Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyższenie alimentów otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.11.2010

Otrzymuję z funduszu alimentacyjnego alimenty na 10-letnią córkę, której ojciec uchyla się od płacenia tychże. Czy mogę wystąpić o podwyższenie alimentów od ojca, które obecnie wynoszą 250 zł? Dodam, że były mąż ma też zasądzone alimenty na syna z drugiego małżeństwa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwyższenie alimentów otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci

Art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) wskazuje, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego czyli dziecka, oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Obowiązek alimentowania rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas. Towarzyszą temu nieodłącznie zmiany okoliczności, które kształtują zakres i wysokość świadczeń alimentacyjnych. Tytułem przykładu można powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.01.1998 r., sygn. akt III CKN 576/97, w którym jednoznacznie stwierdzono, iż o zakresie obowiązku alimentacyjnego decyduje ustawowy obowiązek alimentacyjny, a nie orzeczony. Oznacza to, że roszczenie alimentacyjne małoletniego dziecka względem rodziców (art. 135 § 1 w związku z art. 133 § 1 K.r.io.) powstaje pomimo istnienia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, w zakresie, w jakim nie zostały zaspokojone usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jeżeli więc po wydaniu wyroku zaszła zmiana stosunków (art. 138 K.r.io.) w postaci wzrostu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, to należy uwzględniać zakres obowiązku alimentacyjnego według tego zmienionego stanu faktycznego.

Żądanie podwyższenia świadczenia alimentacyjnego

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów stanowi art. 138 K.r.io., w myśl którego „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub ugody dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Okoliczność, że równowartość alimentów otrzymuje Pani z funduszu nie jest przeszkodą żądania podwyższenia alimentów.

W celu podwyższenia świadczenia alimentacyjnego ojca należy wystąpić z pozwem do sądu o podwyższenie alimentów i wykazać zmianę stosunków, która uzasadnia podwyższenie alimentów. W pozwie winna Pani wykazać, że potrzeby córki zwiększyły się, natomiast Pani możliwości zarobkowe z przyczyn od Pani niezależnych przynajmniej się nie zmieniły.

Kalkulacja kosztów utrzymania i kształcenia dziecka a wysokość alimentów 

Należy sporządzić na piśmie szczegółową kalkulację kosztów utrzymania i kształcenia dziecka (chodzi tu o koszty odzieży, żywności, leków, związane z edukacją, rozrywką, rozwojem duchowym, kulturalnym i fizycznym). Tak obliczone koszty powinna Pani odnieść do swoich dochodów oraz otrzymywanej z funduszu kwoty. Proszę wskazać też, jaką wydaje Pani miesięcznie kwotę na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i pozostałych członków Pani rodziny.

Nadto dobrze by było wskazać prawdopodobną sytuację finansową ojca dziecka, najlepiej byłoby zaznaczyć, że jego sytuacja uległa polepszeniu w porównaniu z sytuacją, w której znajdował się w czasie ustalenia dotychczasowych alimentów.

W pozwie winna Pani zażądać konkretnej kwoty alimentów.

Sąd, rozstrzygając o wysokości alimentów, weźmie pod uwagę uzasadnione potrzeby Pani dziecka. Jednakże te uzasadnione potrzeby dziecka będzie musiał odnieść aktualnych możliwości zarobkowych i majątkowych byłego męża i odpowiednio je wypośrodkować.

Fakt, że ojciec Pani dziecka ma ustalony obowiązek alimentacyjny także względem innych osób, jest okolicznością, która będzie wpływała na ocenę jego możliwości zarobkowych i majątkowych, co oznacza, że taka sytuacja może działać na Pani niekorzyść.

 

Uważam, że powinna Pani spróbować wystąpić w imieniu córki o podwyższenie alimentów, zwłaszcza że pozew jest wolny od opłat.

 

Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział rodzinny i spraw nieletnich miejsca zamieszkania Pani dziecka albo miejsca zamieszkania ojca dziecka. W pozwie należy oznaczyć strony postępowania; powodem – będzie Pani córka reprezentowana przez Panią jako matkę; pozwanym zaś – ojciec dziecka.

 

Pozew należy złożyć w 2 egzemplarzach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 4 =

»Podobne materiały

Pozew o podwyższenie alimentów – czy jest szansa na podwyższenie alimentów?

Rozstałem się z matką moich 2 synów (żyliśmy w konkubinacie). Łącznie płacę 1000 zł alimentów. Wziąłem niedawno ślub, a matka moich dzieci (która mieszka obecnie z konkubentem, oboje pracują) złożyła pozew o podwyższenie alimentów. Moja żona z kolei nie ma pracy, ma 2 córki i ja sam muszę utrzymywać

 

Alimenty z funduszu alimentacyjnego – przekroczenie kryterium dochodowego

Moja córka z poprzedniego związku ma przyznaną I grupę inwalidzką. Jej ojciec ma zasądzone alimenty, ale ich nie płaci, bo jego rodzina korzysta z pomocy społecznej, o czym poinformował mnie komornik. Ja otrzymywałam środki z funduszu alimentacyjnego, ale z powodu niewielkiego przekroczenia kryteriu

 

Zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego

Brat mojego męża od kilkunastu lat nie płacił alimentów na swoich dwóch synów (razem 800 zł miesięcznie). Jego była żona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jakiś czas temu szwagier wyjechał za granicę. Ostatnio MOPS dotarł do jego rodziców i grozi, że skoro ich syna nie ma w Polsce, ś

 

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

Czy jest możliwe zniesienie alimentów na pełnoletniego syna, który opuszcza się w nauce, a obecnie uczęszcza do wieczorowej szkoły co daje mu możliwości zarobkowe? Nie zarabiam dużo z powodu złego stanu zdrowia i tym samym nie starcza mi i mojej obecnej rodzinie na utrzymanie.

 

Pełnomocnictwo procesowe w sprawie o alimenty

Mój pełnoletni wnuk pozwał swojego ojca mieszkającego za granicą o podwyższenie alimentów. W pozwie napisał, że nie zna miejsca pobytu ojca; podał natomiast miejsce zameldowania w Polsce. W związku z tym otrzymałam odpowiednie pismo z sądu – o ustalenie adresu nieznanego z miejsca pobytu i wyr

 

W jaki sposób dłużnik alimentacyjny może uniknąć opłat komorniczych?

Proszę o wyjaśnienie kwestii egzekucji komorniczej alimentów na dzieci. Jestem dłużnikiem, w jaki sposób mogę uniknąć płacenia opłat komorniczych? Czy po zapłacie zaległych alimentów i kosztów egzekucji można powrócić do sytuacji, gdy zasądzone alimenty są dobrowolnie i systematycznie płacone stałym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »