.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Legalizacja wodomierzy

Mieszkam w mieszkaniu należącym do gminy. Kiedy się wprowadzałem piętnaście lat temu, podpisałem umowę, w której zawarto zapis, że jestem zobowiązany do legalizacji posiadanych wodomierzy (zapisano ich numery). Dwa lata temu zarządca jednak sam wymienił liczniki; nowe mają już inne numery, nie otrzymałem jednak żadnego aneksu do umowy. Teraz dostałem pismo, w którym zarządca żąda legalizacji wodomierzy lub wymiany na nowe na własny koszt. Znalazłem rozporządzenie z 1999 r. (przesyłam je w załączniku), stosownie do którego ten obowiązek spoczywa na właścicielu wodomierza. Według mojego rozumowania właścicielem jest gmina (ja jestem tylko użytkownikiem). Czy mam rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Legalizacja wodomierzy

Kto odpowiada za okresową legalizację wodomierzy w mieszkaniu należącym do gminy

Wskazane przez Pana § 30 ust. 1 i § 33 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.) również obecnie* zachowują ważność i stanowią podstawę prawną określenia, na kim spoczywa obowiązek dbania o ważność i prawidłowe funkcjonowanie wodomierzy.

 

Zgodnie zatem z powyższymi przepisami w przypadku, gdy instalacja ciepłej wody użytkowej lub instalacja wodociągowa zostały wyposażone w wodomierze, służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację (lub ewentualnie wymianą na nowe z ważną legalizacją). Przez właściciela, o którym mowa w tych przepisach, rozumie się osobę, która zakupiła dane wodomierze.

 

W praktyce, jak to miało miejsce również i w Pańskim przypadku, właścicielem wodomierzy jest zazwyczaj właściciel mieszkania, który często obowiązek dbania o ważność tych urządzeń przenosi na użytkownika lub najemcę lokalu, zawierając w tym celu stosowne zapisu w umowie.

Wymiana wodomierzy przez zarządce a obowiązek okresowej legalizacji

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że mocą umowy najmu został Pan zobowiązany do okresowej legalizacji lub wymiany wodomierzy, przy czym w związku ze szczegółowością zapisów tej umowy, Pański obowiązek legalizacji lub wymiany wodomierzy dotyczył konkretnych liczników, wskazanych po ich numerach seryjnych. Skoro zatem wskazane w umowie liczniki nie znajdują się już w wynajmowanym przez Pana lokalu, gdyż zostały przez wynajmującego wymienione, jednakże zapisy umowy odnośnie obowiązku dbania o ważność tych urządzeń się nie zmieniły (nie zostały zaktualizowane numery seryjne wskazane w umowie), to należy przyjąć, że obecnie nie ma Pan obowiązku legalizacji lub wymiany tych urządzeń.

 

Wskazać bowiem należy, że stosownie do przytoczonych powyżej przepisów, to na właścicielu spoczywa obowiązek legalizacji wodomierzy i w zasadzie jedynie wyjątkowo, np. właśnie na podstawie umowy, obowiązek ten może być przez właściciela nałożony na inną osobę. Skoro zatem łącząca Pana z najemcą umowa nie zobowiązuje Pana do legalizacji lub wymiany innych wodomierzy znajdujących się w wynajmowanym przez Pana lokalu niż te wyraźnie wskazane w umowie, to nie ma zarazem podstaw do tego, aby to Pan ponosił koszty ich legalizacji lub wymiany. W tym miejscu wskazać tylko można, że właściciel lokalu powinien dbać w tym zakresie o aktualność umowy i nie sposób dopatrzyć się prawnych podstaw do obciążania najemcy konsekwencjami uchybienia przez wynajmującego tym obowiązkom.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

* Stan prawny z dnia 4.02.2010 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu