Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajęcie mieszkania córki

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 17.09.2013

Moja córka wyjechała do Szwecji. Przed wyjazdem córka zawarła ze mną umowę bezpłatnego użyczenia swojego mieszkania w zamian za opłacanie czynszu, prądu itd. W umowie jest zapis, zgodnie z którym mam prawo do powierzenia lokalu innym osobom. Umowa nie jest zawarta notarialnie. Obecnie moja sytuacja materialna uległa pogorszeniu i chciałabym wynająć użyczone mieszkanie. Czy mogę wynająć mieszkanie córki i uzyskiwać z wynajmu korzyści majątkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Pani wątpliwości związane z wynajęciem mieszkania córki.

 

Umowa użyczenia uregulowana jest w artykułach 710-719 Kodeksu cywilnego (K.c.). Dla Pani ma ona oczywiście charakter nieodpłatny w tym sensie, że Pani nie uiszcza na rzecz córki żadnych opłat dodatkowych.

 

Jak stanowi art. 712 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

 

§ 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania”.

 

Pani napisała w pytaniu, że taką zgodę ma Pani wyrażoną odgórnie w umowie. Choć przepis art. 712 K.c. nie wskazuje wprost, że może Pani zawrzeć umowę najmu przedmiotu użyczenia, to nie ulega wątpliwości, iż tak właśnie jest – może Pani to bez przeszkód uczynić, bowiem umowa najmu jest właśnie umową o używanie rzeczy.

 

Jak bowiem wskazuje się w nauce prawa i orzecznictwie, stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca, przy czym zarówno wynajmującym, jak i najemcą może być każda mająca zdolność prawną osoba fizyczna albo osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną (por. art. 331 K.c.).

 

Wynajmujący nie musi być przy tym właścicielem rzeczy oddawanej najemcy do używania, musi natomiast dysponować prawem i faktyczną możliwością oddania mu rzeczy do używania. Wiąże się to z obligacyjnym charakterem umowy najmu, której ważność nie zależy od tego, czy wynajmującemu przysługuje własność rzeczy, która została oddana najemcy do używania [tak np. J. Panowicz-Lipska (w:) System prawa prywatnego, t. 8, s. 11; H. Ciepła (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s. 252; W. Czachórski, Zobowiązania, 2007, s. 474; Z. Zaporowska, Wokół umów najmu i dzierżawy wierzchowców, Palestra 2009, z. 3-4, s. 30; zob. również orzeczenie SN z 14 kwietnia 1961 r., 3 CR 806/60, OSN 1962, nr III, poz. 101; orzeczenie SN z 6 lutego 1997 r., II CKN 48/96, niepubl.].

 

Podobne stanowisko wyraził także Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21.04.2009 r. (sygn. akt V ACa 67/09). Sąd stwierdził, że aby oddać nieruchomość w najem lub dzierżawę, nie jest konieczne, żeby wynajmujący lub wydzierżawiający był właścicielem nieruchomości czy jej posiadaczem. Wystarczające jest, żeby władał nieruchomością w taki sposób, że może zapewnić najemcy lub dzierżawcy korzystanie z rzeczy w ramach danego stosunku prawnego. Takie władanie charakterystyczne jest dla zarządzania nieruchomością. Z tych przyczyn oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę nie może stanowić dowodu jej posiadania.

 

Tak więc może Pani bez przeszkód wynająć mieszkanie córki. Fakt, że umowa użyczenia nie ma formy aktu notarialnego, nie jest żadną przeszkodą, bo wspomniana umowa takiej formy mieć nie musi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + dziewięć =

»Podobne materiały

Umowa użyczenia pozwalająca na wynajem mieszkania

Ja i żona mamy rozdzielność majątkową. Żona jest właścicielką kilku mieszkań, które wynajmuje w ramach prowadzonej działalności. Ja także mam jedno mieszkanie i chciałbym, by żona je wynajmowała przez swoją firmę. Czy jest możliwa w tej materii umowa np. użyczenia między mną a żoną?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »