.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Miejsce parkingowe na wyłączność dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 08.03.2010

Posiadam mieszkanie własnościowe wraz z gruntem pod blokiem. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym – czy przysługuje mi miejsce parkingowe na wyłączność od spółdzielni mieszkaniowej, która jest zarządcą terenu? A może mogę jakoś wystąpić o wykupienie miejsca? Spółdzielnia wyznaczyła miejsca dla niepełnosprawnych kierowców, ale są one nagminnie zajmowane przez inne osoby, natomiast droga ma status wewnętrznej, dlatego służby nie mogą za to nakładać kar.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Miejsce parkingowe na wyłączność dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

Interwencje straży miejskiej i policji na drogach osiedlowych

Pragnę zaznaczyć, że strefą zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) jest „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi [np. drogi wewnętrzne], na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

 

Piesi mogą się poruszać w tych strefach nie tylko chodnikami, ale również jezdnią, i zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdem.

 

W tych strefach policja oraz straż miejska mają prawo do egzekwowania przepisów porządkowych zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (np. nakładania mandatów, zakładania blokad na koła).

 

Na podkreślenie zasługuje jednak również to, że zarówno strażnicy miejscy, jak i policjanci, nie mogą stosować sankcji karnych, wynikających z Prawa o ruchu drogowym, w miejscach niebędących drogami publicznymi lub strefami zamieszkania. Dotyczy to m.in. niektórych dróg osiedlowych. W tego typu miejscach bez inicjatywy właściciela terenu, zarządcy (czyli spółdzielni mieszkaniowej), interwencje straży miejskiej i policji będą mało skuteczne.

Miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych

Biorąc pod uwagę fakt, że spółdzielnia jako zarządca terenu wyznaczyła miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zakładamy oczywiście, że miejsca te, zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego, są właściwie oznakowanie jako miejsca zarezerwowane dla inwalidy poziomym znakiem wymalowanym na parkingu (biała koperta) i pionowym znakiem informacyjnym. Skoro kierowcy, jak Pan twierdzi, parkują samochody na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, to w takiej sytuacji może Pan poinformować pisemnie o tym fakcie zarządcę terenu, czyli spółdzielnię mieszkaniową, z prośbą o zajęcie się problemem. Zarządca z kolei powinien podjąć stosowne działania, m.in. powiadomić straż miejską i policję i poprosić o wzmożone kontrole na tym terenie. Kilka mandatów może uzdrowić sytuację.

 

Pragnę zarazem podkreślić, że bez wyraźnego żądania zarządcy terenu, o ile nie jest to obszar strefy zamieszkania, ani policja, ani straż miejska nie podejmie działań.

 

Obecnie jest przygotowywany projekt nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Znowelizowane przepisy mają m.in. na celu rozszerzenie zakresu obowiązywania jego przepisów także na drogi wewnętrzne oznakowane tablicami „Droga wewnętrzna” i „Koniec drogi wewnętrznej”. Obszar prawidłowo oznaczony znakami informacyjnymi stanie się strefą nadzoru ze strony policji i straży miejskiej niezależnie od tego, czy wjazd na ten obszar jest ogólnodostępny, czy też obszar ten nie posiada charakteru ogólnej dostępności.

Utrudnienia w korzystaniu z miejsca dla inwalidów na terenie spółdzielni mieszkaniowej

Istnieje także drugie rozwiązanie problemu, skoro jest Pan właścicielem mieszkania własnościowego wraz gruntem oraz legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (inwalidztwo I grupy), a spółdzielnia wyznaczyła wprawdzie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jednak są utrudnienia w korzystaniu z tych miejsc. Może Pan mianowicie zwrócić się do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o dzierżawę jednego miejsca parkingowego obok bloku zamieszkania.

 

Po uzyskaniu zgody spółdzielni mieszkaniowej miejsce parkingowe może być oznakowane białą kopertą ( wraz z numerem rejestracyjnym Pana samochodu) znakiem D-18a wraz z tabliczką z symbolem niepełnosprawnych, razem z numerem rejestracyjnym Pana samochodu.

 

Nie ukrywam, że decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do spółdzielni mieszkaniowej jako zarządcy terenu. Niemniej jednak wskazany wyżej sposób pozwoli Panu na spokojne korzystanie z parkingu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + cztery =

04.09.2021

Jeśli byłą inwestycja związana z przebudową i utworzeniem miejsc parkingowych do użytku wszystkich właścicieli lokali przynależnych
do posesji na którą składali się wszyscy właściciele tych że lokali a miejsc parkingowych jest mniej jak uprawnionych ( inwestycja za około 1 mln PLN ) to chyba trudno aby jedna osoba miała nagle dla siebie tylko miejsce ( miejsc nie można ani dzierżawić ani wykupić ). Wykupienie miejsca na wyłączność parę metrów dalej w strefie płatnego parkowania to kwota koło 500 pln/ msc. Każdy z właścicieli , który musiał się złożyć na daną inwestycję może sobie uzurpować prawo do korzystania z niego - co jest logiczne ( skoro płacę to i korzystam )

nina

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl