.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania po niecałych 5 latach od zakupu a bonifikata

Wykupiłam mieszkanie z bonifikatą 60% od spółdzielni mieszkaniowej we wrześniu 2015 r. W 2020 chciałabym sprzedać je i środki ze sprzedaży przeznaczyć na zakup większego mieszkania. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać zwrotu udzielonej bonifikaty? W akcie notarialnym zawarty jest pkt dotyczący udzielonej bonifikaty i żądanie ewentualnego zwrotu w przypadku jego sprzedaży przed upływem 5 lat. Sprzedałabym mieszkanie po niecałych 5 latach od zakupu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania po niecałych 5 latach od zakupu a bonifikata

Bonifikata na zakup mieszkania

Zakupiła Pani nieruchomość w ramach bonifikaty w 2015 roku. Następnie chce Pani w tym roku zbyć to mieszkanie i uniknąć zwrotu bonifikaty. Jak stanowi ustawa o gospodarce nieruchomościami:

 

„Art. 68. (…)

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;

2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;

4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia”.

Zbycie mieszkania po 5 latach od zakupu

W związku z powyższym należy wskazać, że możliwe jest zbycie tego mieszkania po upływie 5 lat od daty jego nabycia i uniknięcie zwrotu bonifikaty. Pięć lat upłynie również w 2020 roku, we wrześniu, i wtedy nie będzie trzeba zwracać bonifikaty.

Zakup innego mieszkania po sprzedaży poprzedniego

Dodatkowo wskazuje Pani, że zamierza Pani niezwłocznie po tym kupić inne, nowe i większe mieszkanie. Przepisy przewidują również taką możliwość. Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą przed upływem 5 lat jest również dopuszczalna, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że może Pani sprzedać mieszkanie dziś i w ciągu 12 miesięcy kupić inne i wtedy uniknie Pani zwrotu bonifikaty. Natomiast jeśli nie zamierza Pani kupować mieszkania, aby uniknąć zwrotu, musi Pani poczekać ze sprzedażą do września 2020 roku.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl