Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Parkowanie na drodze osiedlowej przed własnym domem

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.02.2010

Po raz kolejny zostałam wezwany przez policję do wprowadzenia na teren posesji własnego samochodu, który był zaparkowany na krawężniku drogi osiedlowej przed moim domem. Na ulicy nie ma zakazu parkowania i postoju, a samochód nie zagraża bezpieczeństwu ruchu ani nie utrudnia przejścia pieszym na chodniku. Czy faktycznie nie mam prawa parkować samochodu przed domem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na postawione przez Panią pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Z art. 1 tej ustawy wynika, że reguluje ona m.in. „zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Ponadto przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu”.

 

Pojęcie drogi publicznej należy przyjąć z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: „drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przy czym ulice leżące w ciągu tych dróg należą do tej samej kategorii”.

 

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogami wewnętrznymi są drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, a w szczególności: drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych itd.

 

Drogami publicznymi nie są więc drogi wewnętrzne i w związku z tym do tych dróg nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Jeśli chodzi o pojęcie „strefy zamieszkania”, to zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym jest to „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. A zatem strefa zamieszkania to obszar, który może obejmować zarówno drogi publiczne, jak i drogi wewnętrzne. Przypominam, że zgodnie z tym, co napisałem powyżej, do terenów takich mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a więc pojawia się możliwość interwencji ze strony policji (straży miejskiej).

 

Generalnie w świetle obowiązujących przepisów ani policja, ani straż miejska nie mają prawa interweniować na drogach wewnętrznych (a więc m.in. na drogach osiedlowych), chyba że:

 

  1. Jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

    Wówczas podstawę takiej interwencji może stanowić art. 98 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innych osób, lub nie stosuje się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

    Jeżeli jednak dane zdarzenie to nie spowoduje zagrożenia innych uczestników ruchu drogowego lub pieszych, to wówczas nie ma już zastosowania art. 98 Kodeksu wykroczeń.
  2. Drogi wewnętrzne położone są w strefie zamieszkania.

 

Na koniec dodam jednak, że od jakiegoś czasu planowana jest nowelizacja przepisów wyżej wskazanych ustaw, tak aby umożliwić policji i straży miejskiej interwencje bez ograniczeń na drogach wewnętrznych. Nowe przepisy mają zlikwidować lukę prawną, która nie pozwala obecnie na interwencję straży miejskiej i policji na drogach osiedlowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - VII =

10.11.2011

Treść odpowiedzi na pytanie nie jest pełna. Otóż, jeżeli miejsce gdzie Pani pozostawiła swój pojazd znajduje się w obrębie strefy oznaczonej znakami D-41 \"strefa zamieszkania\", wtedy parkowanie pojazdów jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych np. znakami D-18 \"parking\".

Jacek

»Podobne materiały

Parkowanie na parkingu dla pracowników firmy

Parking przed zakładem pracy jest tylko dla pracowników (stosowne oznakowanie: zakaz wjazdu, nie dotyczy pracowników). Pracownicy otrzymali karty z odpowiednią informacją do położenia za szybą. Na parking wjeżdża samochód oznakowany wymaganym pozwoleniem. Pracownik firmy jako pasażer, za kierownicą

 

Oskarżenie z art. 286 Kodeksu karnego i poszukiwanie przez policję

Dowiedziałem się wczoraj, że jestem poszukiwany przez policję i chodzi o artykuł 286 Kodeksu karnego. Nie wiem jednak, o co chodzi i co mi grozi; z niejasnych informacji wiem, że chodzi chyba o karę grzywny (czy to możliwe?). Nigdy nie byłem karany. Co mam zrobić? Dodam, że policja szukała ze mną ko

 

Zakaz prowadzenia pojazdów na pewien okres dla odbywającego wyrok pozbawienia wolności

W 2004 roku sąd za moje wykroczenie orzekł zakaz prowadzenie pojazdów przez okres trzech lat. Przebywałem wtedy w zakładzie karnym, dlatego wykonanie wyroku odłożono ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności (odbywałem ją jeszcze przez 4 lata). Obecnie wyszedłem już z więzienia (warunkowo) i

 

Długość okresu przedawnienia czynu karalnego a przepisy przejściowe do Kodeksu karnego

W 1997 r. popełniłam przestępstwo. Zostały mi postawione zarzuty z art. 284 § 2 Kodeksu karnego („Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”) – chodziło o przywłaszczenie znacznej sumy pieniężnej. Chciałabym j

 

Mój pies pogryzł psa sąsiada

Byłam dzisiaj przesłuchana na komendzie – rzekomo mój pies pogryzł psa sąsiada z art. 77. Sprawę policjant przekierował do sądu. Wezwanie dostał mąż. Powiedziałam, że do niczego się nie przyznaję, bo ja tego nie widziałam. Co mam robić dalej?

 

Sex za pieniądze

Chciałem umówić się z dziewczyną na sex za pieniądze, więc napisałem do niej. Ona podała konto do przelania pieniędzy. Pieniądze przelałem, ale po chwili napisała mi, że ktoś telefonicznie anulował przelew, nazwała mnie oszustem, grozi prawnikiem i sądem. Po dwóch dniach wróciły na konto przelane pi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »