Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyższenie alimentów otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.11.2010

Otrzymuję z funduszu alimentacyjnego alimenty na 10-letnią córkę, której ojciec uchyla się od płacenia tychże. Czy mogę wystąpić o podwyższenie alimentów od ojca, które obecnie wynoszą 250 zł? Dodam, że były mąż ma też zasądzone alimenty na syna z drugiego małżeństwa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwyższenie alimentów otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci

Art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) wskazuje, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego czyli dziecka, oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Obowiązek alimentowania rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas. Towarzyszą temu nieodłącznie zmiany okoliczności, które kształtują zakres i wysokość świadczeń alimentacyjnych. Tytułem przykładu można powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.01.1998 r., sygn. akt III CKN 576/97, w którym jednoznacznie stwierdzono, iż o zakresie obowiązku alimentacyjnego decyduje ustawowy obowiązek alimentacyjny, a nie orzeczony. Oznacza to, że roszczenie alimentacyjne małoletniego dziecka względem rodziców (art. 135 § 1 w związku z art. 133 § 1 K.r.io.) powstaje pomimo istnienia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, w zakresie, w jakim nie zostały zaspokojone usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jeżeli więc po wydaniu wyroku zaszła zmiana stosunków (art. 138 K.r.io.) w postaci wzrostu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, to należy uwzględniać zakres obowiązku alimentacyjnego według tego zmienionego stanu faktycznego.

Żądanie podwyższenia świadczenia alimentacyjnego

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów stanowi art. 138 K.r.io., w myśl którego „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub ugody dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Okoliczność, że równowartość alimentów otrzymuje Pani z funduszu nie jest przeszkodą żądania podwyższenia alimentów.

W celu podwyższenia świadczenia alimentacyjnego ojca należy wystąpić z pozwem do sądu o podwyższenie alimentów i wykazać zmianę stosunków, która uzasadnia podwyższenie alimentów. W pozwie winna Pani wykazać, że potrzeby córki zwiększyły się, natomiast Pani możliwości zarobkowe z przyczyn od Pani niezależnych przynajmniej się nie zmieniły.

Kalkulacja kosztów utrzymania i kształcenia dziecka a wysokość alimentów 

Należy sporządzić na piśmie szczegółową kalkulację kosztów utrzymania i kształcenia dziecka (chodzi tu o koszty odzieży, żywności, leków, związane z edukacją, rozrywką, rozwojem duchowym, kulturalnym i fizycznym). Tak obliczone koszty powinna Pani odnieść do swoich dochodów oraz otrzymywanej z funduszu kwoty. Proszę wskazać też, jaką wydaje Pani miesięcznie kwotę na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i pozostałych członków Pani rodziny.

Nadto dobrze by było wskazać prawdopodobną sytuację finansową ojca dziecka, najlepiej byłoby zaznaczyć, że jego sytuacja uległa polepszeniu w porównaniu z sytuacją, w której znajdował się w czasie ustalenia dotychczasowych alimentów.

W pozwie winna Pani zażądać konkretnej kwoty alimentów.

Sąd, rozstrzygając o wysokości alimentów, weźmie pod uwagę uzasadnione potrzeby Pani dziecka. Jednakże te uzasadnione potrzeby dziecka będzie musiał odnieść aktualnych możliwości zarobkowych i majątkowych byłego męża i odpowiednio je wypośrodkować.

Fakt, że ojciec Pani dziecka ma ustalony obowiązek alimentacyjny także względem innych osób, jest okolicznością, która będzie wpływała na ocenę jego możliwości zarobkowych i majątkowych, co oznacza, że taka sytuacja może działać na Pani niekorzyść.

 

Uważam, że powinna Pani spróbować wystąpić w imieniu córki o podwyższenie alimentów, zwłaszcza że pozew jest wolny od opłat.

 

Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział rodzinny i spraw nieletnich miejsca zamieszkania Pani dziecka albo miejsca zamieszkania ojca dziecka. W pozwie należy oznaczyć strony postępowania; powodem – będzie Pani córka reprezentowana przez Panią jako matkę; pozwanym zaś – ojciec dziecka.

 

Pozew należy złożyć w 2 egzemplarzach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki