tu należy zaznaczyć, że komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne, dopóki wierzyciel (Pana była żona) nie złoży wniosku o umorzenie lub o zawieszenie postępowania.

Niestety, jeżeli matka dzieci złożyła u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, to Pan nie ma środków prawnych, aby tę egzekucję wstrzymać. Nawet bieżące uiszczanie alimentów samo przez się nie powoduje zawieszenia czy też umorzenia postępowania egzekucyjnego. Tylko od wierzyciela (matki dziecka) zależy, czy egzekucja będzie nadal prowadzona. Można próbować wpłynąć na matkę dziecka, aby złożyła wniosek o umorzenie postępowania. Jeżeli złoży taki wniosek, to komornik będzie miał wtedy obowiązek umorzyć postępowanie.

Aby doprowadzić do umorzenia egzekucji, może Pan próbować skorzystać z innych środków, które mogą spowodować wstrzymanie egzekucji.

Żądanie umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości - przyszłe alimenty

Może Pan żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości (alimentów przyszłych), jeżeli uiści Pan wszystkie świadczenia wymagalne (zaległości) i złoży do depozytu sądowego kwotę równą sumie alimentów za 6 miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. W takiej sytuacji komornik umorzy postępowanie egzekucyjne. Jeżeli komornik stwierdzi, że popadł Pan w zwłokę z uiszczaniem alimentów, to skorzysta z umocowania (będzie pobierał pieniądze z depozytu), a jednocześnie spowoduje ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że w sytuacji gdy dłużnik wypełnia swoje obowiązki zgodnie z tytułem wykonawczym, a wierzyciel bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji, to wierzyciel, a nie dłużnik, powinien ponieść koszty wywołane tym postępowaniem. Jednak w Pana sytuacji trudno by było mówić o tym, że matka dziecka postąpiła niecelowo, ponieważ w chwili złożenia przez nią wniosku o wszczęcie egzekucji istniała zaległość. Matka dziecka miała więc powód do wszczęcia egzekucji, ponieważ nie płacił Pan alimentów zgodnie z wyrokiem.

 

W Pana interesie jest skontaktowanie się z komornikiem i zapłata zaległych alimentów. Będąc u komornika, może mu Pan przedstawić dowód wpłaty alimentów, jakiej dokonał Pan we wrześniu, a także dowody niepodjęcia przez wierzyciela Pana październikowej wpłaty zaległych i bieżących alimentów. Te dowody wpłat mogą mieć wpływ na kwotę zaległości (Pana była żona mogła nie poinformować komornika, że przyjęła alimenty za wrzesień) oraz na ewentualne obciążenie Pana kosztami egzekucji alimentów zaległych.

Nienależne pobranie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Jeżeli spłaci Pan zaległość alimentacyjną oraz będzie Pan wpłacał bieżące alimenty, a Pana była żona, uzyskawszy wcześniej świadczenie z funduszu alimentacyjnego, nadal będzie pobierać to świadczenie, to wypłacone z funduszu środki będą nienależnie pobranym świadczeniem. Takim właśnie świadczeniem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie jego pobierania otrzymała alimenty.

 

Jeżeli Pana była żona pobierze nienależnie jej świadczenia, to będzie zobowiązana do ich zwrotu.

 

Pana była żona jest zobowiązana do informowania organu wypłacającego świadczenie z funduszu alimentacyjnego o wszystkich okolicznościach, które mają wpływ na pobieranie świadczenia z funduszu.

 

Jeżeli nie będzie Pan miał zaległości alimentacyjnych i będzie Pan na bieżąco płacił zasądzone alimenty, a Pana była żona nadal będzie pobierała świadczenie z funduszu alimentacyjnego, to może Pan powiadomić organ wypłacający świadczenie o tym, że matka dziecka pobiera nienależne jej świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 1 =

12.02.2018

mAm taką samą sytuację po siedmiu latach nie płaconych alimentów ojciec dziecka wysyła mi kwote alimentów a mnie nie wolno ich przyjąć kwota zaległośći jego to 200 tys łacznie z fa co mogę teraz zrobić zeby otrzymać kwotę zaległa pracuje nie legalnie wodzi nas za nos nie ma zamiaru regulować do tyłu a teraz kombinuje wpłatą ?

ANIA

05.01.2015

Ex zona nie przyjęła tych pieniedzy,poniewaz otrzymuje alimenty z FA,a wg ustawy nie mozna pobierac alimentów z funduszu i w tym samym czasie alimentów od ojca dziecka-te pieniadze powinny trafic do komornika, a on przekazuje jej do MOPS-u na poczet zadłuzenia.

mama

»Podobne materiały

Podwyższenie alimentów otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego

Otrzymuję z funduszu alimentacyjnego alimenty na 10-letnią córkę, której ojciec uchyla się od płacenia tychże. Czy mogę wystąpić o podwyższenie alimentów od ojca, które obecnie wynoszą 250 zł? Dodam, że były mąż ma też zasądzone alimenty na syna z drugiego małżeństwa.

 

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika na rzecz funduszu alimentacyjnego

Wczoraj do zakładu pracy wpłynęło pismo od komornika o zajęciu mojego wynagrodzenia na kwotę prawie 25 tys. zł. Chodzi o należności na rzecz likwidowanego funduszu alimentacyjnego, na podstawie wyroku sądu z 1994 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Do tej pory, czyli przez ponad 15 lat, nie zn

 

Nienależnie pobrane alimenty

Miałem zasądzone alimenty od ojca (10% jego dochodów); kwoty, które otrzymywałem (ściągnięte przez komornika), były jednak znacznie zaniżone. Moim zdaniem ojciec jest mi winien jeszcze ok. 5000 zł. Kiedy ustał obowiązek alimentacyjny, dalej otrzymywałem od komornika pieniądze (nie wiedziałem, że ali

 

Wyłączenie rękojmi i gwarancji za zgodą stron przy zakupie nieruchomości

W 2014 r. kupiłem od syndyka budynek apartamentowy w stanie deweloperskim w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nieruchomość była oddany do użytkowania w 2012 r., ale od tamtej pory nie był użytkowany. Aktualnie nieruchomość chcą nabyć 3 osoby fizyczne (wspólnie)

 

Odmowa zeznań przez świadka

Jakiś czas temu w moim domu doszło do szarpaniny. Mój brat pod wpływem alkoholu napadł na ojca; jego obrażenia są dość poważne, spędził nawet noc w szpitalu. Jedynym świadkiem tego zdarzenia byłam ja. Ojciec złożył na Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (art. 157 § 1 Kodeksu karneg

 

Budowa domu krok po kroku – niezbędna dokumentacja

Niedawno zakupiłem działkę budowlaną. Chciałbym rozpocząć budowę, ale domyślam się, że muszę najpierw załatwić wszelkie formalności cywilno-prawne związane z tą działką. Dlatego też chciałbym zapytać, jakie muszę złożyć wnioski przed rozpoczęciem budowy i gdzie, w jakich urzędach. Chodzi mi o przeds

 

Pojęcie pracy rodzajowo różnej

Proszę o uszczegółowienie pojęcia „praca rodzajowo różna”. Czy można osobę zatrudnioną w stowarzyszeniu na umowę o pracę jako nauczyciel do zajęć edukacyjnych (cały etat) w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym zatrudnić na umowę-zlecenie po godzinach pracy etatowej, do projekt

 

Darowizna dla córki na zakup wspólnego mieszkania z mężem a podatki

Dokonałam darowizny pieniężnej na rzecz córki na jej konto. Córka przelała tę kwotę ze swojego konta na rachunek dewelopera. Umowa deweloperska podpisana jest przez córkę i zięcia. Córka złoży w ciągu 6 miesięcy zeznanie SD-Z2. Czy fakt, że pozostaje w związku małżeńskim i darowane środki przeleje n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »