Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak doprowadzić do zniesienia współwłasności działki rolnej?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 26.11.2014

Mój były mąż i moja córka w drodze testamentu otrzymali działkę rolną po matce męża w częściach: 2/6 syn teściowej, 4/6 wnuczka (moja córka). Na działce w domku letniskowym od lat zamieszkuje ojciec mojej córki. Niestety nie dba zupełnie o działkę, bezprawnie wycina drzewa, podejrzewam, że nielegalnie czerpie prąd. Boję się, żeby córka z tego tytułu nie miała kłopotów. Córka chciałaby sprzedać swoją część, ale gmina raczej nie wyrazi zgody na podział działki rolnej. Były mąż na pewno nie odkupi działki. Jak można wybrnąć z tej sytuacji?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W sytuacji, którą Pani opisała, najlepiej byłoby znieść współwłasność niekoniecznie poprzez podział nieruchomości – to rozwiąże sprawę kompleksowo i ze skutkami na przyszłość.

 

Wyjaśnię Pani, że zgodnie z art. 212 Kodeksu cywilnego są 3 możliwości zniesienia współwłasności:

– przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi z obowiązkiem spłaty pozostałych,

– podział nieruchomości na części pomiędzy współwłaścicieli,

– sprzedaż w drodze licytacji publicznej i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

 

W opisanej sytuacji można skorzystać ze sposobu pierwszego lub trzeciego. W przypadku pierwszego, w zależności od okoliczności i stanowisk stron, sąd może przyznać nieruchomość na własność córce lub byłemu mężowi, a jeżeli nie będzie do tego przesłanek, bo np. córka nie chce przyznania jej nieruchomości na własność, a Pani były mąż nie będzie miał środków do spłaty udziału córki, wówczas sąd może zarządzić sprzedaż w drodze licytacji publicznej i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży w ten sposób, że córka otrzymałaby 4/6 ceny a były mąż 2/6.

 

Zgodnie bowiem z art. 212 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.”

 

Córka może teoretycznie, przy okazji w postępowaniu działowym, żądać zasądzenia na jej rzecz wynagrodzenia od ojca za korzystanie z nieruchomości ponad swój udział. Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jak natomiast wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt. III CZP 9/2006, współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści. Także w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., wydane w sprawie IV CSK 93/11, można znaleźć pogląd, iż sąd w postępowaniu działowym dokonuje rozliczeń z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością, pobranych pożytków i innych przychodów, a także poczynionych na ten majątek nakładów i spłaconych długów w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego.

 

Drugim wyjściem byłaby sprzedaż przez córkę udziału w nieruchomości, jeżeli oczywiście w księdze widnieją oboje jako współwłaściciele nieruchomości. Wyjaśniam bowiem, że nie powinien już w takim przypadku mieć zastosowania art. 1036 Kodeksu cywilnego, który w pewnym zakresie ogranicza zbycie składnika wchodzącego w skład spadku. Jak się podkreśla w literaturze, w takim przypadku raczej należałoby uznać, że od chwili dokonania wpisu współspadkobierców w księdze wieczystej, jako współwłaścicieli w częściach ułamkowych, spadkobierca może swobodnie rozporządzać swoim udziałem w przedmiocie współwłasności, a zniesienie tej współwłasności odbywać się powinno na podstawie przepisów ogólnych. Współwłaściciel może swobodnie rozporządzać swoim udziałem, jest bowiem osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej. Nie ma też formalnych przeszkód, by wpis w księdze wieczystej potraktować jako umowne zniesienie wspólności spadkowej w odniesieniu do określonej nieruchomości, w księdze wieczystej spadkobiercy zostają ujawnieni jako współwłaściciele w częściach ułamkowych, odpowiadających wielkości ich udziałów w spadku. Do współwłasności tej i do rozporządzania udziałem będą więc miały zastosowanie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, które poniżej cytuję.

 

„Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.”

 

„Art. 166. § 1. W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy.”

 

No ale z opisu sytuacji nie wynika, aby Pani były mąż na działce prowadził gospodarstwo, więc nie przysługuje mu prawo pierwokupu.

 

Jeżeli jednak nie ma wspomnianych wpisów w księgach, to wówczas zastosowanie ma art. 1036 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia.

 

Tak więc winny się Panie zdecydować na jakieś rozwiązanie, bo może się zdarzyć, że córka może ponosić jakieś finansowe konsekwencje działań ojca, jako że zgodnie z art. 207 K.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Tyle mogę zaproponować w Pani sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 10 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Dom bliźniaczy – problem z podziałem współwłasności

Jestem na etapie znoszenia współwłasności nieruchomości gruntowej z budynkiem bliźniaczym. Pozwolenie na budowę było wydane na budynek mieszkalny dwurodzinny połączony garażami. Pomiędzy garażami miała być ściana stykowa. W trakcie budowy ja i moja siostra wpadłyśmy na pomysł, aby nie budować tej ściany, a oba garaże z parterem budynku siostry przeznaczyć na lokal użytkowy. Później prowadziłam tam działalność gospodarczą, ale była nieopłacalna, więc podjęłam decyzję o jej zamknięciu. Jakiś czas temu siostra wniosła sprawę o zniesienie współwłasności. Wydaje mi się, że sąd powinien dokonać podziału pionowego w miejscu planowanej wcześniej ściany pomiędzy garażami. Tymczasem biegły z zakresu budownictwa w swojej opinii sugeruje przyznanie dotychczasowego lokalu użytkowego siostrze – pozbawiając mnie garażu. Mojej siostrze odpowiada taki podział (mnie oczywiście nie). Czy istnieje coś takiego jak pierwszeństwo podziału w pionie? Co zrobić, aby budynek podzielono tak, jak było w planie budowy, pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu do użytkowania (tj. ze ścianą pomiędzy garażami)?

Jak dokonać zniesienia współwłasności mieszkania?

Nabyłam spadek po babci, jest nim spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Pozostali właściciele to trzy osoby. Wystąpiłam do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o zajrzenie do dokumentów dotyczących lokalu. Odmówiono mi, mimo że jestem współspadkobiercą. Chcemy dokonać działu spadku, znieść współwłasność i teraz utknęłam w martwym punkcie. Co robić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »