.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wymiana wodomierzy spowodowana koniecznością legalizacji

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. 5 lat temu wspólnota wymieniła wodomierze na legalizowane, teraz znów zachodzi konieczność wymiany wodomierzy, a administrator każe koszty pokryć lokatorom. Czy ma rację? Poza tym w bloku jest ciepłomierz i dodatkowy wodomierz, który umożliwia podział kosztów za wodę ciepłą. Czy te urządzenia też muszą być zakupione przez lokatorów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymiana wodomierzy spowodowana koniecznością legalizacji

Kto pokrywa koszty wymiany czy montażu mierników we wspólnocie mieszkaniowej?

Odpowiedź na Pańskie pytanie w dużej mierze zależy od treści statutu wspólnoty i regulaminu określającego podział kosztów ogrzewania, a także pokrywania kosztów wymiany czy montażu mierników.

 

Jeżeli wymienione akty nie zawierają innych regulacji niż ustawowe, poniższe wskazówki będą obowiązujące.

 

Co do wymiany i legalizacji wodomierzy oraz konieczności przeprowadzenia legalizacji wodomierza po upływie jej ważności, to jest to działanie obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów metrologicznych wynikających z:

 

  • ustawy Prawo o miarach z dnia 03.04.1993 roku (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 248),
  • zarządzenia nr 1 Głównego Urzędu Miar z dnia 03.01.1994 r. w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji,
  • Warunków i trybu zgłaszania tych przyrządów do legalizacji oraz określenia wzorów cech legalizacyjnych – Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa Nr 1 poz. 1 i z 1995 r. Nr 4, poz. 26; Nr 15, poz. 80,
  • zarządzenia nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28.08.1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzy).

Czy właściciele lokali muszą pokrywać koszt wymiany i legalizacji wodomierzy?

Wodomierze muszą być legalizowane w odpowiednim okresie – jednakże koszty takich inwestycji zwykle pokrywane są przez właścicieli lokali. Jeżeli istnieje fundusz remontowy i przewiduje on pokrycie takich inwestycji ze środków zgromadzonych – wówczas finansowanie wymiany nie budzi wątpliwości. W przypadku braku funduszu lub ustaleń w tym zakresie – koszty spadają na właścicieli lokali.

 

Co zaś tyczy się ciepłomierzy, to w obowiązującym systemie prawnym ciężko doszukać się jednoznacznych przepisów dotyczących sposobu rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania i podzielników.

 

Nie oznacza to jednak, że te kwestie nie są w ogóle uregulowane. Podzielniki kosztów ogrzewania (niezależnie od rodzaju konstrukcji i typu) nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 5 tej ustawy przyrząd pomiarowy jest to „urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi”.

 

Wskazania podzielników kosztów ogrzewania wraz z systemem rozliczeń służą jedynie do podziału kosztu energii cieplnej dostarczonej do budynku, np. bloku, na poszczególnych użytkowników lokali. Wówczas koszt całkowity ciepła obliczany jest na podstawie wskazań zainstalowanego w węźle cieplnym ciepłomierza. Wskazania tego ciepłomierza służą do uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń między dostawcą energii cieplnej i wspólnotą mieszkaniową.

 

Z kolei ciepłomierze są przyrządami pomiarowymi służącymi do pomiarów ciepła, wskazują ciepło w obecnie obowiązujących jednostkach miary (MJ, GJ, kWh).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczenie ciepła wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej

Rozliczanie w oparciu o indywidualne wskazania ciepłomierzy możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy w każdym lokalu jest odrębna sieć rurociągów dołączonych do grzejników, która ma jedno wejście i jedno wyjście łączące je z instalacją centralnego ogrzewania w budynku.

 

Ciepłomierze podlegają obowiązkowi zatwierdzenia typu i legalizacji.

 

Wspólnota, wymagając zainstalowania ciepłomierzy, opiera się na:

 

  • Art. 45a ust. 8, 9 i 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z którym koszty zakupu ciepła w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych rozlicza się, stosując metody wykorzystujące wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności lub powierzchnię albo kubaturę tych lokali. Właściciel lub zarządca budynku (w Pańskim wypadku wspólnota) dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku.
  • § 135 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), w którym wskazano, że w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną powinny znajdować się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.

 

Sprawy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (w tym oceny zgodności ich wykonania z normami) i zasad rozliczeń ciepła wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej nie wchodzą w zakres ustawowych kompetencji Głównego Urzędu Miar. Z kolei ciepłomierze zainstalowane w mieszkaniach – poszczególnych lokalach – będą okresowo legalizowane i ponownie od ustaleń wspólnoty zależy, czy koszty będę pokryte bezpośrednio z kieszeni lokatora/właściciela mieszkania, czy z funduszu remontowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu